Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ekim 2023, 23:10 - Sena Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53-54. Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 53-54. Sayfa Berkay Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. Verilen sayıları, bu sayıların üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmış halleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık


2. “184 sayısının asal çarpanları Δ ve □ ise, Δ+ □ toplamı ……. doğal sayısına eşittir.” ifadesindeki noktalı yere uygun sayıyı yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık1


3. “8’den küçük pozitif tam sayılardan ……. tanesi 8 ile aralarında asaldır.” ifadesindeki noktalı yere uygun sayıyı yazınız.
Cevap: 3, 5, 7  8 ile aralarında asaldır.


4. Serpil Hanım, çiftliğinde beslediği köpekleri, üçerli ve dörderli gruplandırabilmektedir. Buna göre Serpil Hanım’ın çiftliğinde en az kaç köpek vardır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık4


5. 21 kg ve 35 kg’lık iki farklı kalitedeki pirinç, eşit büyüklükteki torbalara; artmayacak ve birbirlerine karışmayacak şekilde doldurulmak isteniyor. Buna göre en az kaç torba kullanılabilir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık5


6. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Berkay Yayıncılık6


7. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. (– 3)-² = -(1/3) . -(1/3 = 1/9
b. (– 5)-⁴= -(1/5) . -(1/5) . -(1/5) . -(1/5) = 1/625
c. (– 2)⁴ =(-2) . (-2) . (-2) . (-2) = 16
ç. (– 3)¹ = -3
d. 5-¹ = 1/5
e. (– 4)⁵ = (-4) . (-4) . (-4) . (-4) . (-4) = -1024
f. 1-⁶ = 1/1
g. (– 1)⁷ = -1

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26-28. Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Aşağıdaki ondalık gösterimleri, 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.
Cevap:

0,024 = 2 . 10-² + 4 . 10-³
2 . 1/100 + 4 . 1/1000

3,402 = 3 .10⁰ + 4 . 10-¹ + 2 . 10-³
3 . 41 + 4 . 1/10 + 2 . 1/1000

79,43 = 7 . 10¹ + 9 . 10⁰ + 4 . 10-¹ + 3 . 10-²
7 . 10 + 9 . 1 + 4 . 1/10 + 3 . 1/100

0,005 =  5 . 10-³
5 . 1/1000


9. 1/2-⁵ ifadesinin değeri kaçtır?
Cevap: B. 1/32

1/2-⁵ = 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 = 1/32


10. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık


11. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık1


12. 0,00000048 ve 176 000 000 sayılarını, 10’un beş farklı kuvvetini kullanarak ifade ediniz.
Cevap:

0.000 000 48 → 48 . 10-⁸
4,8 . 10-⁷
0,48 . 10-⁶
0,048 . 10-⁵
0,0048 . 10-⁴

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28-29. Cevapları MEB Yayınları

176 000 000 → 176 . 10⁶
176 000 . 10³
17600 . 10⁴
1760 . 10⁵
1,76 . 10⁸


13. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Berkay Yayıncılık2


14. Aşağıda verilen bilimsel gösterimleri karşılaştırınız.
Cevap:

a. 5,03 · 10-⁶ ile 5,3 · 10-⁶
10’un kuvvetleri eşittir. 10-⁶ ile çarpılan sayılara bakarız.
5,03 . 10-⁶ < 5,3 . 10-⁶ olarak karşılaştırılır.

b. 9,48 · 10¹⁰ ile 1,3 · 10⁹
10’un kuvvetleri karşılaştırılır.
9 < 10 olduğundan 1,3 . 10⁹ < 9,48 . 10¹⁰ olarak karşılaştırılır.

c. 3,8 · 10-²⁰ ile 3,8 · 10-²²
10’un kuvvetleri karşılaştırılır.
-22 < -20 olduğundan 3,8 . 10-²² < 3,8 . 10²⁰ olarak karşılaştırılır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap