Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 20:12 - Zülal Güneş Yazdı

Mezhep, Fıkıh, İtikat ve Tasavvuf Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

Mezhep, Fıkıh, İtikat ve Tasavvuf Kelimeleri Ne Anlama Gelmektedir?

Sonraki Ödev:  Alevilik-bektaşilikte Yer Alan Semah, Musahiplik ve Gülbank Kavramlarının Anlamları

Mezhep, Fıkıh, İtikat ve Tasavvuf Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 99. Cevapları GÜN Yayınları

İslam inancında, ibadet edenlerin fikir ve görüş ayrılıkları ile ortaya çıkmış, kendi içerisinde kuralları olan ve bu kurallara uyulması gerekilen farklı kollarına mezhep adı verilir. Mezhep olayı her dinde görünebilir bir durumdur. Müslümanlar da İslam dinini mezheplere ayırmıştır.

Herhangi bir dinin ibadetlerini ve anlattığı hükümlerini araştıran, bunları inceleyen bilim dalına ise Fıkıh denir ve özellikle bizim dinimizde çok büyük bir öneme sahiptir.

İtikat kelimesinin sözlükteki karşılığı ise ‘’bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma, inanma’’ gibi anlamlarına gelmektedir.

Tasavvuf kelimesinin sözlükteki anlamı ‘’İslam gizemciliği’’dir ve ayrıca Tasavvuf; ‘’Yaratıcı’nın varığını, birliğini ve niteliğini açıklayan dinsel ve felsefi akım’’ olarak açıklanabilmektedir.

Sonraki Ödev:  Fıkhi Mezheplerin Hangileri Olduğunu Araştırıp Öğreniniz.
Sonraki Ödev:  Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.
Sonraki Ödev:  Yeseviliğin Orta Asya ve Anadolu’da İslam’ın Yayılmasına Katkısı Hakkında Bir Araştırma Yapınız.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap