Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2024, 17:01 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 152. Cevapları Dersdestek Yayınları

5. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 152. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız
Cevap:

1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ekonomide serbest ticaret ilkesini benimsemiştir.
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının başkanlığına Kazım Karabekir seçilmiştir.
3. Serbest Cumhuriyet Fırkasının programında ekonomide özel söktürün güçlendirilmesine
yönelik olarak çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanması maddesine yer verilmiştir.
4. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal’in isteği üzerine Fethi Bey tarafından kurulmuştur.


B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Halk Fırkası 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur.
2. (Y) Serbest Cumhuriyet Fırkası kadınların siyasi haklara sahip olmasına karşıdır.
3. (D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularından biri de Refet (Bele) Bey’dir.
4. (D) Cumhuriyet Halk Fırkası, 1950 yılına kadar iktidarda kalmıştır.
5. (Y) Mustafa Kemal’e suikast girişimi Bursa’da gerçekleşmiştir

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17-18. Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gecikmesine yol açmıştır?
Cevap: A) Çok partili hayata geçilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’i Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını istemeye yönelten nedenlerden biridir?
Cevap: C) Dünya Ekonomik Buhranı’nın zararlarını azaltmak


Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Mustafa Kemal hangi nedenlerden dolayı Halk Fırkasını kurma ihtiyacı duymuştur?
Cevap: Ülkenin geri kalmışlığının önüne geçmek, çağdaş ve gelişmiş bir toplumu oluşturmak amacı ile Halk Fırkası’nı kurma ihtiyacı doğmuştur.

2. Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunanların ulaşmak istedikleri amaçlar nelerdir?
Cevap: Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyümesini, gelişmesini, çağdaş ülke seviyeye gelmesini engellemek amacı ile bu siükast girişiminde bulunmuşlardır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

3. Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkalarının parti programlarındaki ortak hedefler nelerdir?
Cevap: Demokratik bir devlet düzeni kurmayı amaçlamışlardır.

4. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tehditlere karşı vatandaşlara düşen görevler nelerdir?
Cevap: Ülkesini desteklemeli ve yeni kurulan rejimi yaşatmaya çalışmalıdırlar.

5. Ünite Neler Öğrendim Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap