Anasayfa Kitap Cevapları
26 Nisan 2024, 7:11 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170-173-174 Cevapları MEB Yayınları

Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Cevapları

5. ÜNİTE: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170-171-172-173-174 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

Yaşadığınız bölgede kullanılan enerji kaynakları nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Taş kömürü, petrol, doğal gaz, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi kullanılmaktadır.

Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız.
Cevap: Fosil yakıtlar bol ve ucuz bir enerji kaynaklarıdır. Yakıldıkları zaman iklim değişikliğine yol açan ve bir sera gazı olan karbondioksit gazını açığa çıkarırlar. Bu enerji kaynaklarının üretimi hem çevresel olumsuzluklara hem de insan sağlığını tehdit edici etkilere yol açmaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.

Cevap:

Toprak kirliliğinin sonucunda toprağa bağlayan bitkiler ve ekinler zarar görür. Ekinler için olan mineraller ve diğer besin maddelerinin azalması toprak verimliliğini azaltır ve toprak çoraklaşmaya başlar.

Su kirliliği ile salgın hastalıklar ortaya çıkar, suda yaşayan canlıların ölümlerine sebep olur, şehir için temiz su bulunamaz.

Hava kirliliği ile solunum yolu hastalıkları gün gösterir, sağlıksız hayvansal gıda ile besleniriz, zehirlenme sonucunda ölümler görülür, ormanların ve dünya üzerindeki bitki örtüsünün yok olmasına sebep olur.

Sonraki Ödev:  Toprak, Su ve Hava Kirliliğinin Canlı Yaşamındaki Olumsuz Etkilerinin Neler Olduğunu Tartışınız.

Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır? Sizler bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirsiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Kullandığımız yenilenemez enerji kaynaklarından fosil yakıt gibi çevreye zararlı olan bir kaynaktır.Fabrika bacaları,egzoz gazları gibi havayı kirleten maddeler bizim ayrıca doğada yaşayan canlıların sağlığını bozarak ölümlere yol açmaktadır. Bunun çözümü olarak ise yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırarak ve tüketicilerinde bu kaynakları kullanımını en aza indirgeyerek biraz da olsa bu gibi sorunlardan uzaklaşmış oluruz.

Sonraki Ödev:  Doğal Kaynakların Bilinçsiz Şekilde Tüketilmesi Hangi Sorunlara Yol Açmaktadır? Sizler Bu Sorunlara Nasıl Çözüm Üretebilirsiniz?

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı “√ ”, yanlış olanı “× ” sütununun altına işaretleyiniz.
Cevap:

1. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır.(X)
2. Rüzgâr enerjisi, yenilenemeyen enerji kaynağıdır.(X)
3. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür.(√)
4. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.(√)
5. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir.(X)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap