Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:39 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100. Cevapları MEB Yayınları

Chores Ünitesi 1 Cevapları

8. Ünite Chores 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Match the halves and make phrases. Share them with your classmates.
Çeviri: Yarımları eşleştirin ve cümleler kurun. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 2 (2. Aktivite)

What are your obligations? Which obligations do you like/ dislike doing? Share them with your classmates.
Çeviri: Yükümlülükleriniz nelerdir? Hangi yükümlülükleri yapmaktan hoşlanırsınız/hoşlanmazsınız? Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I must set the table, clean up my room, feeding my cat. Well, I like feeding my cat. I disslike clean up my room. (Masayı kurmalıyım, odamı temizlemeliyim, kedimi beslemeliyim. Şey, kedimi beslemeyi seviyorum. Odamı temizlemekten hoşlanmam.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Scan Hülya’s diary. Answer the following questions.
Çeviri: Hülya’nın günlüğünü tara. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Cevap:

1. What is the name of the Feast? (Bayramın adı nedir?)
Cevap: Sacrifice Feast (Kurban Bayramı)

2. How many people are there in Hülya’s family? (Hülya’nın ailesinde kaç kişi var?)
Cevap: There are five people. (Beş kişi var.)

3. What is the date of the festival? (Festivalin tarihi nedir?)
Cevap:  20th August, Monday (20 Ağustos Pazartesi)


Activity 2 (2. Aktivite)

Read Hülya’s diary. Compare the preparations in Hülya’s house with the ones in your house.
Çeviri: Hülya’nın günlüğünü oku. Hülya’nın evindeki hazırlıklarla sizin evinizdeki hazırlıkları karşılaştırın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29-30-31-32-33-34. Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Read the diary again. Choose the correct answers.
Çeviri: Günlüğü tekrar oku. Doğru cevapları seçin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Work in pairs. Read the dialogue and act out your own dialogue in the classroom.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun ve sınıfta kendi diyaloğunuzu canlandırın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Tick (✓) the chores you like doing.
Çeviri: Yapmayı sevdiğiniz işleri işaretleyin (✓).
Cevap:

[X] dusting the shelves
[] vacuuming
[X] mopping
[] doing shopping
[] washing the dishes
[X] ironing
[X] cooking
[X] taking out the garbage


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler/ifadeler ile doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Suppose that you live in a flat with one of your classmates. Share your responsibilities by expressing your dislikes and feelings.
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızdan biriyle bir apartman dairesinde yaşadığınızı varsayalım. Hoşlanmadığınız şeyleri ve duygularınızı ifade ederek sorumluluklarınızı paylaşın.
Cevap: I don’t like being in the kitchen because very hot. Also, I hate vacuuming. I prefer loading the dishwasher. (Mutfakta olmayı sevmiyorum çünkü çok sıcak. Ayrıca süpürmekten nefret ederim. Bulaşık makinesini doldurmayı tercih ederim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

L – 5 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Work in pairs. Brainstorm about your responsibilities at your school. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Okulunuzdaki sorumluluklarınız hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Cevap:

Responsibilities at your school

  • Keep quiet
  • Keep your desk clean
  • Respect your teacher
  • Don’t fight with your friends.
Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Read the journal entry. Who cleans classrooms in Japan?
Çeviri: Günlük girişini okuyun. Japonya’da sınıfları kim temizliyor?
Cevap: Japanese students clean their own classrooms by themselves instead of a janitor. (Japanese students clean their own classrooms by themselves instead of a janitor.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the journal entry again. Answer the following questions.
Çeviri: Günlük girişini tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1) Why do Japanese students clean their school on their own? (Japon öğrenciler neden okullarını kendileri temizliyor?)
Cevap: It is an old school tradition. (Bu eski bir okul geleneğidir.)

2) Why is students’ cleaning task at their schools important? (Öğrencilerin okullarındaki temizlik görevi neden önemlidir?)
Cevap: They think it is very important for moral responsibility. (Ahlaki sorumluluk için çok önemli olduğunu düşünürler.)

3) What do Japanese students wear instead of shoes at their schools? (Japon öğrenciler okullarında ayakkabı yerine ne giyerler?)
Cevap: They wear slippers. (Terlik giyerler.)

4) What happens if a student leaves a rubbish in the classroom? (Bir öğrenci sınıfta çöp bırakırsa ne olur?)
Cevap: The student on duty warns him/her. (Görevli öğrenci onu uyarır.)

5) How does being responsible affect the character? (Sorumlu olmak karakteri nasıl etkiler?)
Cevap: In time, these responsibilities become habit and gets student ready for the real world. (Zamanla bu sorumluluklar alışkanlık haline gelir ve öğrenciyi gerçek dünyaya hazırlar.) kardeşim her hafta sonu bitkileri sular.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap