Anasayfa Kitap Cevapları
9 Şubat 2024, 1:27 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları

4. TEMA BİREY VE TOPLUM: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap: Evet var. Bu yazılar bizim Türkçe’mizi katletmektedir. Bu gibi yabancı kelimeler Türkçe ye karışarak öz dilimiz gibi benimsenmesine yol açmaktadır.

Sonraki Ödev:  Çevrenizde Türkçe Olmayan Tabelalar Var Mı? Varsa Bunlar Hakkındaki Düşüncelerinizi Söyleyiniz.

Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

Cevap: Hayır çünkü ana dilimiz olan Türkçeyi unutmamıza yol açmaktadır.

Sonraki Ödev:  Türkçesi Varken Yabancı Sözcüklerin Kullanılmasını Doğru Buluyor Musunuz? Niçin?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.
Cevap:

1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir
bütün olmaya götürmek, globalleşmek.(KÜRESELLEŞMEK)
2. Kitapçık.(BROŞÜR)
3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek.(KUŞATMAK)
4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden
uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi(YOZLAŞMAK)
5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet.(EMEK)
6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz,
motto.(SLOGAN)
7. Söyleyiş özelliği.(ŞİVE)
8. Farsça.(ACEMCE)
9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.(ÖZEN)

8. Sınıf Türkçe Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

2.ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız
soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Kişi meslekte neden başarılı olamaz?
Cevap: Mesleğini sevmezse başarılı olamaz,ilerleyemez.

Yazar Türkçe mizi neden sevmediğimizi düşünüyor
Cevap: Çünkü Türkçe’nin hak ettiği ilgiyi ve emeği vermediğimiz için böyle düşünmektedir.

Televizyon Türkçeyi nasıl kullanmaktadır?
Cevap: dilimizin tam anlamıyla linç edildiğine tanık oluyoruz.


3.ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:
Konu: Türkçenin farklılaşması
Ana fikri: Türkçe’mizi farklılaştırmaktan kaçınmalıyız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNİK

Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Her milletin kendi bir ana dili vardır.Dilimizi yaşatmak için yabancı kelimelerin girmesine izin vermeden ve ona verilecek özeni emeği vererek dilimizi,kültürümüzü ve geçmişimizi yaşatmış oluruz.Dil yozlaşmaya başladıkça bizlerde yozlaşırız ve özümüzü kaybederiz.Bu da bir devletin manen yok olmasına zemin hazırlayan bir olaydır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

6.ETKİNLİK

Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları


7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap: Günümüz Türkçesi git gide özünden uzaklaşmaya başlamıştır.Günden düne Türkçe kelimelerin yerini yabancı kelimeler almış durumda ve bu durum kötüye gitmektedir.Yeni nesil çocuklar yani bizler öz Türkçe’mizi unutmuş duruma geldik.Oyunlar,diziler yüzünden yeni yeni kelimeler yeni yeni kültürler özümüze karışmış durumda.
Bu durumu daha çok kötü olmadan bir önlem alınması ve gerekli işlevlerin yapılması gerekmektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap