Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:21 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları

8.TEMA VATANDAŞLIK: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Bildiğiniz balık türleri hangileridir?

Cevap: Hamsi, balina, köpek balığı, çöpçü balığı, palamut, gümüş vb.

Cevap2: Hamsi, gümüş, levrek, somon, sazan, balina, yunus…

Sonraki Ödev:  Bildiğiniz Balık Türleri Hangileridir?

Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.

Cevap: Kötü, sinirli, agresif, üzüntülü bir ruh hali içinde olurum.

Cevap2: Üzüntü, hayal kırıklığı, haksızlık ve sinirli hissederim.

Sonraki Ödev:  Çalışıp Emek Verdiğiniz Bir İşin Karşılığını Alamadığınızda Ne Hissedersiniz? Açıklayınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.
Cevap:

(Irıp) 1. Bir tür balık ağı, ığrıp.
(Çapara) 2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta.
(Müsamaha) 3. Hoşgörü.
(Müsrif) 4. Tutumsuz.
(Tahayyül) 5. Hayalde canlandırma.
(Aba) 6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.
(Küpeşte) 7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet.
(Hülya) 8. Tatlı düş, hayal.
(Misina) 9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik.
(Havali) 10. Yöre.
(Çevale) 11. Balık sepeti.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları MEB Yayınları


2. ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?
Cevap: Okuduğu romanlardan kaynaklı seviyor olabilir.

Cevap: Denize karşı ilgisi olduğu için olabilir.

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili olmuştur?
Cevap: Sessiz bir ortamda ve gününü balık tutarak geçirmek istiyor.

Cevap2: Namuslu insanların arasında başı önüne eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan hâliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir hâlde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya ömrünün sonunu, burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitireceğinden bahsetmektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları MEB Yayınları

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?
Cevap: Gönülden kopan sayı ne kadar ise o kadar balık olarak verilmektedir.

Cevap2: Kıyıda olup orayı temizleyen toplamda sekiz kişi varmış. Balığın bol çıktığı zaman dışarıdan da insanlar gelirmiş. Dışarıdan gelenler pay almazlar ve reis gönlünden ne koparsa o kadar balık verirmiş.

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?
Cevap:  Bence doğru bir davranış değildir. Adam hakkını aramayarak yanlış bir hareket sergilemektedir.

Cevap2: Yabancı olduğu için balık vermiyorlar. Bence doğru bir davranış değildir.

5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
Cevap:  Hayır bulmuyorum çünkü emeğinin karşılığını alması gerekmektedir.

Cevap2: Hayır bulmuyorum. Çünkü herkes emeğinin karşılığını almaktadır.

6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?
Cevap: Sadece gördüklerini kalem kağıt alarak yazmıştır.

Cevap2: Onları yazmakla yetiniyor.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikayenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.
Cevap:

Konu: Adada tutulan balıkların paylaşımı sırasında yapılan haksızlık anlatılmaktadır.

Ana Fikir: Haksızlığa karşı boyun eğilmemesi gerektiğidir.

Yardımcı Fikir: Yazarın bir adada yapılan haksızlığı uzaktan izleyerek kaleme alması.

Cevap2:

Konu: İnsanlar arasındaki haksızlık

Yardımcı fikir: Yapılan işin karşılığı mutlaka verilmelidir.

Yardımcı fikir: Haksız davranış sergilenmemelidir.

Yardımcı fikir: Haksızlığa karşı gelinmelidir.

Yardımcı fikir: İş yapılacağı zaman o işin karşılığı için sözleşilmelidir.

Ana fikir: Hakkını aramalısın ki haksızlığa yenik düşme


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.
Cevap: Metin yazarın kendisi tarafından anlatılmaktadır.

Cevap2: Birinci kişi ağzından anlatılmaktadır. ”İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni, sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler…”


5. ETKİNLİK

Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Yanlış görmektedir. Çünkü herkese eşit miktarda verileceğini düşünmektedir.

Cevap2: Yazar haksızlığı görmüştür. Haksızlığa müdahale edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Haksızlığa göz yumulmuştur.


6. ETKİNLİK

Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.
Cevap:

Öyküleyici Anlatım: Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar…

Betimleyici Anlatım: Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son hâline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde, düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular.

Cevap2:

Öyküleyici Anlatım: Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgi ile çalışıyordu.

Betimleyici Anlatım: Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen, az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar sisli bir deniz…


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.”
Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Haksızlık bir insana yapılmış davranış değildir. Tüm insanlığı ilgilendirir. Kişi hakkını her daim aramalıdır. Emek verilen işlerin veya yapılan bir iyilik karşısında yapılan haksızlıklar il önce bir insan için hoş değildir. Hem kırıcı, hem üzücü hem de suçu olan bir davranıştır. Şu zamanda herkes birbirini parasıyla mevkisiyle ezmeye çalışmaktadır. Buna karşı hakkını savunamayan insan çoktur işte bizim bunları engellememiz gerekmektedir.

Cevap2:

Yaşadığımız yer yani toplumda her bireyin belirli hakları vardır. Bu haklara saygı göstererek yaşamamız gerekir. Bu sayede toplumda huzur ve mutlu bir ortam oluşur. Her birey özgürdür fakat bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığı anda biter. Bu hakları çiğnememiz doğrultusunda haksızlıklar ortaya çıkar.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki gibi verilen boşluğa yazınız.
Cevap:

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
→Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.
→ Birçok insan bu konuda yanılıyor.

3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.
→ Bütün gece kedi miyavlaması ve köpek havlamasından uyuyamadık.

4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.
→Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gideriz.

5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.
→Yarın size gelemem çünkü okulda bütün gün kursum var.

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.
→ Kitap annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.
→ Biz gezmesini bilmeyen bir milletiz.

8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.
→ Bahar gelince kuşlar ağaçlarda öter.

9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.

→Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yoldaymış.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.
Cevap:

Dünya genelinde her yıl 25 Mayıs günü Etik Günü olarak kabul edilmiştir. Etik, genel anlamdaki karşılığı ”ahlak”tır. Dilimizde bu anlamda kullanılmaktadır. Etik Günü, insanların çeşitli alanlardaki ahlaki anlayışlarını ortaya çıkarmak, var olan bozuklukların anlaşılmasını sağlamak veya iş ahlakı, okul ahlakı, aile ahlakı gibi alanlarda bilgi vermek amacı gütmektedir.

Etik Günü insanların biraz daha bilinçli olmasını ve kendini geliştirerek hayta hazırlamaktadır.Etik günü ile insanlar empati kurarak anlaşmanın nasıl kolay olduğu anlamaktadırlar. Etik günü çalışan kişinin işini sadece kendisi için değil insanlara olan yararını da düşünerek o psikolojide çalışması gerektiğini göstermektedir.

Etik günü ile bir arada olmayı öğrenen insanlar ahlaki sorunlarını da düzeltmektedirler. Bu gibi etkinliklerin olması insanlık için her zaman iyidir.

Sonraki Ödev:  Dünya Etik Haftası İle İlgili Bir Kompozisyon

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap