Anasayfa Kitap Cevapları
29 Nisan 2024, 14:53 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236. Cevapları MEB Yayınları

5. Ünite Değerlendirme Soruları Etkinlik Cevapları

5. ÜNİTE UZUNLUK ÖLÇME 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236. Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları

MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeyi yazınız.
Cevap:

1. Üçgenler kenar uzunluklarına göre eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar olarak gruplandırılır.

2. Masa bir düzlem modeli örneği, masanın üzerindeki kitap ise düzlemsel şekil örneğidir.

3. Açıları ölçerken iletki ve gönye kullanılır.

4. Doğru açı dik açıdan doksan derece fazladır.

5. Mimarlar ve harita mühendisleri, detaylı çizim ve ölçümlerinde milimetre birimini kullanırlar.

6. Metre ile ölçülen bir uzunluğu kilometre birimine çevirirken sayıyı 1000’e böleriz.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları

MEB Yayınları
B. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlemler için yandaki alanı kullanabilirsiniz.
Cevap:

7. 3 km – 2 m = 2998 m

8. 15 cm + 50 cm = 650 mm

9. 4 m + 2 m = 600 cm

10. 8 m – 3 cm = 797 cm

11. 43 mm + 34 cm = 383 mm

12. 22 km – 2000 m = 20 000 m

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71-72. Cevapları ADA Yayıncılık

C. Aşağıdaki bölüme istenilen çizim ve isimlendirmeleri yapınız.

13. 40, 70, 100 ve 160 derecelik açılar çiziniz, açıları isimlendiriniz ve açı çeşitlerini yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları MEB Yayınları


14. Aşağıdaki kareleri isimlendiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları MEB Yayınları1


15. Aşağıdaki dikdörtgenleri isimlendiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları MEB Yayınları3


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları

MEB Yayınları
16. Aşağıda kareli kâğıt üzerindeki şeklin kesikli doğruya göre simetriğini çiziniz. (Timss Soru 31/2007)
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili bölüme yazınız.

17. Aşağıda verilen iki şeklin aynı ve farklı olan birer özelliğini yazınız. (Timss Soru 41/2007)
Cevap
:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları2


18. Metresi 24 TL olan kadife kumaştan 4 metre, metresi 36 TL olan saten kumaştan 200 santimetre alan bir terzi, kaç lira ödeme yapmalıdır?
Cevap:

4 x 24 = 96 TL

200 cm = 2 m
2 x 36 = 72 TL

96 + 72 = 168 TL


19. Melike’nin bir adımı 40 cm, Merve’nin bir adımı 45 cm uzunluğundadır. 9000 cm uzunluğundaki yürüyüş parkurunda birlikte yürürlerse Melike, Merve’den kaç adım fazla atmış olur?
Cevap:

9000 ÷ 40 = 225 → Melike’nin adım sayısı
9000 ÷ 45 = 200 → Merve’nin adım sayısı

225 – 200 = 25


20. Meral, Ataşehir’den yola çıkıyor ve aynı hızla bisikletini 2 saat boyunca sürüyor. Daha sonra şekildeki levhaya ulaşıyor. Meral aynı hızla Bahçeşehir’e doğru yoluna devam ediyor. Meral’in levhadan Bahçeşehir’e gitmesi kaç saat sürer?
Cevap:

30 ÷ 2 = 15 → 1 saatte aldığı yol
45 ÷ 15 = 3 saat sürer.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları

MEB Yayınları
21. Şekildeki ip düz hale getirilirse ipin uzunluğuna en yakın değer kaç cm olur? (Timss Soru 61/2011)
Cevap: 7 cm olur.


E. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

22. Yandaki şekil bir dikdörtgen ve 3 eşit kenarı olan bir üçgenden oluşmuştur. Buna göre AB kenarının uzunluğu kaç santimetredir? (Timss Soru 53/2007)
Cevap
: A) 8


23. Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açınımı olamaz?
Cevap: C)


24. Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken milimetrenin kullanılması doğru olmaz?
Cevap
: C) Perdenin boyu


25. Yanda görülen şekilde kaç tane eş küp kullanılmıştır?
Cevap: B) 11


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları

MEB Yayınları
26. Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen dikdörtgenin kenarlarından biri değildir?
Cevap: B) [DR]


27. Yanda verilen şeklin simetriği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C)


28. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: C) 1 ve 3


29. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir?
Cevap: D)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap