Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mart 2024, 17:58 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134-135-137-138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Cevapları

4. ÜNİTE: Zaman İçinde Bilim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134-135-137-138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Minyatürleri inceleyiniz. Minyatürlerde yer alan insanlar ne yapıyor olabilirler? Sizce minyatürler hangi döneme aittir? Neden?
Cevap: 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar alimler bilimsel çalışmalarla uğraşmışlardır.Birinci minyatürde Tıp alanında yapılan çalışma,Üçüncü minyatürde ise astronomi hakkında yapılan çalışmalar gösterilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız?
Cevap: Orta çağda ki Müslüman alimler bilgi ile dolu olup bildiğini ispatla teorisi ile ilerlemişlerdir.Avrupa medeniyeti ise daha çok sahte bilgiler bulundurmaktadır.

2. Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkıları yapmışlardır Tartışınız?
Cevap: Müslüman araştırmacılar bilgilerini yazıya geçirmiş ve günümüze kadar getirmişlerdir.’İnandığını ispatla’ teorisi ile doğru bilgi yansıtmışlardır.

3. “İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir? Tartışınız?
Cevap: Bilginin doğruluğunu ispatlamak demektir.

Sonraki Ödev:  İzinsiz Kurulan Yerleşim Alanlarında Yaşayan Halk, Hangi Altyapı Sorunları İle Karşılaşır? Açıklayınız.

4. Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?
Cevap: Hristiyanlar 1085’te günümüzde İspanya’da bulunan Toledo şehrini Müslümanlardan alarak orada bulunan bilgi zenginliğinden yararlanmışlardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler daha çok hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır? Neden?
Cevap: Astronomi,matematik,felsefe,fizik ve tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Konuda tanıtılan bilginlerin hangi çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Tartışınız.
Cevap: Ben en çok İbn-i Sina nın katkısı olduğunu düşünüyorum.Tıp alanında yaptığı yeniliklerle ilerleme sağlamış ve günümüzde hala kullanılan bir aleti bulmuştur.

Siz bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmayı düşünürdünüz? Neden?
Cevap: Ben astronomi alanında çalışma yapmak isterdim.Dünya hakkında uzay hakkında yeni bilgiler öğrenerek bunu tüm dünyaya anlatmak isterdim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Adı:İbn-i Sînâ

Yaşadığı yıllar: Ms 980-1037

Çalışma yaptığı bilim dalları:Daha çok felsefe ve tıp alanlarında çalışmalarıyla tanınır. Mantık, fizik, geometri, astronomi, matematik, müzik, metafizik, tıp, fizyoloji, hıfzıssıhha, farmakoloji, kimya gibi.. Matematik, astronomi, geometri ve tıp alanlarında geniş çalışmaları var

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 22-23-24-25-26. Sayfa MEB Yayınları

Bilime yaptığı katkılar:Tıp alanında çok katkısı olmuştur.Soğuk su ve sıcak su tedavisi, mikrobun keşfedilmesi, salgın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda bilimsel katkılar sunmuştur


Adı :el-Harezmî

Yaşadığı yıllar: MS 770-840

Çalışma yaptığı bilim dalları: Matematik,astronomi,coğrafya

Bilime yaptığı katkılar:

  • Enlem ve boylamdan bahsetmiştir.
  • Coğrafya üzerinde yeni nehirlerden bahsetmiştir.
  • Matematikte sayı sistemlerini geliştirmiştir.
  • Matematikte onluk sistemi bulmuştur.
  • Sıfırı bulan bilim insanı olarak kabul edilir.
  • İkinci dereceden denklemin çözümünü yapmıştır.

Adı: Ali Kuşçu

Yaşadığı yıllar: ( …. – 1474)

Çalışma yaptığı bilim dalları: Astronomi,matematik

Bilime yaptığı katkılar:Astronomi alanında eseri olan Risale-i fil Heye’dir.213 matematik ve astronomi alanında çığır açan gök cisimlerini dünyamıza uzaklıklarına kadar tüm detayları bulunmaktadır.


Adı:Farabi

Yaşadığı yıllar: 870-950

Çalışma yaptığı bilim dalları:Felsefe,mantık,astronomi,müzik

Bilime yaptığı katkılar:Felsefe alanındaki çalışmaları ile birinci öğretmen kabul edilen ilk çağ filozofu Aristo dan sonra ikinci öğretmen olarak anılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap