Anasayfa Kitap Cevapları
19 Şubat 2024, 0:14 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 5. BÖLÜM: EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
Cevap:

(D) 1. Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.
(Y) 2. Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.
(D) 3. Bileşikler moleküler yapılı olabilir.
(Y) 4. Karışımlar saf maddedir.
(D) 5. Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır.
(D) 6. Homojen karışımlara çözelti de denir.
(D) 7. Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.
(Y) 8. Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.
(Y) 9. Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.
(D) 10. Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde
tamamlayınız.

Cevap:

1- Atom hakkındaki görüşler zaman içinde değişmiştir.
2- Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine molekül denir.
3- Hidrojen molekülü aynı cins atomlardan , su molekülü ise farklı cins atomlardan oluşur.
4- Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere element denir.
5- Bileşikler formüller ile, atomik yapılı elementler ise semboller ile gösterilir.
6- Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez
7- Homojen karışımlara çözelti adı verilir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıda verilen ifadeleri uygun kişi veya kavramlarla eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları 


Ç) Aşağıdaki tabloda elementler, bileşikler, karışımlar karışık olarak verilmiştir. Bu tabloda verilenleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Hangileri elementtir?
Cevap: Na, K, O, Al

2- Hangileri bileşiktir?
Cevap: CO2, HCl, NaCl, H2O, HNO3, NH3


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

3- Hangileri karışımdır?
Cevap:  Salata, kumlu su, şekerli su, kolonya

4- Hangileri homojen karışımdır?
Cevap: Şekerli su, kolonya

5- Hangileri heterojen karışımdır?
Cevap: Salata, kumlu su


D) Verilen çözeltilerin altındaki numaraları kullanarak çözünme hızlarını sıralayınız. Çözünme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Çözünme hızları IV > III > I > II şeklinde sıralanır.
Çözünme hızını etkileyen faktörler;
⇒ Sıcaklıkları arasındaki fark
⇒ Kaşık ile karıştırılma
⇒ Şekerlerin tanecik boyutu


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki bileşik formüllerini örnekteki gibi adlarıyla eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları 


F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-210-211-212. Cevapları MEB Yayınları

1- Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm açısından diğerlerinden farklı bir
grupta incelenir?

Cevap: C) Yemek atıkları

2- Aşağıda verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir?
Cevap: C) Nötron

3- Aşağıdakilerden hangileri molekül olarak adlandırılabilir?
Cevap:  D) I-II-III-IV


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

4. Yukarıdaki şekilde aynı ve farklı cins atomlardan oluşan molekül modellerinin sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap:  D)

5- Günlük hayatta birçok element kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları magnezyum, altın, alüminyum ve cıvadır.
Verilen bu elementlerin kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap: A) Magnezyum→ Diş dolgusu

6- Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Deniz suyundan tuz elde etmek→ Damıtma


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

7. Yukarıdaki grafikle ilgili hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?
Cevap: D) Elif: Ham madde tüketiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artması ülkeleri ekonomik açıdan zarara uğratır.

8- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir.
Verilen tanecik modelleri hangi seçenekteki maddelere ait olabilir?

Cevap: B) Su, Su-şeker, Su-zeytinyağı

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap