Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:07 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100. Cevapları MEB Yayınları

Public Buıldings Ünitesi Cevapları

8. Ünite Public Buıldings 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the pictures. Which places do you usually go? Why do you go there?
Çeviri: Resimlere bakın. Genelde nerelere gidersin? Neden oraya gidiyorsun?
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

2. Read the questions and choose the correct place.
Çeviri: Soruları okuyun ve doğru yeri seçin.

1. Where can you go to report a crime?
Çeviri: Bir suçu ihbar etmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: b. police station (Polis Merkezi)


2. Where can you go to drive bumper cars?
Çeviri: Çarpışan arabaları sürmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: a. amusement park (lunapark)


3. Where can you go to get fruit and vegetables?
Çeviri: Meyve ve sebze almak için nereye gidebilirsin?
Cevap: c. greengrocer (manav)


4. Where can you go to see the mayor?
Çeviri: Belediye başkanını görmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: b. municipality (belediye)


5. Where can you go to do some shopping?
Çeviri: Alışveriş yapmak için nereye gidebilirsin?
Cevap: c. shopping mall (alışveriş merkezi)


6. Where can you go to see paintings?
Çeviri: Tabloları görmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: b. art gallery (Sanat Galerisi)


7. Where can you go to see the doctor?
Çeviri: Doktoru görmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: a. hospital (hastane)


8. Where can you go to watch a flm?
Çeviri: Bir flm izlemek için nereye gidebilirsin?
Cevap: c. movie theatre (Sinema)


9. Where can you go to buy some fresh bread?
Çeviri: Taze ekmek almak için nereye gidebilirsin?
Cevap: a. bakery (fırın)


10. Where can you go to meet your friends for a drink?
Çeviri: Arkadaşlarınla bir şeyler içmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: b. cofee shop (kahvehane)


11. Where can you go to draw money?
Çeviri: Para çekmek için nereye gidebilirsin?
Cevap: a. bank (banka)


12. Where can you go to buy some CDs?
Çeviri: CD satın almak için nereye gidebilirsin?
Cevap: c. music store (müzik mağazası)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

1. Which places can you see in your neighbourhood?
Çeviri: Mahallenizde hangi yerleri görebiliyorsunuz?
Cevap: I see the sea and the mountains. (Denizi ve dağları görüyorum.)


2. Read Alan’s homework quickly and underline the places in his neighbourhood.
Çeviri: Alan’ın ödevini çabucak okuyun ve mahallesindeki yerlerin altını çizin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


3. Read the text again and write True (T) or False (F). Correct the false sentences.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.
Cevap:

1. _F_ Alan’s neighbourhood is far from the town.
2. _F_ The cofee shop is a great place to have dinner with friends.
3. _T_ You can buy anything you want in Alan’s neighbourhood.
4. _T_ Alan and his friend have breakfast at the cofee shop.
5. _T_ The city hall is opposite the department store.
6. _T_ He goes to the bakery to get some cake and bread.
7. _F_ Alan sometimes goes to the park alone to enjoy on weekdays.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

4. Listen to the dialogues. Where is Alan in each dialogue? Write the numbers in the pictures.
Çeviri: Diyalogları dinleyin. Alan her diyalogda nerede? Resimlerdeki sayıları yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları


5. Listen again. Why is he there?
Çeviri: Tekrar dinleyin. O neden orada?
Cevap:

1. e.g. to get aspirin and painkillers
2. To buy fruits.
3. To drink coffee and eat toast.
4. To buy bread and cake.
5. To buy clothes.
6. To buy some CD’s.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

1. Where do you usually go to have fun with your friends?
Çeviri: Arkadaşlarınızla eğlenmek için genellikle nereye gidersiniz?
Cevap: We go to the beach, to the cafe. (Sahile, kafeye gideriz.)


2. Lisa and Amy are talking on the phone. Listen to them and write down the places they are talking about.
Çeviri: Lisa ve Amy telefonda konuşuyorlar. Onları dinleyin ve bahsettikleri yerleri yazın.
Cevap: Park, shopping mall, cinema, coffeeshop, boutique, municipality. (Park, alışveriş merkezi, sinema, kahvehane, butik, belediye.)


3. Listen again and choose the correct answer.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17. Cevapları MEB Yayınları

1. Lisa will be with her sister…
Çeviri: Lisa kız kardeşiyle birlikte olacak…
Cevap: a. to look after her. (ona bakmak için.)


2. Lisa will go to the park…
Çeviri: Lisa parka gidecek…
Cevap: b. to have breakfast with her family. (ailesiyle kahvaltı yapmak.)


3. Amy went to the shopping mall yesterday…
Çeviri: Amy dün alışveriş merkezine gitti…
Cevap: a. to buy a present for her cousin. (kuzeni için bir hediye almak için.)


4. Amy and Lisa will have some time after the flm…
Çeviri: Amy ve Lisa filmden sonra biraz zaman geçirecekler…
Cevap: b. to go to Jason’s boutique. (Jason’ın butiğine gitmek için.)


5. Amy and Lisa are planning to meet at the cofee shop…
Çeviri: Amy ve Lisa kafede buluşmayı planlıyorlar…
Cevap: a. to drink something. (bir şeyler içmek.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap