Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ocak 2023, 21:32 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları

Zaman İçinde Bilim Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

4. ÜNİTE: Zaman İçinde Bilim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız
Cevap:

1. (D) Kil tablet, papirüs ve parşömenler önemli yazı taşıyıcılarıdır
2. (Y) Ali Kuşçu XVI. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir Dünya haritası çizmiştir.
→Piri Reis çizmiştir.
3. (Y) Buharlı makinenin icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir.
→Matbaanın icadı ile
4. (D) Newton yaptığı çalışmalarla kuyruklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesaplamıştır
5. (D) XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Kütle Çekim Kanunu’nu Newton bulmuştur.
2. Günümüz fabrikalaşmasının temeli buhar makinesi icat edilince atılmıştır.
3. Günümüzde kullandığımız alfabe Fenike Uygarlığı tarafından bulunmuştur.
4. Abbasiler, bilimsel çalışmaların yapılması için Beyt’ül-Hikme adında bir akademi kurmuştur.
5. Mısırlılar yazılarını Nil Nehri kenarında yetişen bitkiden yapılan papirüs üzerine yazmıştır.

Sonraki Ödev:  Telgrafın Osmanlı Devleti’nde Kullanılması Sosyal ve Ekonomik Hayatı Nasıl Etkilemiştir? Düşüncelerinizi Açıklayınız

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 141 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Verilenlerden hangileri bilginin değişim ve sürekliliğine katkı sağlamıştır?
Cevap: D) I,II ve III  şıkkıdır.


2. Parçada verilen bilgiye göre Fârâbî hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Yaptığı çalışmalar yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır. şıkkıdır.


3. Verilen bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
Cevap: C) Deney gözlem ile buluşlar mükemmelleşir. şıkkıdır.


4. Sadece verilen bilgilere göre 1982 Anayasası’nda bu maddelere yer verilmesi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
Cevap: D) Türkiye’de bilimin gelişmesi için gerekli ortam anayasa ile güvence altına alınmıştır.  şıkkıdır.


Bir ülkede bilimin gelişmesi için gerekli şartın ne olduğunu yazınız.
Cevap: Bilim insanlarına destek verilmelidir.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-55 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?
Cevap: Matbaanın icadı ile okuma yazar oranı artmış, eserler basılmış, toplumun kültür seviyesi artmıştır.


2. Geçmişten günümüze kadar yazının geçirdiği değişiklikler nelerdir?
Cevap:

  • Çivi yazısını Sümerler icat etmiştir.
  • Mısırda “Hiyeroglif” adı verilen resimli yazı icat edilmiştir.
  • Bugün ki kullandığımız alfabenin temelini Fenikeliler atmıştır.
  • 26 harfli olan alfabeyi Yunanlılar geliştirmiştir.
  • 21 harfli Latin alfabesini Romalılar yunan alfabesinden oluşturmuştur.

3. Bilginin muhafaza edilmesinde kullanılan araç gereçlerdeki değişimin sebepleri nelerdir?
Cevap: Zaman geçtikçe insanların ihtiyaçları değişmiş ve artmıştır. Bundan dolayı bu araçlarda gelişmiştir.


4. Orta Çağ’da Avrupa’daki bilim insanları buluşlarını açıklayamazken Türk-İslam bilginleri el üstünde tutulmuştur. Bunun temel sebebi nedir?
Cevap: Orta Çağ zamanında bilime en çok önem veren ve bilgi sahibi olup araştıran insanlar Türk-İslam bilim insanlarıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.