Anasayfa Kitap Cevapları
24 Şubat 2024, 14:51 - Betül Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 86-87. Cevapları MEB Yayınları

Türk Tarihinde Yolculuk Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 86-87. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:
1. (Y ) Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.
2. (Y ) Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.
3. (D ) Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.
4. (Y ) İstanbul’un fethi ile Fransa’ya giden bilim insanları Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.
5. (D ) Dünya’nın yuvarlak olduğu coğrafi keşiflerle Magellan ve Del Cano tarafından ispatlanmıştır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:
1. Ümit Burnu’nu …….Bartolomeu Dias……………… bulmuştur.
2. Osmanlı ordusunda devşirmelerden meydana gelen ………..Yeniçeriler………….. bulunurdu.
3. İlk Türkçe eser basan matbaanın kurulması ……kültürel…….. alanda yapılan bir yeniliktir.
4. Avrupalı ………seyyahlar………. Osmanlı Devleti’nde görüp yaşadıklarını kitaplarında anlatmışlardır.
5. Osmanlı gaza ve cihat anlayışından dolayı fetihlerini genellikle………batı……………. yönünde yapmıştır.


C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86 Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 87 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Orhan Gazi
– Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.
– İlk Osmanlı medresesini açtı.
– Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk düzenli ordusunu kurdu.
Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemiştir?

Cevap: D

A) Askerî
B) Eğitim
C)Siyasi
D) Ticari

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142. Cevapları MEB Yayınları

2. Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.
Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A) Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
B) Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı
C) Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı
D) Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası


3. İpek ve Baharat yollarının önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçince Avrupa, ticaretini tekrar canlandırmak için yeni yollar keşfetmek zorundaydı ayrıca Avrupa’da mutfaklarda ve eczacılıkta kullanılan baharat, Venediklilerin elindeydi. Baharata aracı ile ulaşmak oldukça pahalıydı. Bu yüzden baharata ulaşacak başka yollar bulmak gerekiyordu.
Bu durumlar coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu. Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olan hangi etkenden bahsedilmiştir?
Cevap: A

A) Ekonomik
B) Kültürel
C) Siyasi
D) Teknik


4. Osmanlıyı ziyaret eden seyyahlardan Paul Lucas (Pul Lukıs), Türklerin konukseverliğinin yolculara güven ve rahatlık verdiğini yazar: “Birkaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Bu, yolcuya öyle rahatlık ve güven veriyor ki buralarda seyahat edenler çok rahattır. Türkler saf bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.”
Paul Lucas, seyahatnamesinde Türklerin hangi özelliğini anlatmıştır?
Cevap: B

A) Çalışkanlık
B) Misafirperverlik
C) Saygı
D) Temizlik

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.
Osmanlı Devleti’nin devşirme sistemini uygulama sebebi nedir? Açıklayınız
Cevap:   Sınırların genişlemesi  ve asker ihtiyacının artmasıyla devşirme sistemi uygulanmıştır.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Osmanlı ordusu, Osman Gazi Dönemi’nde eli silah tutan erkeklerden oluşurdu. Orhan Gazi Dönemi’nde ise yaya ve müsellem adı verilen ordular kuruldu. Bu değişimin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Bu değişimin sebebi değişen ordular ve güçlenmeleri, yeni taktiklerin uygulanmasıdır.


2. Osmanlı Devleti’nin XVIII ve XIX. yüzyılda yaptığı yeniliklerde Avrupa’yı örnek almasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Çünkü o dönemde gelişmiş medeniyetler Avrupa’da bulunmaktaydı.


3. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya’da toplanan halka: ‘‘Bu andan itibaren devletimizin himayesi altındasınız. Hayatınız ve özgürlüğünüz konusunda korkmayınız.’’ diyerek Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini göstermiştir?
Cevap: Osmanlı Devleti ‘nin  hoşgörülü ve başka milletlere, dinlere saygılı olduğu özelliğini göstermiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap