Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mart 2024, 21:06 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132-134-135-136-137. Cevapları MEB Yayınları

Holidays Ünitesi Cevapları

7. Ünite Holidays 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Listen to the song and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

What a nice holiday!
I learned …….sailing…….
And tried diving.
Do you like rafting?
Have a nice ……holiday…….. !
What a nice holiday!
I learned …….skiing……
And tried climbing.
Do you like h iking?
Have a nice ……holiday…… !


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the texts and underline the holiday activities.
Çeviri: Metinleri okuyun ve tatil etkinliklerinin altını çizin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

B. Read the texts on page 130 and write the names on the correct pictures.
Çeviri: 130. sayfadaki metinleri okuyunuz ve doğru resimlerin üzerine isimlerini yazınız.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları


C. Read the texts again and answer the questions.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Where did Emel go for her holiday?
Çeviri: Emel tatil için nereye gitti?
Cevap: She went to Fethiye. (Fethiye’ye gitti.)


2. Which mountain did Emel climb?
Çeviri: Emel hangi dağa tırmandı?
Cevap: She climbed Mount Babadağ. (Babadağ’a tırmandı.)


3. Did Ata like skiing?
Çeviri: Ata kayak yapmayı sever miydi?
Cevap: Yes, he loved it. (Evet, sevdi.)


4. Did Demir stay at a hotel?
Çeviri: Demir otelde mi kaldı?
Cevap: No, he stayed in a tent. (Hayır, çadırda kaldı.)


5. What did Demir do with his grandma?
Çeviri: Demir babaannesiyle ne yaptı?
Cevap: He picked fruits from the trees. (Ağaçlardan meyve topladı.)


D. Which of the holidays on page 130 do you prefer? Why?
Çeviri: 130. sayfadaki tatillerden hangisini tercih edersin? Neden?
Cevap: I prefer Fethiye holiday. (Fethiye tatilini tercih ederim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

Write an e-mail about your last holiday to your e-friend Mike.
Çeviri: E-arkadaşın Mike’a son tatilinle ilgili bir e-posta yaz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

Prepare a booklet of different holiday activities in your region.
Draw or paste the pictures of the acitivities and write their names on your booklet.
Present your booklet to your classmates.
Cevap: Bölgenizdeki farklı tatil aktivitelerini içeren bir kitapçık hazırlayın.
Etkinliklerin resimlerini çizin veya yapıştırın ve kitapçığınızın üzerine isimlerini yazın.
Kitapçığınızı sınıf arkadaşlarınıza sunun.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures and write them in the blanks.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştiriniz ve boşluklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

2. Circle the correct one.
Çeviri: Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları


3. Correct the mistakes and rewrite the sentences.
Çeviri: Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazın.
Cevap:

1. She studyed Maths last night. (Dün gece Matematik çalıştı.)
She studied Maths last night.  (Dün gece Matematik çalıştı.)


2. Ayşe didn’t visited Meltem yesterday. (Ayşe dün Meltem’i ziyaret etmedi.)
Ayşe didn’t visit Meltem yesterday. (Ayşe dün Meltem’i ziyaret etmedi.)


3. We watched a documentary this Saturday. (Bu cumartesi bir belgesel izledik.)
We watched a documentary last Saturday. (Geçen cumartesi bir belgesel izledik.)


4. My brother plays volleyball with his friends yesterday. (Kardeşim dün arkadaşlarıyla voleybol oynuyor.)
My brother played volleyball with his friends yesterday. (Kardeşim dün arkadaşlarıyla voleybol oynadı.)


5. I live in Adıyaman in 2010. (2010 yılında Adıyaman’da yaşıyorum.)
I lived inm Adıyaman in 2010. (2010 yılında Adıyaman’da yaşadım.)


6. When did your father worked in Kars? (Baban ne zaman Kars’ta çalıştı?)
When did your father work in Kars? (Baban ne zaman Kars’ta çalıştı?)


7. Did you swam last summer? (Geçen yaz yüzdün mü?)
Did you swim last summer. (Geçen yaz yüzdün mü?)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

4. Look at the pictures and make sentences as in the example.
Çeviri: Resimlere bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap