Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 20:11 - Zülal Güneş Yazdı

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

Nakşibendilik Nedir? Kısaca Anlatınız.

Sonraki Ödev:  Fıkhi Mezheplerin Hangileri Olduğunu Araştırıp Öğreniniz.

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 99. Cevapları GÜN Yayınları

İslam dünyasında adı çokça duyulan Nakşibendi Tarikatı, Türkistan asıllı Bahaeddin Nakşibend tarafından 1318 ila 1389 yıllarında kurulmuştur. ‘Nakşibendi’ kelimesinin kökeni Farsça’dır ve ‘’kalbe Allah adını nakış yapan’’ anlamına gelmektedir.

Nakşibendi tarikatı Hoca Yusuf el-Hamandani tarafından sonra gerçek kimliğine kavuşmuştur. 1140 tarihinde Yusuf Hamadan vefat etmiş ve gerisinde Hoca Ahmed Yesevi ile Abdülhalik Gücdivani’yi bırakmıştır.

Nakşibaediler gizlice ve ayrıca içtenlikle  Allah’ı zikretmektedirler çünkü Nakşibandi tarikatı ehli sünnet akidelerine sıkıca bağlı bir tarikattır. Topluca yapılan zikre ‘’hatm-ı hacegan’’ adı verilir ve müridler on kişiden az bir topluluk ise küçük hatme sessiz; müridler on kişiden fazla ise büyük hatme sesli olarak yapılır.

Sonraki Ödev:  Mezhep, Fıkıh, İtikat ve Tasavvuf Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.
Sonraki Ödev:  Yeseviliğin Orta Asya ve Anadolu’da İslam’ın Yayılmasına Katkısı Hakkında Bir Araştırma Yapınız.
Sonraki Ödev:  Alevilik-bektaşilikte Yer Alan Semah, Musahiplik ve Gülbank Kavramlarının Anlamları
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap