Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ekim 2023, 23:10 - Sena Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53-54. Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 53-54. Sayfa Berkay Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. Verilen sayıları, bu sayıların üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmış halleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık


2. “184 sayısının asal çarpanları Δ ve □ ise, Δ+ □ toplamı ……. doğal sayısına eşittir.” ifadesindeki noktalı yere uygun sayıyı yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık1


3. “8’den küçük pozitif tam sayılardan ……. tanesi 8 ile aralarında asaldır.” ifadesindeki noktalı yere uygun sayıyı yazınız.
Cevap: 3, 5, 7  8 ile aralarında asaldır.


4. Serpil Hanım, çiftliğinde beslediği köpekleri, üçerli ve dörderli gruplandırabilmektedir. Buna göre Serpil Hanım’ın çiftliğinde en az kaç köpek vardır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık4


5. 21 kg ve 35 kg’lık iki farklı kalitedeki pirinç, eşit büyüklükteki torbalara; artmayacak ve birbirlerine karışmayacak şekilde doldurulmak isteniyor. Buna göre en az kaç torba kullanılabilir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık5


6. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık6


7. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. (– 3)-² = -(1/3) . -(1/3 = 1/9
b. (– 5)-⁴= -(1/5) . -(1/5) . -(1/5) . -(1/5) = 1/625
c. (– 2)⁴ =(-2) . (-2) . (-2) . (-2) = 16
ç. (– 3)¹ = -3
d. 5-¹ = 1/5
e. (– 4)⁵ = (-4) . (-4) . (-4) . (-4) . (-4) = -1024
f. 1-⁶ = 1/1
g. (– 1)⁷ = -1

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44-45-46. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Aşağıdaki ondalık gösterimleri, 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.
Cevap:

0,024 = 2 . 10-² + 4 . 10-³
2 . 1/100 + 4 . 1/1000

3,402 = 3 .10⁰ + 4 . 10-¹ + 2 . 10-³
3 . 41 + 4 . 1/10 + 2 . 1/1000

79,43 = 7 . 10¹ + 9 . 10⁰ + 4 . 10-¹ + 3 . 10-²
7 . 10 + 9 . 1 + 4 . 1/10 + 3 . 1/100

0,005 =  5 . 10-³
5 . 1/1000


9. 1/2-⁵ ifadesinin değeri kaçtır?
Cevap: B. 1/32

1/2-⁵ = 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 = 1/32


10. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık


11. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık1


12. 0,00000048 ve 176 000 000 sayılarını, 10’un beş farklı kuvvetini kullanarak ifade ediniz.
Cevap:

0.000 000 48 → 48 . 10-⁸
4,8 . 10-⁷
0,48 . 10-⁶
0,048 . 10-⁵
0,0048 . 10-⁴

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2023

176 000 000 → 176 . 10⁶
176 000 . 10³
17600 . 10⁴
1760 . 10⁵
1,76 . 10⁸


13. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık2


14. Aşağıda verilen bilimsel gösterimleri karşılaştırınız.
Cevap:

a. 5,03 · 10-⁶ ile 5,3 · 10-⁶
10’un kuvvetleri eşittir. 10-⁶ ile çarpılan sayılara bakarız.
5,03 . 10-⁶ < 5,3 . 10-⁶ olarak karşılaştırılır.

b. 9,48 · 10¹⁰ ile 1,3 · 10⁹
10’un kuvvetleri karşılaştırılır.
9 < 10 olduğundan 1,3 . 10⁹ < 9,48 . 10¹⁰ olarak karşılaştırılır.

c. 3,8 · 10-²⁰ ile 3,8 · 10-²²
10’un kuvvetleri karşılaştırılır.
-22 < -20 olduğundan 3,8 . 10-²² < 3,8 . 10²⁰ olarak karşılaştırılır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.