Anasayfa Kitap Cevapları
12 Aralık 2023, 17:28 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52-53-54. Cevapları MEB Yayınları

Downtown Ünitesi Cevapları

3. Ünite Downtown 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52-53-54 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

Where do you live? In a city or in a village? Do you like your hometown? Why? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Nerede yaşıyorsun? Bir şehirde mi yoksa bir köyde mi? Memleketini seviyor musun? Neden? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I live in Hatay, Iskenderun. I live in the city. I love my hometown very much. Because it is a beautiful city that is calm, quiet and has a big beach. (Hatay, İskenderun’da yaşıyorum. Şehirde yaşıyorum. Memleketimi çok seviyorum. Çünkü sakin, gürültüsüz ve büyük bir sahili olan güzel bir şehir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 48 and 49. Match the words and phrases with the photos.
Çeviri: 48 ve 49. sayfalardaki resimlere bakın. Sözcükleri ve cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

TIP CORNER (İPUCU KÖŞESİ)

Konya is larger than Burdur.
A skyscraper is higher than a school building.
Downtown is busier on Mondays.
The street is more crowded than the park.
The city life is more interesting than the country life.

Konya Burdur’dan daha büyüktür.
Bir gökdelen bir okul binasından daha yüksektir.
Downtown pazartesi günleri daha yoğundur.
Sokak parktan daha kalabalık.
Şehir hayatı köy hayatından daha ilginç.


A. Listen to the dialogue and write the names of the cities under the pictures. Then compare these cities.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve resimlerin altına şehirlerin isimlerini yazın. Sonra bu şehirleri karşılaştırın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları


B. Which city would you like to live in? İzmir or Bartın? Why? Compare them.
Çeviri: Hangi şehirde yaşamak isterdin? İzmir mi Bartın mı? Neden? Onları karşılaştırın.
Cevap: I wold like to live in İzmir. Because i like big cities and it is warm. (İzmir’de yaşamak isterdim. Çünkü büyük şehirleri severim ve sıcaktır.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

Look at the pictures and circle the correct one.
Çeviri: Resimlere bakın ve doğru olanı daire içine alın.
Cevap:

1- Liz is taller than Carla. (Liz, Carla’dan daha uzun.)

2- The city is busier than the village. (Şehir köyden daha kalabalıktır.)

3- The park is noisier than the shopping center. (Park, alışveriş merkezinden daha gürültülü.)

4- The hospital is lower than the skyscraper. (Hastane gökdelenden daha alçak.)

5- The museum is bigger than the kiosk. (Müze, büfeden daha büyük.)

6- The downtown is more crowdedthan the village. (Şehir merkezi köyden daha kalabalık.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

A. Ask and answer questions about the pictures as in the example.
Çeviri: Örnekteki gibi resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

– Which is faster? A car or a plane? (Hangisi daha hızlı? Araba mı, uçak mı?)

– A plane is faster than a car. (Uçak, arabadan daha hızlıdır.)

– Which is healthire? Coffee or milk? (Hangisi daha sağlıklı? Kahve mi süt mü?)

– Milk is healthier than coffee. (Süt kahveden daha sağlıklıdır.)

– Which is longer? A snake or ar chameleon? (Hangisi daha uzun? Yılan mı yoksa bukalemun mu?)

– A snake is longer than a chameleon. (Yılan bukalemundan daha uzundur.)


B. Look at the characters and compare them. Use the adjectives in the box.
Çeviri: Karakterleri inceleyin ve karşılaştırın. Kutu içindeki sıfatları kullanın.
Cevap:

Kaan is tall. (Kaan uzundur.)

Fahri is fat. (Fahri şişmandır.)

Akın is short. (Akın kısadır)

Sevgi is sad. (Sevgi üzgündür)

Uncle Yasar is old. (Yaşar amca yaşlıdır.)

Hande and Can Blonde. (Hande ve Can sarışın.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to Emily and write the names under the pictures.
Çeviri: Emily’yi dinleyin ve resimlerin altına isimleri yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures in Listening activity A on page 53. Ask and answer questions as in the examples.
Çeviri: Sayfa 53’teki Dinleme etkinliği A’daki resimlere bakın. Örneklerde olduğu gibi sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

What is Emily doing at the moment? (Emily şu anda ne yapıyor?)

She is feeding the chickends. (Tavukları besliyor.)

Who is washing the car? (Arabayı kim yıkıyor?)

Ted.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132-134-135-136-137. Cevapları MEB Yayınları

Look at the pictures and make sentences.
Çeviri: Resimlere bakın ve cümleler kurun.
Cevap:

1- She is running at the moment. (O şu anda koşuyor.)

2- She is painting the moment. (O anı resmediyor.)

3- He is plying football. (O futbol oynuyor.)

4- He is climbing the mauntain. (Dağa tırmanıyor.)

5- She is riding a horse at the moment. (Şu anda ata biniyor.)

6- He is riding a bicycle. (O bisiklet sürüyor.)

7- He is swimming at the moment. (Şu anda yüzüyor.)

8- She is playing tennis. (O tenis oynuyor.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap