Anasayfa Kitap Cevapları
18 Nisan 2024, 17:08 - Zülal Güneş Yazdı

Fıkhi Mezheplerin Hangileri Olduğunu Araştırıp Öğreniniz.

Fıkhi Mezhepler Hangileridir?

Sonraki Ödev:  Mezhep, Fıkıh, İtikat ve Tasavvuf Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

Fıkhi Mezheplerin Hangileri Olduğunu Araştırıp Öğreniniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 99. Cevapları GÜN Yayınları

İslam inancında beş büyük fıkıh mezhebi bulunsa da günümüzde bu rakam yalnızca dört tanedir. Başta Hanefi mezhebi olmak üzere, beş büyük mezhep şu şekilde sıralanabilir; Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi ve Zahiri mezhebi. Ayrıca bu mezhepler İslam hukuku ve fıkıh konularında, gerek anlayış olarak gerekse yöntem olarak farklı düşüncelere sahip kişiler tarafından oluşturulmuştur.

Günümüzdeki dört büyük fıkıh mezheplerinden olan Hanefi mezhebi İmam Ebu Hanife’nin adını taşımaktadır. Şafii mezhebi İmam Şafii’nin adını taşır. Maliki mezhebi İmam-ı Malik’in adını taşır ve Hanbeli mezhebi ise İmam Ahmed İbni Hanbel’in adını taşımaktadır. Günümüzde mevcut olmayan beşinci mezhep olan Zahiri mezhebi ise İmam Davud-u Zahiri’nin adını taşımaktadır.

Sonraki Ödev:  Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.
Sonraki Ödev:  Yeseviliğin Orta Asya ve Anadolu’da İslam’ın Yayılmasına Katkısı Hakkında Bir Araştırma Yapınız.
Sonraki Ödev:  Alevilik-bektaşilikte Yer Alan Semah, Musahiplik ve Gülbank Kavramlarının Anlamları
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap