Anasayfa Kitap Cevapları
18 Eylül 2022, 23:54 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236. Cevapları Berkay Yayıncılık

6. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

6. ÜNİTE 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236. Cevapları Berkay Yayıncılık


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Berkay Yayınları

1. Yandaki çizgi grafiğinde, iki farklı barajın, her yılın ocak ayındaki doluluk oranları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Hangi yıllarda barajların doluluk oranları eşittir?
Cevap: 2015 ve 2017 yılında eşittir.

b. 2016 yılında B ile A barajlarının doluluk oranları arasındaki fark yüzde kaçtır?
Cevap: 100 – 75 = %25

c. A barajının doluluk oranı, hangi yıl en yüksek seviyededir?
Cevap: 2017 yılında en yüksektir.

ç. B barajının doluluk oranı, hangi yıl en düşük seviyededir
Cevap: 2016 yılında en düşüktür.


2. Bir sağlık merkezinde, günlük en fazla 100 hasta muayene edilmektedir. Sağlık merkezinde 19 gün boyunca günlük muayene edilen hasta sayıları, sırasıyla yukarıda verilmiştir. Sağlık merkezinde muayene edilen hasta sayıları değerlendirilirken veri grubunun aritmetik ortalaması, tepe değeri ve ortancasından hangisinin kullanılması daha uygun olur? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Ortancayı kullanmak daha uygundur. Çünkü veri grubunda olan sayıların birçoğu ortada kümelenmiştir. Bundan dolayı muayene edilen hastaların sayısını ortanca ile değerlendirmek daha uygun olur.

3. Yandaki sütun grafiğinde, bir kırtasiyedeki silgilerin renkleri ve sayıları belirtilmiştir. Grafikteki verileri, uygun olan başka bir grafikle gösteriniz
Cevap: 450 + 350 + 250 + 400 + 350 = 1800

Mavi;
350      x°
1800    360°          
1800x = 350 . 360
5x = 350
x = 70°

Yeşil;
250      x°
1800    360°          
1800x = 250 . 360
5x = 250
x = 50°

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51. Cevapları MEB Yayınları

Beyaz;
400      x°
1800    360°          
1800x = 400 . 360
5x = 400
x = 80°

Kırmızı;
450      x°
1800    360°          
1800x = 450 . 360
5x = 450
x = 90°

Mor;
350      x°
1800    360°          
1800x = 350 . 360
5x = 350
x = 70°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Berkay Yayınları

4. 15 gün boyunca yapılan fidan dikme kampanyasında öğrencilerin günlük diktiği fidan sayıları, yukarıdaki kutucukta verilmiştir. Fidan sayıları ile oluşturulan bir veri grubunun aritmetik ortalamasını, tepe değerini ve ortancasını bulunuz.
Cevap:

Aritmetik Ortalaması → 120 + 110 + 105 + 85 + 80 + 140 + 120 + 135 + 150 + 50 + 120 + 110 + 100 + 100 + 110 = 1635 ÷ 15 = 109
Tepe değeri (en çok tekrar eden sayı) → 110, 120
Ortancası → 50, 80, 85, 100, 100, 105, 110, 110, 110, 120, 120, 120, 135, 140, 150 (Ortancası 110)

5. Bir tarlada üretilen ürünlerin %25’i buğday, %40’ı arpa, %10’u mısır, kalanı da çavdardır. Tarlada üretilen ürünleri belirten bir daire grafiği oluşturunuz ve daire grafiğini yorumlayınız.
Cevap:
25 + 40 + 10 = 75
100 – 75 = 25 Çavdar

Buğday;
25          x°
100       360°     
100x = 25 . 360
4x = 360
x = 90°

Arpa;
40         x°
100       360°     
100x = 40 . 360
x = 36 . 4
x = 144°

Mısır;
10          x°
100       360°     
100x = 10 . 360
x = 36°

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 171-172-175-177-178. Cevapları Berkay Yayıncılık

Çavdar;
25          x°
100       360°     
100x = 25 . 360
4x = 360
x = 90°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Berkay Yayınları


6. Yandaki daire grafiğinde, bir bahçede bulunan meyve ağaçları belirtilmiştir. Bahçede toplam 400 ağaç olduğuna göre;

a. Kaç şeftali ağacı vardır?
Cevap:

360       400
90          x            
360 x = 90 . 400
4x = 400
x = 100

b. Ayva ağaçlarının sayısı, tüm ağaçların sayısının yüzde kaçıdır?
Cevap:

400       %100
160        %x          
400 x = 160 . 100
4x = 160
x = %40

c. Kaç armut ağacı vardır?
Cevap:

54      x
360   400          
360x = 54 . 400
x = 60

ç. Ayva ile kayısı ağaçlarının sayıları oranı kaçtır?
Cevap:

Ayva;
144         x
360        400      
360x = 144 . 400
x = 40 . 4
x = 160

Kayısı;
36          x
360      400      
360x = 36 . 400
x = 40

Ayva ağacının kayısı ağacına oranı → 160 ÷ 40 = 4 olur.


7. Yandaki yapının üstten, sağdan, soldan, önden ve arkadan iki boyutlu görünümlerini kareli kâğıda çiziniz. Çizimlerden simetrik olanları belirleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Berkay Yayınları


8. Üstten, sağdan, soldan, önden ve arkadan iki boyutlu görünümleri yukarıdaki kareli kâğıtta verilen yapıyı oluşturunuz. Oluşturduğunuz yapıyı izometrik kâğıda çiziniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Berkay Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap