Anasayfa Kitap Cevapları
16 Mayıs 2024, 20:44 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64. Cevapları MEB Yayınları

The Internet Ünitesi Cevapları

5. Ünite The Internet 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Match the words/ phrases with the icons. Share them with your classmates.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri simgelerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Fatih : The recent research shows that the usage of the Internet is increasing. It says that the aim of the Internet ……connection…. varies from person to person. The least usage is listening to the music with 63%. So, what do you use the Internet for? (Son araştırmalar internet kullanımının arttığını gösteriyor. İnternet bağlantısının amacının kişiden kişiye değiştiğini söylüyor. En az kullanım ise %63 ile müzik dinlemek. Peki, interneti ne için kullanıyorsunuz?)

Alan : Hmmm. I often use the Internet for ……social networking sites…. I have  …accounts… in different sites. I share photos and songs, ……comment……… on posts, check notifications, ……confirm…… friend requests and ……reply… messages. What about you? (Hımm. İnterneti genellikle sosyal ağ siteleri için kullanıyorum, farklı sitelerde hesaplarım var. Fotoğraf ve şarkı paylaşıyorum, gönderilere yorum yapıyorum, bildirimleri kontrol ediyorum, arkadaşlık isteklerini onaylıyorum ve mesajları yanıtlıyorum. Senden ne haber?)

Fatih : I am a subscriber of some science and technology blogs. I generally ..log in… and read articles in these blogs. I ……dowbload… some e-books and ……upload…… some videos on them. I sometimes send e-mails with ……attachment…… to my friends. (Bazı bilim ve teknoloji bloglarının abonesiyim. Genelde .log’a giriyorum ve bu bloglardaki makaleleri okuyorum. Bazı e-kitapları indiriyorum ve onlara bazı videolar yüklüyorum. Bazen arkadaşlarıma ekli e-postalar gönderirim.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Work in pairs. Exchange information about the Internet.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. İnternet hakkında bilgi alışverişi yapın.
Cevap:
How often do you use the internet? (İnterneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz?)
I often use it in my homework, watching movies, and on social media. (Ödevlerimde, film izlerken, sosyal medyalarda sık sık kullanırım.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1- How do you connect to the Internet? (İnternete nasıl bağlanırsınız?)
I connect to the ınternet by my phone. (Telefonumdan internete bağlanıyorum.)

2- How often do you use the Internet? (İnterneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz?)
I use the ınternet every day. (İnterneti her gün kullanırım.)

3- Who uses the Internet in your family mostly? (Ailenizde interneti en çok kimler kullanıyor?)
I am using the ınternet more than anyone in my family. (İnterneti ailemdeki herkesten daha fazla kullanıyorum.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the text. What are the names of the family members?
Çeviri: Metni okuyun. Aile üyelerinin isimleri nelerdir?
Cevap: Beyza, Salih, Zeliha and Buğra.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28. Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Read the text again. Tick (✔) the chart.
Çeviri: Metni tekrar okuyun. Grafiği işaretleyin (✔)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4 (4. Aktivite)

Work in pairs. Talk about the Internet habits in your family.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Ailenizdeki internet alışkanlıkları hakkında konuşun.
Cevap:
– My mom uses the internet to look up recipes. What does your mother use it for? (Annem yemek tariflerine bakmak için interneti kullanır. Senin annen ne için kullanır?)

– My mom uses it to video chat with our relatives. (Benim annem akrabalarımızla görüntülü konuşmak için kullanır.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the box. Work in pairs. Add one more sentence in it.
Çeviri: Kutudaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. İçine bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

Accepting and Refusing/ Making Excuses (Kabul Etme ve Reddetme/ Mazeret Üretme)

  • Would you like to join our WhatsApp group? (WhatsApp grubumuza katılmak ister misiniz?)
  • – Yes, sure./ That sounds great. (Evet, elbette./ Kulağa harika geliyor.)
  • – No, thanks. I’m really busy. Why don’t we chat online at 2 o’clock? I want to tell you something important. (Hayır teşekkürler. Gerçekten meşgulüm. Neden saat 2’de çevrimiçi sohbet etmiyoruz? Sana önemli bir şey söylemek istiyorum.)
  • – I’m sorry, but I can’t. My Internet is broken. (Üzgünüm ama yapamam. İnternetim bozuldu.)

 

  • No, thanks. I don’t really like using social media accounts. (Hayır teşekkürler. Sosyal medya hesaplarını kullanmayı pek sevmiyorum.)

Activity 2 (2. Aktivite)

Study the sentences in the box.
Çeviri: Kutudaki cümleleri inceleyin.

Asking for a Clarification (Açıklama istemek)

Efe : I can’t search on the Internet. (İnternette arama yapamıyorum.)

Maggie : What do you mean? Do you mean the Internet connection? (Ne demek istiyorsun? İnternet bağlantısını mı kastediyorsunuz?)

Efe : Yes, I mean the Internet. It isn’t working properly. (Evet, interneti kastediyorum. Düzgün çalışmıyor.)

Maggie : Why don’t you get help from the service? (Neden servisten yardım almıyorsun?)


Activity 3 (3. Aktivite)

Work in pairs. Match the sentences. Act it out in the classroom.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Cümleleri eşleştirin. Sınıfta canlandırın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Match the words/ phrases with their definitions.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

a- (5) to write your password to access a website (bir web sitesine erişmek için şifrenizi yazmak için)

b- (4) to get an account (hesap almak için)

c- (2) a computer program to find information on the Internet (İnternette bilgi bulmak için bir bilgisayar programı)

d- (1) to share writings or pictures on your online wall (çevrimiçi duvarınızda yazıları veya resimleri paylaşmak için)

e- (7) to press a button on the mouse or keyboard (fare veya klavyede bir düğmeye basmak için)

f- (6) a secret word or combination of letters and numbers (gizli bir kelime veya harf ve sayı kombinasyonu)

g- (3) a flat surface, part of a computer showing pictures and words (düz bir yüzey, bilgisayarın resim ve sözcükleri gösteren parçası)


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Circle the correct words/ phrases.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri/ifadeleri daire içine alın.
Cevap:

1. I post videos about pollution, homeless people and street animals. (Çevre kirliliği, evsiz insanlar ve sokak hayvanları hakkında videolar yayınlıyorum.)

2. Now, I’m going to tell you how to register my video blog. (Şimdi size video blogumu nasıl kaydettireceğinizi anlatacağım.)

3. First, write my video blog’s name in a search engine. (İlk olarak, bir arama motoruna video blogumun adını yazın.)

4. Click on my vlog address. (Vlog adresime tıklayın.)

5. Second, you’ll see sign up button and click on it. (İkinci olarak, kaydol düğmesini göreceksiniz ve üzerine tıklayın.)

6. Fill in the personal info boxes such as your nickname, password and gender to register my vlog. (Vloguma kayıt olmak için takma adınız, şifreniz ve cinsiyetiniz gibi kişisel bilgi kutularını doldurun.)

7. Automatically, you’ll get an e-mail to confirm your account. (Otomatik olarak, hesabınızı onaylamak için bir e-posta alacaksınız.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Suppose that one of your friends invites you to a vlog about gardening. Accept or refuse this offer. If you refuse, make an excuse.
Çeviri: Bir arkadaşınızın sizi bahçecilikle ilgili bir vlog’a davet ettiğini varsayalım. Bu teklifi kabul edin veya reddedin. Eğer reddedersen, bir bahane bul.
Cevap: Yes, of course I will. I love to deal with the garden and flowers. (Evet tabiki katılırım. Bahçeyle, çiçeklerle uğraşmaya bayılırım.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Work in pairs. Brainstorm about the Internet. Fill in the mind map with your ideas.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. İnternet hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.
Cevap:

The Internet
– Unlimited information (Sınırsız bilgi)
– World Wide Web (www) (Dünya çapında Ağ)
– Secure Network (Güvenli Ağ)
– Fast Contct (Hızlı İletişim)


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the texts. Put them in a chronological order.
Çeviri: Metinleri okuyun. Bunları kronolojik bir sıraya koyun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the texts again. Complete the sentences.
Çeviri: Yazıları tekrar okuyun. Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1- In late 1971 an engineer, Ray Tomlinson, sent the first modern email with …using the @ symbol… . (1971 sonlarında bir mühendis olan Ray Tomlinson, @ sembolünü kullanarak ilk modern e-postayı gönderdi.)

2- Justin Hall, ….an American Journalist…… , began blogging. (Amerikalı bir Gazeteci olan Justin Hall blog yazmaya başladı.)

3- …Dan Gordon…… modified the software so the first webcam was born. (Dan Gordon yazılımı değiştirdi, böylece ilk web kamerası doğdu.)

4- ……Bob Thomas…… created Creeper. (Bob Thomas, Creeper’ı yarattı.)

5- …In 1978…… Roy Trubshaw and Richard Bartle developed the first multiplayer game. (1978’de Roy Trubshaw ve Richard Bartle ilk çok oyunculu oyunu geliştirdiler.)

6- Professor Scott E. Fahlman suggested the first smiley in ……ironic statements…… .(Profesör Scott E. Fahlman, ironik ifadelerde ilk gülen yüzü önerdi)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap