Anasayfa Kitap Cevapları
5 Ekim 2023, 18:40 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE: Biz ve Değerlerimiz 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1. …ÖN YARGI…… farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.

2. …SOSYAL YARDIM…, ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi, ilaç vb. ihtiyaçlarının karşılıksız temin edilmesidir

3. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duyguya ……SAYGI……denir

4. …DİN…… zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.

6. …GELENEK VE GÖRENEKLER…… bizi bir araya getirip ortak duygularda buluşmamızı sağlar.

7. …TOPLUMSAL DAYANIŞMA… üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Böyle faaliyetlere katılmak insanların merhamet ve vicdan gibi duygularını geliştirir. İhtiyaç sahiplerine ulaşacak olan yardımın hızlanmasına ve çeşitli olmasına yarar.

Sonraki Ödev:  Teknolojideki Bu Gelişmelerin Katkıları Yanında Olumsuzlukları da Vardır. Bu Olumsuzluklar Neler Olabilir?

15. Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla görüşmelerini yemek eşliğinde yaparmış. Böyle bir yemekte; “Buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de görüşmemizi yapalım.” demiş. Aday, daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı: “Beyefendi, size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam.” demiş. Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O da bu soruya, “Ben, önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar ön yargılı birine fabrikamı teslim edemem.” diyerek yanıt vermiş.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.
Cevap: İş dünyasının ön yargılara karşı olduğunu belirtmektedir. Bence bu davranış doğrudur. Bir insan özellikle bir yönetici asla ön yargılı olmamalıdır.


16. “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”
– Mustafa Kemal Atatürk


Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.
Cevap: Milli varlığını bilmeyen, tarihini bilmeyen, geçmişine sadık kalmayan milletler başka milletlerin gölgesi altında yaşarlar.


17. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma toplumumuzda maddi olarak güçsüz ve güçlünün bir araya geldiği, ekmeği olanın olmayana verdiği bir ortamdır. Böyle ortamlar insanlar arasında merhamet duygusunu güçlendirir, toplumun birliktelik duyusunu arttırır.


18. Bilgeye “Bu dünyada en çok kimi seversiniz?” diye sorarlar. O da “Terzimi” diye cevap verir. “Neden?” denince bilgenin cevabı, “Her gittiğimde ölçümü yeniden alır ve beni öyle değerlendirir. Diğer insanlar ise ilk kez gördüklerinde bir kez karar verirler ve beni her zaman öyle değerlendirirler.” olur

Bilge, neden en çok terzisini sevmektedir? Terziyi diğer insanlardan ayıran davranış biçimi nedir? Yazınız.
Cevap: Terzisinin yanına ne zaman gitse terzisi her seferinde yeni ölçüler alırmış. Fakat diğer insanlar ilk seferde verdikleri kararın üzerine farklı bir düşünce getirmez ve o ilk düşünce ile devam ederler.

Sonraki Ödev:  Oligarşinin Demokrasiye Benzeyen ve Demokrasiden Ayrılan Yönlerini Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. Okulun İzcilik Kulübü üyeleri olarak hafta sonu Erciyes’te kamp kurduk. Kampta öğretmenimiz kulüp üyelerine görev dağılımı yaptı ve “Çocuklar herkes görevini layıkıyla yaparsa kamp sorunsuz geçer.” dedi.

Yukarıda verilen parçada öğretmen neyin önemini vurgulamaktadır?
Cevap: A) İçinde bulunduğumuz gruptaki rollerin


20. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir?
Cevap: B) Beyzbol

21. I. dayanışma
II. ayrımcılık
III. anlayış
IV. çatışma
Yukarıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?
Cevap: C) II- IV


22. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?
Cevap: B) Odamızı toplamak


23. 6. sınıf öğrencisi Aslı, çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır.
Buna göre Aslı’nın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?
Cevap: D) Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak


24. Türk milleti, geçmişiyle bağlarını koparmadığını yaşadığı zaferleri çeşitli etkinliklerle kutlayarak göstermektedir.

Türk milletinin her yıl geçmişindeki zaferleri kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?
Cevap: D) Tarih

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap