Anasayfa Kitap Cevapları
21 Aralık 2023, 22:59 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları Ata Yayıncılık

Asit ve Bazların Madde Üzerindeki Etkileri Cevapları

4. ÜNİTE Madde ve Endüstri: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136-137-138. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ata Yayıncılık

Etkinlik Zamanı Sonuçları Yorumlayalım

● Sodyum hidroksit ve hidroklorik asidin maddeler üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
Cevap: Sodyum hidroksit maddelerin bazik özelliklerini arttırmış ve bazik çözelti ile etkileşti. Hidroklorik asit maddelerin asidik özelliklerini arttırmış ve asidik çözelti ile etkileşti.


● Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı mı?
Cevap: Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı değildir. Asitler asidik özellikleri arttırırken, bazlar bazik özellikleri arttırır.


Asit Yağmurları Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ata Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik neler yapılabilir? Düşünelim. Çözüm önerilerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşlarımızın çözüm önerilerini tahtaya yazalım.
Cevap: Asit yağmurlarının önlenmesi için;

  • Her birey özel araç yerine toplu taşıma kullanılmalı,
  • Parfüm, deodorant gibi ürünlerin kullanımı azaltılmalı,
  • Kömür kullanımı engellenmeli,
  • Fabrikaların bacalarına filtre takılmalı,
  • Yeşil bölgeler arttırılmalıdır.

4. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıdaki asit ve bazların sistematik adları ile yaygın adlarını eşleştirelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ata Yayıncılık1


C. Aşağıdaki kutularda pH dereceleri verilmiş olan maddelerin asit mi, yoksa baz mı olduğunu verilen boşluklara yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ata Yayıncılık2


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ata Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ata Yayıncılık

1. Numaralı maddelerin asit ve bazik özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. / Sulu çözeltilerine OH– iyonu verir.


2. Aşağıda üç ayrı kapta sırasıyla NH3, HNO3 ve NaCI’nin sulu çözeltileri bulunmaktadır. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) III. kaptaki NaCI, asit ve bazın tepkimesi sonucu oluşmuştur.


3. Hasan, yaptığı doğal asit baz belirtecinin asitlerde pembe bazlarda ise sarı renk aldığını belirliyor. Hasan daha sonra hazırladığı belirteci aşağıdaki grafikte pH değerleri verilmiş olan K, L, M ve N çözeltilerine ekliyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ata Yayıncılık2

Buna göre K, L, M ve N çözeltilerinin aldığı renkler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap: D) Pembe/ Sarı/ Pembe/ Sarı

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209. Cevapları Ata Yayıncılık

4. Aşağıda kimyasal maddelerle ilgili bazı uyarı sembolleri verilmiştir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Ata Yayıncılık3

Buna göre, 1 ve 2. sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Yanıcı madde/ Zehirli madde

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap