Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mart 2024, 16:22 - Aysel Alpay Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122-123-124. Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Metni Cevapları

4.TEMA Doğa ve Evren: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 122-123-124 Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir? Açıklayınız
Cevap: Bulutların dünyaya bakışını anlatıyor.

2. Metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız.
Cevap: Hayatın bir döngü olduğu fikrini çıkarıyorum.

3. Metinde geçen terimleri sınıflandırıp yazınız
Cevap:

yağmur, sıcağı, buhar, damla, bulut, nehir, göl, akarsu → Coğrafya terimi
Yüzgeç, kanat → Zooloji bilimi terimi
Vapur, kayık, sandal → denizcilik terimleri

4. Yazar metinde nasıl bir anlatım biçiminden yararlanmıştır? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Yazar metinde öyküleyici anlatım biçiminden yararlanmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. Metinde hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır? Örnekleyiniz.
Cevap:

Benim gibi çok sayıda buhar damlaları ile birleştik. → İntak (Konuşturma)
Denizin dibi ormana benziyordu → Teşbih (Benzetme)
Ben de denizi ilk gördüğümde böyle şaşırmıştım. → Teşhis (Kişileştirme)


6. Metinden basit, türemiş, birleşik fiillere örnekler bulup birer cümlede kullanınız
Cevap:

Basit Fiil → oldum 
Sabah kalktığım zaman hasta olmuş. 

Birleşik Fiil → seyrettik
Akşam televizyondan film seyrettik

Türemiş Fiil → otluyordu
Koyunlar çayırda otluyordu


7. Metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Öznel yargılar:

Ben küçük bir yağmur damlasıyım
Köyler, şehirler, bahçeler, tarlalar, ormanlar ne kadar güzel görünüyordu!

Nesnel Yargılar:

Deniz bizim son durağımızdır.
Bütün akarsular denize dökülür.


8. Metinden haber kipiyle çekimlenmiş fiiller bulup yazınız. Bu fiilleri birer cümlede de siz kullanınız.
Cevap:

görünüyordu → şimdiki zamanın haber kipi
gelmişiz → geçmiş zaman haber kipi

→ Aldığımız kıyafetler çok hoş görünüyordu
→ Zaman çabuk geçmiş dersin sonu gelmişiz.


B. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?
Cevap: D

A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
B) Yangını körükleyen saçından tutuşur.
C) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
D) Sakla samanı gelir zamanı.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
Cevap: C

A) Çalışmadığı için iyi not alamadı.
B) O hastalandığı için gelememiştir.
C) Gözlüğümü değiştirmek için doktora gideceğim.
D) Kahvaltı yapmadığı için okulda bayılmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatından yararlanılmamıştır?
Cevap: D

A) Denizin üstünde de altında da yaşayanlar var.
B) İnsanlar kötü işler yaparak iyi sonuçlara ulaşılamayacağını bilirler.
C) Denizin üstünde küçük ve büyük motorlarla balıkları avlamaya çalışıyorlardı.
D) Denizin üstünde ulaşımı vapur ve kayık ile sağlıyorlar

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177-178-179-180. Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. “Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım.” cümlesindeki fiilin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Oluş bildiriyor.
B) Durum bildiriyor.
C) İş (kılış) bildiriyor.
D) Olumsuzluk ifade ediyor.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
Cevap: D

A) Nehrin ağzı genişledi.
B) Meğer nehrin denize döküldüğü yere gelmişiz.
C) Denizi ilk defa yakından gördüm.
D) Bir yaşlı damla yanıma geldi.


1. Mevsiıfta arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap:

(.D.) Doğanın korunmasında her insanın üstlenebileceği bir görev vardır.
(.Y.) “Okumuşsunuz” çekimli fiili, dilek kiplerinden şart çekimine girmiştir.
(.Y.) “Onun o yaşta Türkçeye tutkunluğuna hayrandım.” cümlesinin yüklemi bildirme kipiyle çekimlenmiştir.
(.Y.) “Sayısal verilerden yararlanma, örnekleme” birer anlatım biçimidir.
(.D.) “Tanık gösterme” bir düşünceyi geliştirme yoludur.
(.Y.) “Yaşayacaksın ağacım,
Yaşayacaksın.
Cırcır böceklerinin sesini dinleyerek” dizelerinde benzetme söz sanatından yararlanılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap