Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:22 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75-76-77-78. Cevapları Ferman Yayıncılık

Son Kuşlar Dinleme Metni Cevapları

2. Tema Doğa ve Evren: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75-76-77-78. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Bunu çok yanlış buluyorum. Böyle yaparak onların neslinin tükenmesine sebep oluyoruz.

1.Etkinlik

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız.
Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: İskemle
Cümlem: İki iskemle çekip oturdular.

Kelime/Kelime Grubu: Mahsun
Cümlem: Duyduklarından sonra mahsun bir ifade kapladı.

Kelime/Kelime Grubu: Sulh
Cümlem: Atatürk her zaman sulh seven bir liderdir.

Kelime/Kelime Grubu: Pılı pırtı
Cümlem: Ertesi sabah pılını pırtını toplayarak gitti.

Kelime/Kelime Grubu: Göçmen
Cümlem: Ömür göçmen kuşlar gibi geçiyor.

Kelime/Kelime Grubu: İhtişam
Cümlem: İhtişamlı bir balo yaptılar.

Kelime/Kelime Grubu: Lime lime
Cümlem: Bütün tavuğu lime lime böldüler.

Kelime/Kelime Grubu: Karayel
Cümlem: Keskin bir karayel esti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ferman Yayıncılık

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre kuşlar adaya niçin gelmiyorlarmış?
Cevap: Uçaklar üstünden geçtiği için gelmiyorlarmış.

2. İnsanlar sonbahara doğru kuşları nasıl avlıyorlarmış?
Cevap: Ağaçların altına çığırtkan kafesi koyarak avlıyorlarmış.

3. Çocuklar, yol kenarındaki yeşillikleri neden söküyorlarmış?
Cevap: Ahmet Bey’in bahçesine ekebilmek için söküyorlarmış.

4. Konstantin Efendi’nin kişilik özelliklerini ve fiziksel özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Konstantin çok aksi bir adammış. Benekli burnu, geniş göğsü, kalın tüylü bilekleri varmış.

Sonraki Ödev:  Ailenizden Geçici Bir Süre Bile Olsa Ayrılmak Zorunda Kaldınız mı? Ayrı Kaldığınızda Hissettiklerinizi Anlatınız. 

5. Yazar “Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.” cümleleri ile ne anlatmak istiyor?
Cevap: Gitgide bu güzellikleri kaybettiğimizi anlatmaya çalışıyor.


3.Etkinlik

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Adanın ıssızlaşmasını anlatıyor.
Metnin Ana Fikri: Canlıları doğal ortamlarından ayırmamamız gerektiği.


4.Etkinlik

Dinlediğiniz metinde yazar hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların metnin hangi bölümünde geçtiğini aşağıya yazınız.
Cevap: Betimleme, sayısal verilerden yararlanma, örneklendirme, benzetme açıklama gibi anlatım türlerinden yararlanılmıştır.


5.Etkinlik

Dinlediğiniz metinde anlatılan olaylar tutarlı mıdır? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap: Evet tutarlıdır. Yazar başladığı konuyu pekiştirerek anlatıyor.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Ferman Yayıncılık

6.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin üzerinde yazan ögeyi bulunuz. Ögeyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.

Özne
• Bütün sesler kesilmiştir.
Cevap: Bütün sesler

• Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır.
Cevap: Kahvecinin kendisi

• Çocukları bu işe seferber eden de oydu.
Cevap: Oydu


Yüklem
• Bizim pilavlıklar geldi.
Cevap: Geldi

• Senelerdir kuşlar gelmiyor.
Cevap: Gelmiyor

• Bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş.
Cevap: Sökülmüş


Dolaylı Tümleç
• Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyorlar.
Cevap: Yeşilliklerin en güzel yerinde

• Polislere haber verdim.
Cevap: Polislere

• Kuşlar pek yakından geçmiş.
Cevap: Pek yakından


Zarf Tümleci
• Güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi.
Cevap: Güz mevsiminde

• Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarsın.
Cevap: Sabahleyin

• Kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi.
Cevap: Yavaş yavaş


Nesne
• Yeşilköy’e inecek yolcuları düşündüm.
Cevap: Yeşilköy’e inecek yolcuları

• Bu işin peşinde olduğunu biliyorum.
Cevap: Bu işin peşinde olduğunu

• Çocuğun elindeki minik mavi kuşu hepimiz sevmiştik.
Cevap: Çocuğun elindeki minik mavi kuşu


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ferman Yayıncılık

7.Etkinlik

“Dinlediğiniz metindeki olaylar çevrenizde yaşanıyor olsaydı ne yapardınız?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir konuşma yapınız.
Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Ayrıca konuşmanızda anlattığınız olayı olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirip bu olayla ilgili fikir ve çözüm yolları üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap: Bunun için önlemler alır gerekirse kuşları korumak için bir vakıf kurardım. Kuşların neslinin tükenmesine izin vermez ve daha duyarlı bir toplum oluşturmak için bununla ilgili seminerler düzenlerdim.

Sonraki Ödev:  Fabl Örnekleri Araştırınız. Beğendiğiniz Fabl Örneklerini Sınıfa Getiriniz.

8.Etkinlik

Aşağıya dinlediğiniz metinle aynı konuda olan hikâye edici bir metin yazınız.
Metni yazarken öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini kullanınız. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Zümrüt

Ormanda, renkli tüyleriyle göz kamaştıran nadir bir kuş yaşarmış. Bu kuş, adına “Zümrüt” denirmiş. Zümrüt, sadece doğal yaşam alanında bulunur ve nesli tükenmekte olan ender kuşlardan biridir. Ancak, Zümrüt’ün eşsiz güzelliği onu avcıların da dikkatini çekmiştir. Bir gün, bu ender kuşu yakalamak isteyen bir avcı ormana gelmiş. Avcı, Zümrüt’ü yakalamak için tüm planlarını yapmıştı.

Zümrüt ormanda gezinirken, avcı onu gözlemlemeye başladı. Zümrüt, tehlikeyi hissederek hızla uçtu ve ağaçların arasında kayboldu. Avcı, pes etmedi ve zamanını kuşun izini sürmeye harcadı. Bir gün, Zümrüt’ün aklına bir fikir geldi. Kuş, ormanın diğer sakinlerine yardım çağrısında bulunmaya karar verdi. Onlara avcının tehlikesini anlatarak, birlikte hareket etmelerini önerdi. Diğer hayvanlar da Zümrüt’ün çağrısına yanıt verdi ve bir plan yapmaya başladılar.

Sonunda, avcının tuzaklarına düşen Zümrüt’ü kurtarmak için bir operasyon düzenlendi. Ormanda yaşayan hayvanlar işbirliği yaparak avcının yolunu keserek kuşu korudular. Avcı şaşkınlık içinde kaldı ve sonunda pes edip geri döndü.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap