Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:38 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları

Tourısm Ünitesi 2 Cevapları

7. Ünite Tourısm 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime öğeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


Do Your Best!

Read the interview. Prepare a travel plan by using maps and pictures to compare each destinations.
Çeviri: Röportajı oku. Her destinasyonu karşılaştırmak için haritalar ve resimler kullanarak bir seyahat planı hazırlayın.


S – 7 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).
Cevap:

I can understand specific information from oral texts. (Sözlü metinlerdeki belirli bilgileri anlayabilirim.)

I can express preferences and comparisons for tourist attractions. (Turistik yerler için tercihleri ve karşılaştırmaları ifade edebilirim.)

I can find specific information from texts about tourism. (Turizmle ilgili metinlerden özel bilgiler bulabilirim.)

I can design a brochure about tourist attractions (Turistik yerler hakkında bir broşür tasarlayabilirim)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (İki fazla kelime var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları


2. Put the sentences into the correct order.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

[3] a. After that, we travelled to see the great migration of wildebeest and zebra.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113. Cevapları MEB Yayınları

[4] b. We joined a safari in Serengeti National Park, Tanzania.

[2] c. Firstly, our tour guide informed us about the place, ecosystem and the wild life of the National Park.

[5] d. We departed that place with unforgettable memories at the end of the day.

[1] e. Last year, I spent a month in Africa with my friend.


3. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları1


4. Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick (✓) them.
Çeviri: Metinleri okuyun. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin (✓).
Cevap:

[✓] 1. What is the climate?
[✓] 2. What is the price of the tour?
[] 3. Where did they stay?
[✓] 4. Who did they go with?
[✓] 5. What did they taste?
[] 6. What are the tourist attractions of the cities?
[] 7. Who visited these cities?


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Yapbozu çöz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya kelime öbeği ile tamamlayın. O zaman harekete geç.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.)
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. (Fazladan bir cevap var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4 (4. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Match the questions with their answers.(There is an extra answer.)
Cevap:

1. Italy / is / Venice / of / in the northeast / .
Cevap: Venice is in the northeast of Italy. (Venedik, İtalya’nın kuzeydoğusundadır.)

2. Venice / Gondolas / are / the symbol / of / .
Cevap: Gondolas are the symbol of Venice. (Gondollar Venedik’in simgesidir.)

3. popular / is / Venice / Why / ?
Cevap: Why is Vevince popular? (Vevince neden popüler?)

4. the weather / in / What / is / Venice / like / ?
Cevap: What is the weather like in Venice? (Venedik içinde hava nasıl?)

5. you / What / in / can / Venice / do / ?
Cevap: What can you do in Venice? (Venedik’te ne yapabilirsiniz?)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5 (5. Aktivite)

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.
Çeviri: İşte Türkiye’deki Dünya Miraslarından sekizi. Haritaya ve resimlere bak. Tercihlerinizi yazın. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın.
Cevap:

Id prefer visiting Selimiye Mosque because it is fascinating. (Büyüleyici olduğu için Selimiye Camii’ni ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I’ rather visit the City of Safranbolu because it is ancient and exciting. (Antik ve heyecan verici olduğu için Safranbolu şehrini ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I prefer visiting Archaeological Site of Ani because I am interested in history. (Tarihe ilgim olduğu için Ani Ören Yeri’ni ziyaret etmeyi tercih ediyorum.)

I’d rather visit Archaeological Site of Troy because it is ancient. (Antik olduğu için Truva Arkeolojik Alanını ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I prefer visiting Cappadocia because it has beautiful landscapes. (Güzel manzaralara sahip olduğu için Kapadokya’yı ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I’d rather visit Ephesus because I like historical places. (Efes’i ziyaret etmeyi tercih ederim çünkü tarihi yerleri severim.)

I do not prefer visiting Nemrut Mountain because it is not interesting. (İlginç olmadığı için Nemrut Dağı’nı ziyaret etmeyi tercih etmiyorum.)

I’d rather not visit Xanthos-Letoon because I don’t think it is interesting. (Xanthos-Letoon’u ziyaret etmemeyi tercih ederim çünkü ilginç olduğunu düşünmüyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap