Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 23:44 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-94-95-96-97. Cevapları Ferman Yayıncılık

Türk Plastik Sanatları Metni Cevapları

3. TEMA: Milli Kültürümüz: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

Türk sanatları denilince aklınıza hangi sanat türleri geliyor? Bunlarla ilgili bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Halıcılık, kilimcilik, ebru ve çinicilik geliyor.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Tecessüs
Tahminî Anlamı: Merak
Cümlem: Tecessüs etmenin yanlış olduğunu öğrendim.

Kelime/Kelime Grubu: Şuur
Tahminî Anlamı: Bilinç
Cümlem: Adam çok yaşlanmış, şuurunu kaybetmişti.

Kelime/Kelime Grubu: Heybe
Tahminî Anlamı: Torba
Cümlem: Heybemde yer yok.

Kelime/Kelime Grubu: Atölye
Tahminî Anlamı: İşlerin yapıldığı alan
Cümlem: El işçiliği atölyesinde çok güzel vakit geçirdik.

Kelime/Kelime Grubu: Pratik
Tahminî Anlamı: Hızlı
Cümlem: Bütün işleri yaparken pratik bir şekilde davranıyor.

Kelime/Kelime Grubu: Çırak
Tahminî Anlamı: Yardımcı
Cümlem: Sanayide çıraklık yapıyor ve derslerine çalışıyordu.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hayvan figürlü eserler hangi adla anılmaktadır?
Cevap: Hayvan üslubu adıyla anılmaktadır.

2. Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde sanat anlayışlarında ne gibi bir değişiklik olmuştur?
Cevap: Katı madde işçiliklerine başlamışlardır. Çinicilik, taş, cam gibi maddeler işlemişlerdir.

3. Yazar neden tarihî eserleri korumanın vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemektedir?
Cevap: Kültürümüzü taşıdığı ve geleceğimize miras olduğu için bu kadar önemli olduğunu söylemektedir.

4. Okuduğunuz metinden Türk plastik sanatları ile ilgili neler öğrendiniz? Açıklayınız.
Cevap: Türklerin halıcılıkla uğraştığını, sonrasında yerleşik hayata geçerek çinicilik, taş, tahta cam gibi maddeleri işlediğini, İslamiyet’i kabul ederek hanlar saraylar yapmaya başladıklarını öğrendim.

5. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun, Türk kültür eserlerinin mana ve değerinin Türk milletinin bütün fertlerine öğretilmesini istemesinin nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Kültürümüzü daha iyi tanıyıp daha iyi anlatmamızı ve nesilden nesile korumamızı istediği için Türk Milletinin bütün fertlerine öğretilmesini istiyordur diyebiliriz.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-223-224-225-226-227. Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Türk kültürünün el işi ve sanatları.

Metnin Ana Fikri: Türk kültürünün eserlerinin önemi.


4. Etkinlik

Cümlelerin altını çizmek, kelimeleri koyu veya italik yazmak, renklendirmek, farklı punto ya da font kullanmak metindeki önemli bölümleri vurgulamak için başvurulan yöntemlerdir. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazıları ise altı çizili şekilde yazılmıştır. Sizce bu bölümler dışında metindeki hangi bölümler koyu ya da altı çizili şekilde yazılmalıydı? Metnin üzerinde işaretleyerek gösteriniz.
Cevap: ”Bir zafer müjdesi burada her isim diye haykırır.” italik harflerle yazılabilirdi. Çünkü Tanpınar’ın şiirinden alıntıdır.


5. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
Cevap:


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Etkinlik

Yukarıdaki cümlelerden hangisinin nesne aldığını belirleyiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangileri nesne almıştır? Cümlelerin nesnelerini yanlarına yazınız.

Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür.:
Akılsız başın cezasını ayak çeker. : Ayak – belirtisiz nesne
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. : doğru söyleyeni – belirtili nesne
Evdeki hesap çarşıya uymaz. : hesap – belirtisiz nesne
Burası yemek kokuyor. : yemek – belirtisiz nesne
İlkbaharda bitkiler yeşerir. : bitkiler – belirtisiz nesne
Yalnızlığıma doğru yürüyorum. :  yalnızlığıma – belirtisiz nesne
Size verdiğim etkinliği yapmalısınız.: etkinliği – belirtili nesne
Bu akşam şehre dönüyormuş. :


Cümledeki nesnelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini aşağıya yazınız.
Cevap:  Nesneler, cümlede öznenin yaptığı işten dolayı, dolaylı veya dolaysız şekilde etkilenen şeyi belirtmiştir.


7. Etkinlik

Yukarıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altlarını çiziniz. Fiiller arasındaki farkı söyleyiniz. Hangi cümlede işi yapan bellidir? Söyleyiniz.

a) Geziye gitti. → Git fiil. Kim gitti? O gitti. 3. tekil şahıs.
b) Geziye gidildi. → Git fiil. Özne belli değil.


Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız.

yaz: Üç sayfa yazı yazdım.
sev: Bana mendil atmasını çaresizce beklerken onu daha çok sevdim.
oku: Yazdığım mektubu yalnızca bir kez okudu.
bil: Şiirlerindeki anlamı kimse bilemiyordu.
bak: Herkes hayranlıkla ona bakıyordu.
başla: Bariyerin kalkmasıyla yarışa başladılar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki fiillerin kök ya da gövdelerine -(i)l veya -(i)n eklerinden birini ekleyerek cümle içinde kullanınız.

yaz-: Benim yazım gibi yazmaya çalışıyor.
sev-: Ona ben kadar kimse sevildiğini hissettiremeyecek.
oku-:  Benim okumayı sevdiğim kadar kimse sevemez.
bil-: Onun biliyor olduğunu düşünüyorum.
bak-: Onun bana bakındığını görünce kıpkırmızı oldum.
başla-: Öğretmenimizin başlayın komutunu beklemeden koşmaya başladı.


Fiiller ek aldıktan sonra cümlelerde anlam bakımından nasıl bir farklılık oluşmuştur? Aşağıya yazınız.
Cevap: Kelimeler ilk önce fiil, ek aldıktan sonra ise nesne haline döndüler.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169-170-171 Cevapları MEB Yayınları

8. Etkinlik

Sınıfınızda “tarihî eserlerimizi korumak” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için bir önceki arkadaşınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı geliştirerek konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Ülkemizdeki tarihi eserlerimizin korunması, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tarihi eserler, bir ülkenin geçmişi hakkında ipuçları verir. Ancak, tarihi eserlerimizin korunması, zaman içinde çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmış ve bazıları ne yazık ki zarar görmüştür.

Tarihi eserlerin korunması için, halkımızın tarihi eserlerin önemini anlaması ve bu konuda çalışmalara destek vermesi gerekir. Ayrıca, tarihi eserlerin bakımı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgilenilmesi büyük önem taşır. Tamiratlar, orijinal yapıya uygun olmalıdır. Çalınma riski olabilecek bazı tarihi eserler güvenlik görevlileri veya polisler tarafından da korumaya alınabilir.


9. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki yazarın “Vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültür eserleridir.” sözünden hareketle defterinize “kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma” yöntemini kullanarak hikâye edici veya bilgilendirici bir metin yazınız.
Bu amaçla konuyla ilgili aklınıza gelen kelime ve kelime gruplarını kâğıtlara yazınız. Arkadaşlarınızın yazdığı kâğıtlarla kendi kâğıtlarınızı bir masada toplayarak kavram havuzu oluşturunuz. Metninizi oluşturduğunuz kavram havuzundan yararlanarak yazınız. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bir milletin gerçek vatanı, yaratmış olduğu kültür eserleridir. Kültür, bir toplumun tarihini, değerlerini ve kimliğini yansıtır. Kültür, herhangi bir toplumun ilerlemesini ve gelişmesini gösterir. Sanat, edebiyat, müzik, dans, mimari ve daha pek çok alanında ortaya çıkan bu kültürel eserler, bir milletin ruhunu yansıtır. Örneğin, bir ülkenin resim sanatındaki başarıları, yetenekli ressamlarının eserleri aracılığıyla dünya genelinde tanınabilir. Edebiyat ise o ülkenin diliyle yazılmış şiirler, romanlar ve hikayelerle uluslararası arenada bilinirlik kazanır.

Vatan sadece fiziksel sınırlardan ibaret değildir. Bir toplumun gerçek vatanı, yaratmış olduğu kültür eserleridir. Bu eserler, bir milletin kimliğini, tarihini ve değerlerini yansıtır. Kültür eserleri, geçmişi geleceğe taşımanın yanı sıra insanlar arasında iletişimi ve birlik duygusunu güçlendirir. Onları korumak ve desteklemek, bir milletin en önemli görevlerinden biridir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap