Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2024, 16:22 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200. Cevapları Ferman Yayıncılık

7. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Ünite Dünya Ailesi: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 198-199-200. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Mısır, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. (Y)
→ Mısır Afrika kıtasında yer alır.
2. Farklı kültürleri Türk kültürüne benzetmek için çalışmalıyız. (Y)
→ Farklı kültürlere saygı duymalıyız
3. Türkiye ve Azerbaycan birbirlerini kardeş ülke olarak tanımlar. (D)
4. Farklı ülkelerdeki insanların yaşam biçimleri aynıdır. (Y)
→ Farklı ülkelerde insan yaşam biçimleri farklıdır
5. Özbeklerin kültürüyle kültürümüz aynı köklere sahiptir. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

7. Ünite Değerlendirme Cevapları

1. Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına ……Anadolu…… adı verilmiştir.
2. Türkiye’nin tüm komşularıyla olan ilişkileri öncelikle …..barış…… temeline dayanır.
3. Kore mutfağında …..deniz ürünleri….. ve pirinç önemli yer tutar.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Türkiye ve İran’ın dostluğunun bir simgesi olan Özsoy Operası’nı araştırarak bulduğunuz bilgileri defterinize yazınız
Cevap: Ahmet Adnan Saygut tarafından bestelenen bir perdeden ve on iki tablodan oluşan Türkiye’nin ilk Operası’dır. 

2. TİKA’nın faaliyet alanlarını araştırarak defterinize yazınız.
Cevap: TİKA’nın faaliyet alanları; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak dış yardımları organize eden kuruluştur. Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda beraber işler yapar.

3. Dünya barışının korunması için Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan projelere örnekler yazınız..
Cevap:  Dünya barışını sağlamak ve korumak amacı ile Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu projeler; Çevre Sorunları programı, Kadınların İlerlemesi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu vb. 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından biridir?
Cevap: C) İran


2. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi farklı ülkeleri birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri arttırmıştır. Böylece bir buluş, kültürel bir simge ya da bir haber çok hızlı bir biçimde dünya çapında yaygınlaşabilir olmuştur. Bunlar, dünyanın daha küçük bir yer gibi algılanmaya başlamasına yol açmıştır. Günümüzde bu kavram …………………………………… olarak nitelenmektedir.
Paragrafta boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Küreselleşme


3. Aşağıdakilerden hangisi Batı’da yer alan komşularımızdan biridir?
Cevap: A) Bulgaristan


4. 23 Nisan için farklı kültürlerden öğrenciler ülkemize davet edilmiştir. Bu öğrenciler ülkelerinin yerel danslarını sergileyeceklerdir. Türk öğrenciler yabancı öğrencileri evlerinde misafir edeceklerdir. Anıl ve ailesi, Japonya’dan gelen Sakura’yı evinde misafir olarak ağırlamıştır.
Yapılan bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Farklı kültürlerle etkileşim kurmak


5. Tac Mahal, Mahabodhi Tapınağı ve Ganj Nehri aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
Cevap: C) Hindistan


6. Ülkemizin komşularıyla ve farklı ülkelerle olan ilişkilerinde temel aldığı ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
CevapC) Komşularımızla olan ilişkilerimizin temelinde ekonomik çıkarlarımız vardır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleri ile arasındaki bağlar son derece güçlü ve farklıdır. Bu bağları kanıtlayan unsurların başında Türk kültürünün belirleyici nitelikleri gelir. Örneğin geleneksel Türk sanatları ve sanatlarda tercih edilen motifler, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar olan coğrafyada büyük bir benzerlik ve uyum gösterir.
Sizce ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile kültürel bağları başka hangi alanlarda kendisini göstermektedir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.
Cevap: Türk Cumhuriyetleri birbirleriyle çok benzer özellikler taşımanın yanı sıra işbirlikleri yaparlar. Ortak üniversite çalışmaları yaparlar ve birbirlerine ekonomik olarak yardım ederler. Ayrıca kültürel, kıyafetlerimiz, yemeklerimiz ve adetlerimiz benzerlik gösterir.

Sonraki Ödev:  Ülkemizdeki tarihî önemi olan mimari yapılar veya tarihî mekânlardan hangilerini gezip görmek istersiniz?

E. Aşağıda farklı ülkelerde yaşayan 3 çocuğun fotoğrafı ve kısa tanıtım yazıları verilmiştir. Resimlerdeki çocuklardan birine kendinizi kısaca tanıtan bir metin yazınız.
Cevap: Merhaba benim adım Ahmet. 10 yaşındayım. Türkiye’de ikamet etmekteyim. Ülkemin geçmişi binlerce yıllara dayanmaktadır. Türkiye’nin dikkat çeken özellikleri yemek kültürü, tarihi, doğal ve tarihi güzellikleri, sosyal hayatıdır. Türk mutfağı zenginliği ile ünlüdür. İçinde birçok milleti barındırdığı için değişik tatlar bir araya gelmiştir. Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait uygarlıkların eserleri de bulunmaktadır. Hem doğal hem de tarihi güzellikleri görmek için birçok turist ülkeme akın etmektedir. Bunlara örnek olarak Kapadokya, Ölüdeniz, Pamukkale Travertenleri, Cennet ve Cehennem Mağaraları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap