Anasayfa Kitap Cevapları
26 Temmuz 2023, 20:29 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri 2.Etkinlik

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Adı : George Berkeley

Ülkesi : İngiltere

Doğum tarihi: 12 Mart 1685

Ölüm tarihi ve yeri: 14 Ocak 1753

Çalışma yaptığı alan ya da alanlar : Tutarlı deneyciliğin immateryalizme götüreceğini ve tan­rıtanımazlığı yıkacağını savun­muştur.

Bilim, sanat ya da düşünce hayatına katkısı : Bugün yakından bilinen bütün felsefi çalışmalarını henüz yirmili yaşlardayken yayımladı

Eserleri :

– (Görüm Kuramı.1709)
– (İnsan Bilgisinin İlkeleri Üstüne İnceleme, 1710)
– (Hylas’ la Philonoüs Arasında ÜçKonuşma, 1713)

Sonraki Ödev:  Ahi Teşkilatının Meslek Ahlakı Kazandırmadaki Rolü Nedir? Yazınız.

Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?
Cevap: Eğitim hakkı, eğlence hakkı, oyun oynama hakkı gibi haklarından mahrum kalmışlardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.

Sanayi İnkılabı’nın İnsanların Yaşamına Etkileri

Avrupa: Burada yaşayan insanlar ekonomik olarak çok gelişmiş ve makine gücüne geçildiğinden dolayı insanların yaşam kalitesi artmıştır.

Osmanlı Devleti: Avrupalı devletlere göre sanayi alanında yeterli gelişmeyi gösteremediği için eknomik olarak kötü bir duruma düşmüştür. İnsanların işleri düşmüş, insanların yaşam kalitesi kötüleşmiştir.

Sömürgeler: Sömürgeler kendi pazar ve yer altı kaynaklarının sömürülmesinden dolayı çok kötü durumlara düşmüş, insanlar açlıkla boğuşmuş bir çok alanda gelişme gösterememiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Ekoyay

1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?
Cevap: Bunun sebebi bu topraklarda bulunan kaynakların sömürülmesi ve batılı devletlere gönderilmesidir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210-211-212-213 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?
Cevap: Burada bulunan ülkeler sömürgeci bir politika izlemiş ve her açıdan kötü olan ülkelerin zengin kaynaklarını sömürmüşlerdir.

3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?
Cevap: Fakir çalışır, zengin yer


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.
:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Ekoyay

Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Ekoyayy

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap