Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:36 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

Tourısm Ünitesi 1 Cevapları

7. Ünite Tourısm 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.
Çeviri: Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).
Cevap:

1) Orkhon Inscriptions are modern monuments. [FALSE]

2) They date back to the Göktürks. [TRUE]

3) Tuscany is at the countryside in Italy. [TRUE]

4) There aren’t any historic sites in Tuscany. [FALSE]

5) Toronto is a rural city. [FALSE]

6) It has a modern architecture [TRUE]


Activity 2 (2. Aktivite)

Suppose that you are going on a holiday with your family. What type of places do you prefer? Why? Answer the question by using the phrases.
Çeviri: Diyelim ki ailenizle tatile gidiyorsunuz. Ne tür yerleri tercih edersiniz? Neden? Soruyu cümleleri kullanarak cevaplayınız.
Cevap: I prefer ancient places. I think they are beautiful. (Antik yerleri tercih ederim. bence güzeller.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Tick (✓) the tourist attractions you prefer visiting.
Çeviri: Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin (✓).
Cevap:

[] Mosques
[X] Caves
[X] Castles
[] Museums


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the journal entries. Suppose that you visit both cities. How would you feel?
Çeviri: Günlük girişlerini okuyun. Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the journal entries again. Answer the following questions.
Çeviri: Günlük girişlerini tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Cevap:

1-) What is Şanlıurfa famous for? (Şanlıurfa’nın Nesi Meşhur?)
Cevap: It is famous for its stories about prophets. (Peygamberlerle ilgili hikayeleriyle ünlüdür.)

2-) Where can you visit in Şanlıurfa? (Şanlıurfa’da nereleri gezebilirsiniz?)
Cevap: I can visit Harran Castle. (Harran Kalesi’ni ziyaret edebilirim.)

3-) What is the worldwide ceremony in Konya? (Konya’da dünya çapında tören nedir?)
Cevap: Şeb-i Arus Celebrations (Şeb-i Arus Kutlamaları)

4-) What can you taste in Konya? (Konya’da ne tadabilirsiniz?)
Cevap: You can taste Etli Ekmek, Tandır and Tirit. (Etli Ekmek, Tandır ve Tirit’i tadabilirsiniz.)

5-) Which city do you prefer visiting? Why? (Hangi şehri ziyaret etmeyi tercih edersin? Neden?)
Cevap: I prefer visiting Şanlıurfa because it is more exciting. (Şanlıurfa’yı daha heyecanlı olduğu için tercih ediyorum.)


Activity 4 (4. Aktivite)

Where have you been to in Turkey? Express your experiences.
Çeviri: Türkiye’de nerelere gittin? Deneyimlerinizi ifade edin.
Cevap: I went to Adana. I’ve visited Clock Tower and Stone Bridge. (Adana’ya gittim. Saat Kulesi ve Taş Köprü’yü gezdim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Work in pairs. Read the dialogue. Exchange information about tourism and share your favorite tourist attractions by giving details as in the sample dialogue.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu oku. Örnek diyalogdaki gibi ayrıntılar vererek turizm hakkında bilgi alışverişinde bulunun ve en sevdiğiniz turistik yerleri paylaşın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Match the words/ phrases with the related titles.
Çeviri: Sözcükleri/deyimleri ilgili başlıklarla eşleştirin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimeler/ifadeler ile doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 3 (3. Aktivite)

Share your favorite tourist attraction by making simple comparisons as in the sample.
Çeviri: Örnekteki gibi basit karşılaştırmalar yaparak en sevdiğiniz turistik yeri paylaşın.
Cevap: My favorite tourist attraction is Phuket Island. It has more accomodations than Mostar. It’s tropical climate is more appealing. (En sevdiğim turistik yer Phuket Adası. Mostar’dan daha fazla konaklama yeri var. Tropik iklimi daha çekicidir.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Scan the brochure. Choose the correct answer.
Çeviri: Broşürü tarayın. Doğru cevabı seç.
Cevap:

1. Safranbolu is in the northeast of ……… .
Cevap: b Karabük


2. Safranbolu is in ……… World Heritage List.
Cevap: c UNESCO


3. Mostly ……… are common in Safranbolu.
Cevap: a bed and breakfast pansions


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the brochure. Where can you stay in Safranbolu?
Çeviri: Broşürü okuyun. Safranbolu’da nerede kalınır?
Cevap: You can stay in Safranbolu in its budget pensions. (Safranbolu’da ekonomik pansiyonlarda kalabilirsiniz.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the brochure again. Write a similar one about your favorite tourist attraction. Use the steps.
Çeviri: Broşürü tekrar okuyun. En sevdiğiniz turistik yer hakkında benzer bir şey yazın. Adımları kullanın.
Cevap: My favorite toruist attraction is Roma. It is on the Western region of Italy. Colosseum and Castel Sant’Angelo Hotels and bed and breakfast. (En sevdiğim turizm cazibe merkezi Roma. İtalya’nın batı bölgesinde yer almaktadır. Kolezyum ve Castel Sant’Angelo Otelleri ve oda kahvaltı.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick (✓) their answers in the chart.
Çeviri: Sınıfta dolaşın. Soruları iki arkadaşınıza sorun. Cevaplarını çizelgede işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime öğeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


Do Your Best!

Read the interview. Prepare a travel plan by using maps and pictures to compare each destinations.
Çeviri: Röportajı oku. Her destinasyonu karşılaştırmak için haritalar ve resimler kullanarak bir seyahat planı hazırlayın.


S – 7 Self-assessment

How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).
Cevap:

I can understand specific information from oral texts. (Sözlü metinlerdeki belirli bilgileri anlayabilirim.)

I can express preferences and comparisons for tourist attractions. (Turistik yerler için tercihleri ve karşılaştırmaları ifade edebilirim.)

I can find specific information from texts about tourism. (Turizmle ilgili metinlerden özel bilgiler bulabilirim.)

I can design a brochure about tourist attractions (Turistik yerler hakkında bir broşür tasarlayabilirim)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (İki fazla kelime var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları


2. Put the sentences into the correct order.
Çeviri: Cümleleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

[3] a. After that, we travelled to see the great migration of wildebeest and zebra.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2024

[4] b. We joined a safari in Serengeti National Park, Tanzania.

[2] c. Firstly, our tour guide informed us about the place, ecosystem and the wild life of the National Park.

[5] d. We departed that place with unforgettable memories at the end of the day.

[1] e. Last year, I spent a month in Africa with my friend.


3. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları1


4. Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick (✓) them.
Çeviri: Metinleri okuyun. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin (✓).
Cevap:

[✓] 1. What is the climate?
[✓] 2. What is the price of the tour?
[] 3. Where did they stay?
[✓] 4. Who did they go with?
[✓] 5. What did they taste?
[] 6. What are the tourist attractions of the cities?
[] 7. Who visited these cities?


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Yapbozu çöz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya kelime öbeği ile tamamlayın. O zaman harekete geç.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları1


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.)
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. (Fazladan bir cevap var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4 (4. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Match the questions with their answers.(There is an extra answer.)
Cevap:

1. Italy / is / Venice / of / in the northeast / .
Cevap: Venice is in the northeast of Italy. (Venedik, İtalya’nın kuzeydoğusundadır.)

2. Venice / Gondolas / are / the symbol / of / .
Cevap: Gondolas are the symbol of Venice. (Gondollar Venedik’in simgesidir.)

3. popular / is / Venice / Why / ?
Cevap: Why is Vevince popular? (Vevince neden popüler?)

4. the weather / in / What / is / Venice / like / ?
Cevap: What is the weather like in Venice? (Venedik içinde hava nasıl?)

5. you / What / in / can / Venice / do / ?
Cevap: What can you do in Venice? (Venedik’te ne yapabilirsiniz?)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5 (5. Aktivite)

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.
Çeviri: İşte Türkiye’deki Dünya Miraslarından sekizi. Haritaya ve resimlere bak. Tercihlerinizi yazın. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın.
Cevap:

Id prefer visiting Selimiye Mosque because it is fascinating. (Büyüleyici olduğu için Selimiye Camii’ni ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I’ rather visit the City of Safranbolu because it is ancient and exciting. (Antik ve heyecan verici olduğu için Safranbolu şehrini ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I prefer visiting Archaeological Site of Ani because I am interested in history. (Tarihe ilgim olduğu için Ani Ören Yeri’ni ziyaret etmeyi tercih ediyorum.)

I’d rather visit Archaeological Site of Troy because it is ancient. (Antik olduğu için Truva Arkeolojik Alanını ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I prefer visiting Cappadocia because it has beautiful landscapes. (Güzel manzaralara sahip olduğu için Kapadokya’yı ziyaret etmeyi tercih ederim.)

I’d rather visit Ephesus because I like historical places. (Efes’i ziyaret etmeyi tercih ederim çünkü tarihi yerleri severim.)

I do not prefer visiting Nemrut Mountain because it is not interesting. (İlginç olmadığı için Nemrut Dağı’nı ziyaret etmeyi tercih etmiyorum.)

I’d rather not visit Xanthos-Letoon because I don’t think it is interesting. (Xanthos-Letoon’u ziyaret etmemeyi tercih ederim çünkü ilginç olduğunu düşünmüyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap