Anasayfa Kitap Cevapları
27 Şubat 2024, 20:54 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-199-200. Cevapları MEB Yayınları

Alan Problemleri Cevapları

5. ÜNİTE Geometri ve Ölçme: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

➢ Şekil 2’den faydalanarak Şekil 1’deki numaralar ile belirtilen üçgen ve dörtgenlerin alanlarını bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları


➢ 3 ve 4 numaralı parçaları birleştirerek oluşan şeklin alanı ile 5 ve 6 numaralı parçaları birleştirerek oluşan şeklin alanını karşılaştırınız.
Cevap:

3 → 16 cm²
4 → 8 cm²

5 → 16 cm²
6 → 16 cm²

3 + 4 → 16 + 8 = 24 cm²
5 + 6 → 16 + 16 = 32 cm²


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. |AE| = 7 cm, |DE| = 6 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanının kaç cm² olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları MEB Yayınları


2. Yanda verilen KLMN dikdörtgeninde |KL| = 12 cm, |ML| = 9 cm olduğuna göre PRST eşkenar dörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları MEB Yayınları1


3. Yanda verilen ABCD yamuğunun alanı 92 cm² olduğuna göre |DC| = x uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları MEB Yayınları2


4. Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 42 cm² olan dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
Cevap:

Dikdörtgenin alanı = kısa kenar x uzun kenar
Dikdörtgenin alanı = x . y = 42 cm²
en fazla dediği için kısa kenara 1 uzun kenara 42 veririz.
Çevresi → 42 + 42 + 1 + 1 = 86 cm olur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98-100. Cevapları Berkay Yayıncılık

5. Yanda kareli alanda verilen şeklin alanının kaç br2 olduğunu bulunuz.
Cevap:


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları

Kazanım Kavrama Testi – 16

1. Oniki kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler onikigeni kaç üçgensel bölgeye ayırır?
Cevap: C) 10

n – 2 = 12 – 2 = 10


2. Aşağıda planı verilen tarlanın tamamı traktörle bir defa sürülecektir. Bu iş için m² fiyatı 1 Türk lirası ödeneceğine göre tarlayı süren kişiye kaç Türk lirası ödenir?
Cevap: A) 323

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları2


3. Aşağıda çiziminin bir kısmı gösterilen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları3


4. Aşağıda verilen düzgün beşgende a + b’nin toplamı kaç derecedir?
Cevap: D) 108

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96-97-100. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları4


5. Aşağıda verilen şekilde [AE], A açısının açıortayı; [BE], B açısının açıortayıdır. m(D) = 120°, m(C) = 130° olduğuna göre m(E) kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları5


6. Aşağıdaki çokgende verilenlere göre a + b kaç derecedir?
Cevap: A) 269

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları6


7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk, AEFD bir paralelkenardır. AEFD paralelkenarının alanı 24 cm² olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 57

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları MEB Yayınları7


8. Kenarları birer tam sayı olan ve alanı 48 cm² olan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevap: B) 28

En az dediği için kısa ve uzun kenarın birbirine yakın olması gerekir.
48’in çarpanları 6 ve 8 olduğu için
Kısa kenara → 6 cm
Uzun kenara → 8 cm deriz
6 x 2 = 12 cm
8 x 2 = 16 cm
Çevresi → 12 + 16 = 28 cm olur

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap