Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 18:49 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

5. ÜNİTE: Ekonomi ve Sosyal Hayat 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

(D) 1. Sanayileşmeden önceki dönemlerde ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekteydi.

(Y) 2. Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak el işi üretim artmıştır.
Cevap: Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak el işi üretim azalmıştır..

(Y) 3. Kızılay, erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

(D) 4. Günümüzdeki meslek odaları ve birlikleri geçmiş dönemlerdeki Ahi ve Lonca Teşkilatına benzer görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.

(Y) 5. Doktor olmak için en önemli şey el becerisidir.

(D) 6. E-ticaret, günümüzde hızla artış gösteren bir alışveriş yöntemi olmuştur.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
Cevap:

7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermezdi. Bunun yerine toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi.
8. Orta Çağ Avrupası’nda geniş topraklara sahip olan bir senyör ülke yönetiminde söz sahibi olurdu.
9. Geçmiş zamanlarda toprağın işlenmesinde kullanılan sabanlar en önemli üretim araçlarındandır.
10. Tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti kamu yararına çalışmalar yapan bir kuruluştur.
11. Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır.
12. Dünyadaki gelişmeleri, yeni ortaya çıkan meslekleri tespit etmek ve meslek tercihi hakkında plan yapmak önemlidir.
13. Bulunduğunuz yerden E-ticaret yöntemi ile genel ağ üzerinden alışveriş yapılabilmektedir.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İskân Politikasını Gerçekleştirirken İskâna Tabi Tutulan Halkın En Az Beş Yıl Başka Yere Gitmesine İzin Vermemesinin Sebepleri Neler Olabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toprağın yönetimi ile ilgili yapılan eşleştirme doğrudur?
Cevap: C

A) İkta sistemi-Osmanlı Devleti
B) Tımar sistemi-Büyük Selçuklu Devleti
C) Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası
D) Çiftçiyi destekleme sistemi-Türkiye Selçuklu Devleti


16. Devletimiz topraktan daha iyi yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
Cevap: B

A) Sulama kanalları yapmak
B) Dışarıdan tarım ürünleri satın almak
C) Modern yöntemlerle tarım yapılmasını desteklemek
D) Ekilebilir alanlarını korumak ve artırmak


17. Üretim teknolojisindeki gelişmeler insanların yaşamlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde bir kişinin bir günde el tezgâhında ürettiği kumaş günümüzde fabrikalarda çok daha hızlı üretilmektedir. Bu durum işlerin daha çok makinelerce yapılmasını ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.
Yukarıdaki metne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?
Cevap: D

A) El işi üretim tamamen sona erecektir.
B) İnsanların iş yapmasına gerek kalmayacaktır.
C) İnsanların yaptıkları tüm işleri makineler yapacaktır.
D) İnsanlar farklı iş arayışlarına gireceklerdir.


18. “Ne zamandır gidip üye olmak ve gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyordum. Nihayet üye oldum. Kimsesiz çocuklara yalnızlıklarını unutturmak ve onlara destek olmak için yapılan çalışmalara katıldım.”
Bu sözü söyleyen kişi hangi sivil toplum kuruluşuna katılmıştır?
Cevap: A

A) Darülaceze B) Kızılay C) TEMA D) Yeşilay


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meslek liselerinin amaçlarından biri değildir?
Cevap: A

A) Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirmek.
B) İş hayatını yakından tanıtmak.
C) Meslek edindirmek.
D) Yaparak ve yaşayarak eğitim vermek.


20. Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Cevap: D

A) Çok zaman ve emek gerektirmemesine
B) Geçmiş zamanlarda yaygın olmasına
C) İhtiyaç duyulmayan bir meslek olmasına
D) Kişilik özelliklerinize ve yeteneklerinize uygunluğuna

Sonraki Ödev:  ‘‘Tarih Yazı İle Başlar.’’ Sözü Niçin Söylenmiş Olabilir? Açıklayınız.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

21. Dijital teknoloji nedir?
Cevap: İnsan eli değmeden kendi çalışabilen bir teknoloji.

22. Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?
Cevap: Üretim, dağıtım ve tüketim hem hızlandırılmış hem de kolaylaştırmıştır.

23. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?
Cevap: Bölge güvende kalmış, vergiler düzenli olarak alınmış, üretimde süreklilik olmuştur.

24. Geçmişte önemli olan bir mesleğin günümüzde önemini yitirmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Teknoloji gelişerek çoğu insanın bulunduğu işi robotlar ya da makineler yapmaktadır. Bu yüzden pek çok meslek önemini yitirmiştir.

25. Meslek tercihine yönelik iyi bir planlama nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Kişi seçeceği mesleğe hem fiziken hem de ruhen uyduğuna bakması gerekir. Sevdiği hoşlandığı, ilgi ve yeteneği bulunduğu meslekleri seçmelidir.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

(KARATOPRAK)1. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun toprak ile ilgili şiiri.
(ROBOT)2. Günümüzde insanın yapacağı işleri yapmaya başlayan gelişmiş makinelerin genel adı.
(DEĞİRMEN)3. Buğday, mısır, arpa, yulaf gibi tarım ürünlerinin un hâline getirildiği yer.
(DESTEKLEME)4. Tarım sektöründe çalışanlara devletin sağladığı imkânlar.
(SENDİKA)5. Çalışanların haklarını korumak üzere kurulan örgüt.
(KIZILAY)6. Güvenli kan teminini karşılayan, doğal afetlerde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş.
(TIMAR)7. Osmanlı Devleti’ndeki toprak sistemi.
(LONCA)8. Osmanlı Devleti’nde meslek teşkilatı.
(SANAYİLEŞME)9. Kas gücüyle yapılan üretimin makinelerle yapılmaya başlaması.
(TEMA)10. Doğal varlıkları koruyarak erozyonla mücadele etmeyi amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşu.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap