Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ağustos 2023, 2:07 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7.Ünite Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

7. ÜNİTE: Ülkeler Arası Köprüler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 225-226-227. Sayfa Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları

Ekoyay Yayınları
A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

(D) 1. Türkiye küresel sorunlara çözüm arayan birçok uluslararası kuruluşa üyedir.
(Y) 2. Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO ile ülkelere kredi vermektedir.
→) Birleşmiş Milletlerin FAO, Gıda ve Tarım örgütü olup açlığı yok etmek ve besleme şartlarını iyileştirmek amacındadır

(D) 3. Kalıp yargı bir kişi hakkında zihinde önceden oluşturulmuş birtakım izlenimlerdir.
(Y) 4. Küresel ısınma, dünyada ısınma için kullanılan yakıt miktarını azaltmıştır.
→Küresel ısınmanın yakıt miktarının azalması ile doğrudan ilişkili değildir

(Y) 5. Tsunaminin önlenmesi için ağaç dikilmelidir.
→ Tsunami denizden oluşan dev dalgalar olduğundan ağaç dikerek önlenmesi mümkün değildir


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız
Cevap:

6. Bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgi edinmeden karara varmaya ön yargı denir.
7. Uyum, karşılıklı hoşgörü ile oluşturulan ortama barış denir.
8. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısa adıdır.
9. Üyesi olunan grupta üstlenilmesi gereken sorumluluklara rol denir.
10. İnsanların yaşadıkları yerden kendi iradeleri dışında ayrılmalarına zorunlu göç denir.
11. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani kısa adıyla NATO uluslararası bir askerî kuruluştur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120-121-123-125-126-127. Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları

Ekoyay Yayınları
Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz

13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnek olarak verilebilir?
Cevap: B


14. I. Açlık II. Terör III. Savaş IV. Yangın
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel sorun değildir?

Cevap: D


15. “Böyle olacağını biliyordum.”
Bu sözü söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: D


16. “Bu sorunun çözümü için orman varlığımızı korumalı hatta artırmalıyız.”
Bu sözü söyleyen kişi hangi küresel sorunlara çözüm önermektedir?

Cevap: C


17. I. Terör II. Savaş III. Deprem IV. Çığ V. Açlık
Yukarıdakilerden hangileri doğal afettir?

Cevap: D


18. “Kalıp yargı ve ön yargı” konusunda duyarlı bireyler hangi değer ve becerileri benimsemişlerdir?
Cevap: A


19. Bir ülkenin uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkilerinin ülke ekonomisine katkısı konusuna aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir
Cevap: B


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları

Ekoyay Yayınları
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

20. Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
Cevap: Kalıp yargı, belirli bir grubun belirli özellikleri taşıdığı sanılan  düşüncelerdir. Yetersiz bilgilerden, gelenek ve göreneklerin etkileri, geçmişte yaşanan olaylar gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır.


21. Üç tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız.
Cevap:

İklim değişikliği: Üretilen, tüketilen gıda veya başka alanda yaptıklarımız havanın dengesini bozmaktadır. Bunun sonucunda mevsimler karmaşık bir hal almıştır. Bizler bunu önlemek için havaya zarar verecek ürünleri en aza indirgememiz gerekir.

Sonraki Ödev:  Beyin Göçünün Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir? Tartışınız.

Su Azlığı: Su tüketimi günden güne artmıştır. Bunun sonucunda sularımız azalmaya hatta önümüzdeki asırlara bitme tehlikesine gelmiştir. Bunu önlemek için verimli kullanım ile ilgili çalışmalar yapmalı, israfı önlemek için insanları bilinçlendirmeliyiz.

Ozon Tabakası: Kullandığımız ürünler, fabrikalardan çıkan gazlar yüzünden ozon tabakası delinmeye buzullar erimeye başlamıştır. Bunu önlemek için fabrika bacalarına filtre takılabilir, yenilenebilir enerji kaynakları tüketimine özen ve artış gösterilebilir.


22. BM’ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır?
Cevap:

WHO → “Dünya Sağlık Örgütü
UNICEF → “Çocuk Yardım Formu”
FAO → “Gıda ve Tarım Örgütü”


23. Türkiye’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti, ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları ticari, sağlık, kültürel, sosyal alanlarda birçok katkısı bulunmaktadır. Ülkeler arası siyasi bir birliktelik kurulduğu zaman güç elde olur ve hem kendi ekonomimize hem de karşı devletin ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz.


24. Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler?
Cevap:   Kalıp yargılar insanlar ve kültürler arası ilişkiyi olumsuz etkiler. Sadece bir düşünce doğrultusunda hareket ederek aslında ön yargı ile yaklaşılmış olunur. Bundan dolayı bu düşüncenin doğruluğu ve yanlışlığı tartışılabilir.


25. Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Ekoyay Yayınları


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Ekoyay Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap