Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2024, 17:22 - Sanyie Önal Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239-243-244-245. Cevapları Ferman Yayıncılık

Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları

7. TEMA: Sanat: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239-240-241-242-243-244-245 Cevapları Ferman Yayınları

Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geleneksel el sanatlarımız nelerdir? Bildiklerinizin adlarını ve özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Geleneksel el sanatları Eskilerden gelen elle yapılan resim heykel türü yapılardır. Ebru sanatı, çömlekçilik, halı dokumacılığı sanatlarını biliyorum.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Ferman Yayıncılık

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

mozaik: Renkli döşenmiş taşlarla yapılan resim.
Cümlem: Evin bahçe duvarını mozaiklerle döşedik.

revak: Üstü örtülü, önü açık yer.
Cümlem: Çok yağmur yağınca bir revağın altında bekledik.

tezhip: süsleme
Cümlem: Okuduğu yazıyı öğretmenimiz tezhipledi.

kaligrafi: Harflere güzel biçim verilerek yapılan sanat.
Cümlem: Sergide kaligrafiye ilgi daha da çoktu.

şövale:  Ressam Sehpası
Cümlem: Sürekli kullandığım şövale kaybolmuş.

keçe: Yere serilen halı, kilim gibi yünlü döşemelik
Cümlem: Halıların en kalitelisi keçe olandır.

marküteri: Desenli ahşap yüzeyi 
Cümlem: Yeni açılan avmde marküteriye ağırlık verilmişti.

banyan: Dalları uzun bir ağaçtır.
Cümlem: Banyanın dallarında salıncak kurduk.

filografi: Çivilerin arasında tellerin ve iplerin kullanılarak estetik görünüm sağlanması
Cümlem: Yaptıklarını filografi sayesinde yapmış.

ney: Kaval biçiminde yanık sesli üfleme aleti.
Cümlem: Ney çalmayı çok istiyorum.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen el sanatları nelerdir?
Cevap: Cam sanatları, oya sanatları, tezhip, hat, kaligrafi ve ebru sanatlarıdır.

2. Balibey Hanı ne amaçla yapılmıştır?
Cevap: Kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.

3. Anlatıcı hanı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlamıştır?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlamıştır.

4. Günümüzde Balibey Hanı ne amaçla kullanılmaktadır?
Cevap: Farklı el sanatlarını sergilemek ve atölyeleri için kullanılmaktadır.

5. Metinde geçen “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Sanat insana doğuştan gelen bir özelliktir. Yazar bu sözüyle bunu anlatmak istemiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Ferman Yayıncılık

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Balibey Han’ının nasıl olduğu ve içerisinde neler olduğunu anlatmaktadır.

Metnin Ana Fikri: Sanatçı her yaşta sanatçıdır. Sanatı yapabilmek kolay değildir. Ve yapılan sanat sergilenmelidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • Balibey Sanatlar Sokağı
  • El Sanatlarının Hanı
Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Metni tekrar okuyunuz. Metni okurken önemli olduğunu düşündüğünüz bölümleri “not alma” yöntemine uygun şekilde kendi ifadelerinizle aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • Elleriyle çalışan insan, işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan, ustadır. Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan, sanatkârdır.”
  • “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlıyor ve her türlü sanat dalının ülkemizdeki herkese daha fazla ulaşabilmesini diliyorum

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini ve doğru cümleyi noktalı yerlere sırasıyla yazınız.

• Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu.
⇒ Yaşlı, ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu. (Özne karışıklığı oluşmaktadır virgül olmadığı için)

• Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, uzaktan izlerdi.
⇒ Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, onları uzaktan izlerdi. ( nesne eksikliği yapılmıştır.)

• Onun elindeki kitabın ücreti ne kadar?
⇒ Onun elindeki kitabin fiyatı ne kadar? ( yanlış kelime kullanılmıştır)

• Siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu.
⇒ Siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu.


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda metinde geçen “Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan, sanatkârdır.” sözünü açıklayan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın duygu ve düşüncelerini anladığınızı onlara hissettirerek düşüncelerinizi etkili bir şekilde açıklayınız. Konuşmanız sırasında yaşadıklarınızdan ya da gözlemlerinizden örnekler verebilirsiniz.
Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

İnsanlık tarihine baktığımızda, büyük başarılar elde eden kişilerin sürekli hayal eden insanlar olduğunu görebiliriz. Hayal etmek, sadece ellerimizi kullanarak bir şeyler yapmak demek değildir. Beynimizdeki düşünceleri şekillendirerek yeni fikirler üretmek de bir nevi sanattır.

Sonraki Ödev:  Kışın Sokakta Yaşayan Sahipsiz Hayvanlar İçin Neler Yapılabilir? Söyleyiniz.

Bu söz, sadece bedenimizin yeteneklerini kullanmaktan ziyade, zihnimizi ve kalbimizi de çalıştırmamız gerektiğine işaret etmektedir. Bir sanat eseri yaratmak için sadece bilgiye sahip olmak yeterli değildir. İçten gelen bir tutkuyla birleşen yaratıcı düşünceler, gerçek anlamda etkileyici ve göz alıcı eserlerin ortaya çıkmasını sağlar.


8. ETKİNLİK

Dosya kâğıdına açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ya da tartışmacı anlatım biçimlerinden istediğinizi kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Metninizi sınıf panosunda paylaşabilirsiniz.
Cevap:

Sanatın, bir milletin ruhunu besleyen önemli bir iş olduğu bilinir. Sanat, insanların duygusal olarak kendilerini ifade etmelerini sağlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü, sanatın bir milletin varoluşunda ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Sanatsız bir millet, kültürünü de kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. İnsanların tarihlerini, gelenek ve göreneklerini, dinini ve tüm değerlerini sanat aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaları mümkündür. Sanat, bir milletin geçmişine saygı duymasını, hafızasını canlı tutmasını sağlar.

Sanat, bir milletin kimliğidir. İnsanların sanatını sergileme özgürlüğüne sahip olması, toplumun canlılığını ve gelişimini destekler. Dolayısıyla, bir milletin sanattan mahrum kalması, hayat damarlarının kopması, o toplumun zamanla yok olması anlamına gelir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap