Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:10 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29-30-31-32-33-34. Cevapları MEB Yayınları

Sports Ünitesi Cevapları

2. Ünite Sports 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29-30-31-32-33-34 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the pictures and match them with the words.
Çeviri: Resimlere bakın ve kelimelerle eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları


2. Work as a class. Ask the questions to your teacher and friends. Take notes.
Çeviri: Sınıf olarak çalışın. Soruları öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sorun. Not alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları1


3. Use your notes from the chart. Talk about yourself, your teacher and 3 your friends.
Cevap: Grafikteki notlarınızı kullanın. Kendiniz, öğretmeniniz ve 3 arkadaşınız hakkında konuşun.
Cevap:
My teacher used to enjoy cycling. (Öğretmenim bisiklet sürmekten zevk alırmış.)
My friends like rafting and to ski. (Arkadaşlarım rafting ve to ski yapmayı severler.)
I love to play volleyball. (Ben ise voleybol oynamaya bayılırım.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

1. Do you know any successful players/athletes? Why are they successful?
Çeviri: Tanıdığınız başarılı oyuncular/sporcular var mı? Neden başarılılar?
Cevap: I know basketball player Cedi Osman. He is successful because he works hard. (Basketbolcu Cedi Osman’ı tanıyorum. Çok çalıştığı için başarılı.)


2. Read the texts. Which sports are there in the texts?
Çeviri: Metinleri okuyun. Metinlerde hangi sporlar yer almaktadır?
Cevap: Archery, tennis, wrestle and running.(Okçuluk, tenis ve koşu.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the texts again and choose the correct answer.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve doğru cevabı seçin.
Cevap:

1. Mete Gazoz ……….
a. is a European Champion. (Avrupa Şampiyonudur.)


2. Öznur Yılmazer ……….
b. is a sprinter. (bir koşucudur.)


3. Çağla Büyükakçay ……….
a. won a cup in İstanbul. (İstanbul’da kupa kazandı.)


4. Yasemin Adar ……….
b. is both European and World Champion. (hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonu.)


4. Find the numbers in the texts. What do they refer to?
Çeviri: Metinlerdeki sayıları bulun. Neye atıfta bulunuyorlar?
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları


5. In which sport do you want to be a professional? What can you do to become successful?
Çeviri: Hangi sporda profesyonel olmak istiyorsun? Başarılı olmak için ne yapabilirsiniz?
Cevap: I would like to be professional in volleyball. By working hard and practicing. (Voleybolda profesyonel olmak isterim. Çok çalışarak ve antrenmanlar yaparak.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

1. Read Alice’s perfect day. Complete the sentences.
Çeviri: Alice’in mükemmel gününü okuyun. Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

MY PERFECT SATURDAYS (MÜKEMMEL CUMARTESİLERİM)

On Saturday morning, I always get up early. After I have breakfast with my family, I get dressed, comb my hair and _get redy_ for swimming. It is my favourite sport because it is always _fun_. When I come back home at noon, I’m very _hungry_, so I have a big lunch. _sometimes_ I go shopping with my mum and we have lunch at a lovely restaurant. I usually watch TV or play computer games with my little brother _in the evenings_. I _never_ stay up late because I feel very tired at the end of the day. I _go to bed_ at about 10.00 and try to be ready for the next day to do my homework.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100. Cevapları MEB Yayınları

2. Write a similar paragraph about your perfect day.
Çeviri: Mükemmel gününüz hakkında benzer bir paragraf yazın.
Cevap:
On Sunday morning, I never get up early. Because i like sleeping. When I wake up, I have a healty breakfast with my family. We go to cinema. When we come home, I do my homeworks. I go to bed at 10. I never stay up late.

(Pazar sabahı asla erken kalkmam. Çünkü uyumayı seviyorum. Uyandığımda ailemle sağlıklı bir kahvaltı yaparım. Sinemaya gidiyoruz. Eve geldiğimizde ödevlerimi yaparım. 10’da yatarım. Asla geç kalmam.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

1. Work in groups. Do the sports quiz. How much do you know about sports?
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Spor testi yapın. Spor hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
Cevap:

1. What is a marathon? (Maraton nedir?)
Cevap: c) A long distance running race (Uzun mesafe koşu yarışı)


2. Where do you do athletics? (atletizm nerede yapılır)
Cevap: b) Outside (Dışarıda)


3. Which sport do you do on your own? (Hangi sporu kendi başına yapıyorsun?)
Cevap: a) Golf

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104-105-106. Cevapları MEB Yayınları

4. What equipment do you need to ski? (Kayak yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacınız var?)
Cevap: b) Snowboard (kar kayağı)


5. How often do the Olympic Games happen? (Olimpiyat Oyunları ne sıklıkla yapılır?)
Cevap: c) Every 4 years (4 yılda bir)


6. How many players are there on a volleyball court? (Bir voleybol sahasında kaç oyuncu vardır?)
Cevap: b) 12


7. What should you do before doingsports? (Spor yapmadan önce ne yapmalısınız?)
Cevap: c) Warm up properly (Doğru şekilde ısınmak)


8. Where did the 2010 World Basketball Championship take place? (2010 Dünya Basketbol Şampiyonası nerede yapıldı?)
Cevap: b) Turkey (Türkiye)


9. Where can you do boxing? (Boks nerede yapılır?)
Cevap: a) On a ring (bir halkada)


10. What is “draw” in football? (Futbolda “beraberlik” nedir?)
Cevap: c) Both teams have the same score (İki takımda aynı puana sahip)


2. Listen and check your answers. Which group is the winner? 
Çeviri: Dinle ve cevaplarını kontrol et. Kazanan hangi grup?


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

Follow the steps and prepare a sports blog. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir spor blogu hazırlayın. Sınıfa sunun.

1- Decide on your favourite sport fgure. (En sevdiğiniz spor figürüne karar verin.)

2- Design your imaginary blog webpage on a cardboard. (Hayali blog web sayfanızı bir karton üzerinde tasarlayın.)

3- Find a photo of her/ him and stick it on. (Onun bir fotoğrafını bulun ve yapıştırın.)

4- Write sentences about her/his sports career, daily routines and successes. (Spor kariyeri, günlük rutinleri ve başarıları ile ilgili cümleler yazınız.)


Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on frequency adverbs. (Artık sıklık zarflarıyla ilgili konuşmayı anlayabiliyorum.)

Now I can talk about routines and daily activities. (Artık rutinlerden ve günlük aktivitelerden bahsedebilirim.)

Now I can understand texts about sports. (Artık sporla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about routines and daily activities. (Artık rutinler ve günlük aktivitelerle ilgili cümleler yazabiliyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap