Anasayfa Kitap Cevapları
9 Mart 2024, 19:28 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91. Cevapları Health Ünitesi Cevapları

5. Ünite Health 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri: Dinle ve şarkıyı söyle.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

Make a poster. Give suggestions for a healthy life.
Çeviri: Poster yapmak. Sağlıklı bir yaşam için önerilerde bulunun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları


Reflect on your English (İngilizcenizi yansıtın)

I can name illnesses. (Hastalıkları sayabilirim.)

I can make suggestions. (Önerilerde bulunabilirim.)

I can understand suggestions and  simple texts about illnesses. (Hastalıklarla ilgili önerileri ve basit metinleri anlayabilirim.)

I can express my feelings. (Duygularımı ifade edebilirim.)

I can express my needs. (İhtiyaçlarımı ifade edebilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik1.)

Complete the speech bubbles with should” or shouldn’t”.
Çeviri: Konuşma balonlarını “meli veya olmamalı” ile tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2. (Etkinlik 2.)

Circle the odd one.
Çeviri: Tek olanı daire içine alın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3. (Etkinlik 3.)

Do the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı yapın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

Put the dialogues into the correct order and act out.
Çeviri: Diyalogları doğru sıraya koyun ve harekete geçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları


Activity 5. (Etkinlik 5.)

Put the words into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. is / matter / What / you / the / with /?
Cevap: What is the matter with you?

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

2. should / this / every / You / . / medicine / take / morning
Cevap: You should take this medicine every morning.

3. runny / has / a / Jack /. / nose
Cevap: Jack has a runny nose.

4. cold / shouldn’t / Sue / water / . / drink
Cevap: Sue shouldn’t drink cold water.

5. have / pain / . / I / ear / in / a / my
Cevap: I have a pain in my ear.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

Activity 6. (Etkinlik 6.)

Listen and complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Emma : __What__ is the matter with you?

John : I __feel__ very ill.

I have a __runny nose__ and I need some tissues.

Emma :Oh, that’s so bad.

John : And I  __have__ a cough.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27. Cevapları MEB Yayınları

Emma :You __should__ see a doctor.

John :You’re right.

Emma : Get __well__ soon.


Activity 7. (Etkinlik 7.)

Complete the paragraph.
Çeviri:  Paragrafı tamamlayın.
Cevap: Charles can’t go to school today because he has a flu and he feels tired and cold. He needs some vitamin C so he should eat some fruits. He also should have a rest at home and shouldn’t play outside. (Charles grip olduğu için bugün okula gidemiyor ve kendini yorgun hissediyor. Biraz C vitaminine ihtiyacı var, bu yüzden biraz meyve yemeli. Ayrıca evde dinlenmeli ve dışarıda oynamamalıdır.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap