Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:26 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları Festival Ünitesi Cevapları

10. Ünite Festival 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

1. a) Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

What are the national festivals in your country?
Çeviri: Ülkenizdeki ulusal festivaller nelerdir?
Cevap:

 • Adana Altın Koza Film Festivali
 • Hatay Künefe Festivali
 • İstanbul Uluslar arası Dans Festivali
 • Teknofest

Which one is your favorite? Why?
Çeviri: Hangisi favorin? Neden?
Cevap: Hatay künefe festival is my favourite. Because I love künefe. (Hatay künefe festivali favorim. Çünkü künefeyi çok severim.)


b) Write the things you know about festivals.
Çeviri: Festivaller hakkında bildiklerinizi yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları


c) Match the activities with the pictures.
Çeviri: Etkinlikleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

2. a) Read the email. What is it about?
Çeviri: E-postayı okuyun. Ne hakkında?
Cevap: Children’s Day (Çocuk Bayramı)


b) Read the sentences and write True or False. Correct them if they are false. 
Çeviri: Cümleleri okuyun ve Doğru veya Yanlış yazın. Yanlışlarsa düzeltin.
Cevap:

(F) 1. Children’s Day is on 19th May.
⇒ It is on 23rd April.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117. Cevapları MEB Yayınları

(T) 2. Students decorate their schools with flags.

(F) 3. Children from Türkiye stay at hotels.
⇒ They stay at their homes.

(T) 4. Guests wear traditional clothes and dance.

(F) 5. Turkish people watch TV in the evenings.
⇒ They watch fireworks.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

3.a) What is the text about? Read and choose the correct picture. 
Çeviri: Metin ne hakkında? Okuyun ve doğru resmi seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the text again and tick the activities people do on Chinese New Year.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve insanların Çin Yeni Yılı’nda yaptıkları etkinlikleri işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

c) Read the text again and answer the questions. 
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Do we celebrate Chinese New Year in Turkey?
Çeviri: Çin Yeni Yılı’nı Türkiye’de mi kutluyoruz?
Cevap: No, we don’t.  (Hayır, yapmıyoruz.)


2. Where do people celebrate Chinese New Year?
Çeviri: İnsanlar Çin Yeni Yılı’nı nerede kutlar?
Cevap: They celebrate in China. (Çinde kutlarlar.)


3. Who do they visit?
Çeviri: Kimleri ziyaret ederler?
Cevap: Their relatives. (Onların akrabaları.)


4. How do they decorate their houses?
Çeviri: Evlerini nasıl dekore ediyorlar?
Cevap: With red paper-cuts. (Kırmızı kağıt kesikleriyle.)


5. When do they have fireworks?
Çeviri: Ne zaman havai fişekler atıyorlar?
Cevap: They shoot at night. (Geceleri atıyorlar.)


4. Listen to the dialogue and choose the correct words.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve doğru kelimeleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

5. Look at the pictures. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures. 
Çeviri: Resimlere bakın. Çiftler halinde çalışın. Resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

 • What is Ezgi doing? (Ezgi ne yapıyor?)
 • She is flying our flag. (Bayrağımızı asıyor.)

 

 • What do you think Mert is doing? (Mert ne yapıyor sizce?)
 • He may be speaking. (Konuşma yapıyor olabilir.)

 

 • What costume is Chan wearing? (Chan’ın giydiği kostüm ne?)
 • He is wearing a lion costume. (Aslan kostümü giyiyor.)

 

 • What is Edward doing? (Edward ne yapıyor?)
 • The theater is playing. (Tiyatro oynuyor.)

 

 • What is Arda doing to his grandfather? (Arda dedesine ne yapıyor?)
 • He kisses her hand. (Elini öpüyor.)

 

 • What is Fatma lady doing? (Fatma hanım ne yapıyor?)
 • She is cooking. (Yemek yapıyor.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

6. Tell and write the numbers from 100 to 1000.
Çeviri: 100’den 1000’e kadar olan sayıları söyleyin ve yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları


7. Listen to the recording and write the numbers.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve sayıları yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap