Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:24 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64. Cevapları MEB Yayınları

Televısıon Ünitesi Cevapları

5. Ünite Televısıon 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the picture. What is the cat doing? Do you think TV makes people lazy?
Çeviri: Resme bak. Kedi ne yapıyor? Televizyonun insanları tembelleştirdiğini düşünüyor musunuz?
Cevap: The cat is watching TV. Yes, I think television makes people lazy. (Kedi televizyon izliyor. Evet televizyonun insanları tembelleştirdiğini düşünüyorum.)


2. There are some types of TV programmes below. Which one is your favourite?
Çeviri: Aşağıda bazı TV programları türleri bulunmaktadır. Hangisi senin favorin?
Cevap: Documentaries, news, series and talk shows are my favourites. (Belgesel, haber, dizi ve sohbet programı favorimdir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the sentences. In which type of programme can you hear them? Write the programmes in the boxes.
Çeviri: Cümleleri okuyun. Hangi tür programlarda onları duyabiliyorsunuz? Programları kutucuklara yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

a. “With its powerful efect, you don’t need to worry about dirt on your clothes.” (“Güçlü etkisi ile giysilerinizdeki kir için endişelenmenize gerek yok.”)

b. “You found the correct answer and won 50 points!” (“Doğru cevabı buldun ve 50 puan kazandın!”)

c. “I love him, mom. I can’t do without him. I’m so sad!” (“Onu seviyorum anne. O olmadan yapamam. Çok üzgünüm!”)

d. “Good night, dear guests. We laughed and had fun. We had a great time. Thank you.” (“İyi geceler sevgili misafirler. Güldük eğlendik. Çok güzel zaman geçirdik. Teşekkürler.”)

e. “You can’t see these wild animals in the savannah easily. They are endangered now.” (“Bu vahşi hayvanları savanda kolayca göremezsiniz. Artık tehlikedeler.”)

f. “The police caught the burglars and saved the money.” (“Polis hırsızları yakaladı ve parayı kurtardı.”)


4. Which one do you want to watch? Why?
Çeviri: Hangisini izlemek istersin? Neden?
Cevap: I would like to watch a quiz show. Because it’s fun. (Bilgi yarışmsı izlemek isterim. Çünkü eğlenceli oluyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the picture. What are they doing? Is the boy having dinner or watching TV?
Çeviri: Resme bakın. Onlar ne yapıyor? Oğlan yemek mi yiyor yoksa televizyon mu izliyor?
Cevap: They are eating, but the boy is watching TV. (Onlar yemek yiyorlar ama oğlan televizyon izliyor.)


2. Read and listen about Nina’s family. What do they watch on TV? Underline the TV programmes you fnd.
Çeviri: Nina’nın ailesini okuyun ve dinleyin. Televizyonda ne izliyorlar? Bulduğunuz TV programlarının altını çizin.
Cevap:

Hello! I’m Nina. I really like watching TV in my free time. My favourite programme is series. I never miss new episodes of my favourite series. (Merhaba! Ben Nina’yım. Boş zamanlarımda televizyon izlemeyi gerçekten seviyorum. En sevdiğim program dizidir. En sevdiğim dizinin yeni bölümlerini asla kaçırmam.)

My dad prefers reality shows because he likes programmes about real life. He also watches news every day, especially in the evenings. (Babam gerçek hayatla ilgili programları sevdiği için realite şovlarını tercih ediyor. Ayrıca her gün, özellikle akşamları haber izliyor.)

My mum rarely watches TV. She prefers movies to TV series. She sometimes watches quiz shows and she thinks they are amusing. (Annem nadiren televizyon izler. Filmleri dizilere tercih ediyor. Bazen bilgi yarışmaları izliyor ve onların eğlenceli olduğunu düşünüyor.)

My brother, Billy, watches TV for long hours every day. He doesn’t care about the signs on TV programmes and watches every type of programmes. He watches TV even at dinner table. He prefers watching morning shows to spending time with his family or friends at weekends. We call him a couch potato. (Kardeşim Billy, her gün uzun saatler televizyon izliyor. Televizyon programlarındaki tabelaları umursamıyor ve her türlü programı izliyor. Yemek masasında bile televizyon izliyor. Hafta sonları ailesi veya arkadaşlarıyla vakit geçirmektense sabah programlarını izlemeyi tercih ediyor. Biz ona kanepe patatesi diyoruz.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the text in part 2 again and correct the underlined parts.
Çeviri: 2. bölümdeki metni tekrar okuyun ve altı çizili yerleri düzeltin.
Cevap:

1. Nina watches TV when she gets home from school. (Nina okuldan eve geldiğinde televizyon izliyor.)
Cevap: Nina watches TV in her free time. (Nina boş zamanlarında televizyon izliyor.)

2. Nina’s mother prefers TV series to movies. (Nina’nın annesi dizileri filmlere tercih ediyor.)
Cevap: She prefers movies to TV series.(Filmleri dizilere tercih ediyor.)

3. Billy sometimes meets his friends at weekends. (Billy bazen hafta sonları arkadaşlarıyla buluşur.)
Cevap: Billy spends his weekend by watching TV. (Billy hafta sonunu televizyon izleyerek geçiriyor.)

4. The signs about TV programmes are very important for Billy. (Billy için TV programları ile ilgili işaretler çok önemlidir.)
Cevap: He doesn’t care about the signs on TV programmes. (Televizyon programlarındaki tabelaları umursamıyor.)

5. Billy’s father only prefers watching reality shows. (Billy’nin babası sadece realite şovlarını izlemeyi tercih ediyor.)
Cevap: He also watches news. (Haberleri de izliyor.)

6. Nina never misses her favourite team’s matches. (Nina favori takımının maçlarını asla kaçırmaz.)
Cevap: Nina never misses new episodes of her favourite series. (Nina en sevdiği dizinin yeni bölümlerini asla kaçırmaz.)


4. TV signs help people to choose appropriate programmes on TV. Write the phrases under the signs.
Çeviri: TV işaretleri, insanların TV’de uygun programları seçmelerine yardımcı olur. İfadeleri işaretlerin altına yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları


5. What are your favourite TV programmes? Why do you prefer them? Give some reasons as in the examples.
Çeviri: En sevdiğiniz TV programları nelerdir? Neden onları tercih ediyorsun? Örneklerde olduğu gibi bazı nedenler verin.
Cevap: I like watching documentaries. Because the animal world sounds very interesting. (Belgesel izlemeyi severim. Çünkü hayvanlar alemi çok ilginç geliyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

1. What type of TV programmes do/don’t you usually watch? Why?
Çeviri: Genellikle ne tür TV programları izlersiniz/izlemezsiniz? Neden?
Cevap: I usually watch TV series and documentaries. Because it’s enjoyable. (Genellikle dizi ve belgesel izlerim. Çünkü keyif verici.)


2. Look at the TV guide. Daisy and Sarah are talking about TV programmes. Listen to the dialogue. Which programme did they decide to watch?
Çeviri: TV rehberine bakın. Daisy ve Sarah TV programları hakkında konuşuyorlar. Diyaloğu dinleyin. Hangi programı izleme kararı aldılar?
Cevap: Daisy and Sarah decided to watch a sitcom on TV. (Daisy ve Sarah televizyonda bir durum komedisi izlemeye karar verdiler.)


3. Listen again. Write True (T), False (F) or No Information (-)
Çeviri: Tekrar dinleyin. Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (-) Yaz
Cevap:

1. _F_ Sarah prefers quiz shows to talk shows. (Sarah yarışma programlarını talk şovlarına tercih ediyor.)

2. _T_ Daisy likes learning new things. (Daisy yeni şeyler öğrenmeyi sever.)

3. _F_ Sarah usually watches documentaries. (Sarah genellikle belgesel izler.)

4. _-_ Sarah doesn’t like watching soap operas. (Sarah pembe dizi izlemeyi sevmiyor.)

5. _F_ Daisy watched a reality show last night. (Daisy dün gece bir gerçeklik şovu izledi.)

6. _F_ Daisy thinks sitcoms are boring. (Daisy durum komedilerinin sıkıcı olduğunu düşünüyor.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap