Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mart 2024, 19:02 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132. Cevapları MEB Yayınları

Işık Doğudan Yükselir Cevapları

4. ÜNİTE Zaman İçinde Bilim: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 129 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İslam bilginlerinin kitaplarının Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Bu kitapların Avrupa’da okutulması e kadar değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. İçindeki bilgilerin bu kadar zaman geçmesine rağmen hala değerli olarak görülmesi bizlerin de bu kitapları öğrenmemiz gerektiğini gösterir.

Sonraki Ödev:  İslam Bilginlerinin Kitaplarının Avrupa’da Ders Kitabı Olarak Okutulmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

İbn-i Sînâ’nın iç hastalıklarını tespit etme yönteminin günümüzde doktorlar tarafından kullanılması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Eski zaman da kullanılan bu yöntem günümüze zemin olmuş ve üzerine eklenerek bu tedavi yöntemi geliştirilmiştir.

Sonraki Ödev:  İbni Sina'nın İç Hastalıklarını Tespit Etme Yönteminin Günümüzde Doktorlar Tarafından Kullanılması Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?

el-Hâzinî’nin Newton’dan önce yer çekimi ile ilgili deneyler yaptığını öğrendiğinizde neler hissettiniz? Duygularınızı paylaşınız.

Cevap: Bir Türk İslam Bilim insanının bu deneyleri yapması ve eserlerinde bahsetmesi beni çok gururlandırdı. Avrupa insanların Türk İslam bilim adamlarının eserlerinden yararlanması da beni çok gururlandırdı.

Sonraki Ödev:  El-hâzinî’nin Newton’dan Önce Yer Çekimi İle İlgili Deneyler Yaptığını Öğrendiğinizde Neler Hissettiniz?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 130 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Günümüzden asırlar önce el-Cezerî’nin robot bilimi ile ilgili çalışmalar yapması İslam bilginlerinin bilimsel alanda nasıl bir gelişmişlik düzeyinde olduğunun göstergesidir? Açıklayınız
Cevap: Birçok bilim alanını araştırıp bu konuda yenilikler yaptıklarını göz önüne alırsak dönemin en gelişmiş düzeyinde olduklarını söyleyebiliriz.

Cevap2: İslam bilginlerinin yüzyıllar öncesinde, teorik bilgileri uygulamaya geçtikleri, birçok bilim alanını birleştirerek, teknoloji ve bilim çok önemli seviyelere çıkarmışlar ve dünyaca tanınan, eserleri, yöntemleri, fikirleri halen kullanılan isimler haline gelmişlerdir. El-Cezeri’de bu özel insanlardan biridir. Altın çağını yaşayan İslam ilminin ve alimlerinin, önemli işlere imza attığı bir dönemde Cizreli Müslüman bir bilim adamı, mühendis ve mucit olarak yaşamıştır.

Birçok mucitlik eserinin en önemlisi ve popüler olanı ilk robotu yapmasıdır. Günümüz sibernetik kavramının ilk adımlarını atan ve ilk robotu yaparak hatta çalıştırarak tarihe geçmiştir. Büyük sanatçı Leonardo da Vinci’nin eserlerine ilham kaynağı olduğu söylenmekte ve düşünülmektedir. Böyle önemli insanların İslam aleminde, günümüzde halen yetişmemesi, o dönemin ve bilgi seviyesinin çok çok altında kalması, bilim ve ilim denince akla batının gelmesi oldukça düşündürücüdür.


Tarih ilminin bilim olarak ortaya çıkmasının faydaları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Tarihimizde yer alan bilgilerin gerçek verilere dayanarak oluşmasını sağlar.

Sonraki Ödev:  Tarih İlminin Bilim Olarak Ortaya Çıkmasının Faydaları Nelerdir? Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ali Kuşçu’nun yaşadığı dönemi düşündüğümüzde bitmek bilmeyen bir çabayla astronomi alanında çalışmalar yaptığını görüyoruz. Günümüzde astronomi alanındaki çalışmalar hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız
Cevap: Ali Kuşçu astronomi alanında, Ay’ın bir uydu olup Güneş’ten aldığı ışığı yeryüzüne yansıttığını ispatlamıştır. Günümüzde teknoloji geliştiği için astronomi alanında pek çok çalışma yapılmaktadır. Yeni gezegenler keşfedilmiş, Mars’ta yaşam olabilmesi için kanıtlar bulunmuş, Mars’a uzay aracı gönderilmiştir.

Cevap: Günümüzde insanlığın en çok merak ettiği ve bilim adamlarının uğrunda çaba harcadığı konu uzay ve astronomi konusudur. Yıllar yıllar önce bir matematik dehası olan, bilim insanı Ali Kuşçu’da bu yönde araştırmalar yapmış ve birçok değerli eser yazmıştır. Güneş saatleri yaratıp bugünün oranlarıyla bire bir şekilde İstanbul’un enlem ve boylamını bulmuştur.

Gezegenler arası mesafeleri hesaplamış ve Ay haritası bile çıkarmıştır. Günümüzde ise astronomi konusunda; Evrende bir genişleme olduğu, galaksiler arası mesafenin açıldığı, Bing Bang Teorisi bağlantısı ile kozmoloji konusunda yeni bilgiler, Ay yüzeyinde su molekülleri, Mars’ta yaşam olabileceğine dair kanıtlar, Plüton’un farklı bir gezegen tipinde olduğu dair bilgiler ve yeni gezegenler tespit edilmiştir.


Piri Reis’in çizdiği haritalar ileri teknolojilerle tespit edilecek bilgileri içermektedir. Buna göre Piri Reis’in harita çizimi konusunda ulaştığı seviye hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Piri Reis kıvrak zekaya ve bilgiye sahip bir insan olduğunu gösterir. Çizdiği haritada pek çok bilgi vermektedir. Antarktika’nın buzul olmadan önceki halini göstermiş, haritada olan yerler hakkında geniş bilgiler de vermiştir.

Cevap2: Piri Reis, 1500’lü yıllarda yaşamış, Osmanlı donanmasında komutan olarak savaşmış, askeri başarıları olan, aynı zamanda da coğrafya konusunda araştırmaları olan, dünyadaki bilinen ilk dünya haritasını, bugün olan mevcut halinin birebir aynısı şeklinde çizmiş, dünya tarihine geçmiş çok değerli biri Türk büyüğüdür.

1513 yılındaki teknoloji ile çizdiği haritanın günümüz haritasının aynısı olması da Piri Reis’in ne kadar özel ve değerli bir kişi olduğunu ispata yeterli olacaktır. Çağının çok ama çok ilerisinde bir denizci olması, haritalarında Antarktika’yı buzullar olmadan önceki haliyle verebilmiş olması, yine haritalarında sadece çizmeyip, çizdiği yerler hakkında bilgilerde verebilmiş olması ile Türk ve dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle kazımıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 132 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Kâtip Çelebi’nin çalışmalarıyla bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışınız.

Cevap: Katip Çelebi, tarih, coğrafya, biyografi alanlarında pek çok eser vermiştir. Düşünce sistemi pozitif ve hür düşüncedir.

Sonraki Ödev:  Kâtip Çelebi’nin Çalışmalarıyla Bilimsel Gelişme Sürecine Katkılarını Tartışınız.

Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 132 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap