Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 19:15 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95-96-97-98 Cevapları MEB Yayınları

Tarihe Yolculuk Yeni Tarihi Yollar Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95-96-97-98 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlanalım

Yolların toplumlar arası etkileşimdeki önemini açıklayınız.

Cevap: Yollar bir toplumu diğer bir topluma bağlayan bir geçittir. toplumlar birbiriyle bu sayede kaynaşır. Ticaret, Kız alıp verme gibi iki toplumu barış ve kaynaşmasını sağlayan bir etkendir.

Sonraki Ödev:  Yolların Toplumlar Arası Etkileşimdeki Önemini Açıklayınız.

Tarihte kullanılan ticaret yollarından bildiklerinizi söyleyiniz.

Cevap:

  1. İpek yolu
  2. Baharat yolu
  3. Kral yolu
  4. Tuz yolu gibi
Sonraki Ödev:  Tarihte Kullanılan Ticaret Yollarından Bildiklerinizi Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

İpek Yolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşime katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap: İpek yolu ticaret amaçlı olarak kullanılmıştır. Fakat sadece ticaret olarak katkıda bulunmamış pek çok bilgi ve yeniliklerin ulaşmasını da sağlamıştır. Aynı zamanda, doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur.

Sonraki Ödev:  İpek Yolu’nun Asya ile Avrupa Arasındaki Kültürel Etkileşime Katkısı Nedir? Açıklayınız.

Günümüzde tarihi İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler ve şehirlerin hangileri olduğunu coğrafya atlasınızdan faydalanarak bulunuz. Yol güzergâhını harita üzerine çiziniz.
Cevap: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 95-96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları

Çin(şian), Kansu, Hotan, Yerkem,Kaşgar, Smer Kant,Buhara,Bağdat,Bursa,İstanbul,Avrupa devam eder…


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

Baharat Yolu’nun devletler arası ilişkilerdeki ekonomik rolünü açıklayınız.

Cevap: Ticari gelirler artarak ülke içi ekonomisi düzelmiştir. Baharat yoluyla çeşitli baharatlar öğrenilmiş ve baharattan yapılan malzemeler bulunmuştur.

Sonraki Ödev:  Baharat Yolu’nun Devletler Arası İlişkilerdeki Ekonomik Rolünü Açıklayınız.

Bir çuval baharatın bir insan hayatı kadar kıymetli olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Baharatın üretildiği yer Avrupa olmadığı için doğudan batıya gelene kadar fiyat artıyordu. Bu yüzden insan hayatı kadar kıymetli sayılıyordu.

Sonraki Ödev:  Bir Çuval Baharatın Bir İnsan Hayatı Kadar Kıymetli Olmasını Nasıl Değerlendirirsiniz? Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

(b )1. Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp, Karadeniz’in kuzeyinden ve a) Baharat yolu
Anadolu’dan Avrupa’ya ulaşan ticaret yoludur. b)İpek yolu
(e )2. İpek Yolu hâkimiyeti için uzun yıllar Türkler ’in mücadele ettiği c) İstanbul
millettir. ç)Bizans (a ) 3. Hindistan, Kızıldeniz ve Mısır’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur. d) Ticaret (c ) 4. İpek Yolu’nun geçtiği önemli bir merkezdir. e) Çinliler
(ç  )5. Türkler’in İpek Yolu’nun denetimi için iş birliği yaptığı devlettir.


1. Ulaşım alanındaki bu yeni projenin yol güzergâhında bulunan ülkelere ekonomik açıdan getireceği katkıları açıklayınız.
Cevap: Kurulan yolda trenle ulaşım sağlanacağı için yol güzergahında olan devletlerde bundan yararlanıp ürünleri ucuz fiyata alacaklardır. Buda ekonomilerine büyük katkıda bulunur.

2. Londra’dan Pekin’e kadar uzanacak olan bu projenin kültürler arası etkileşimdeki rolünü açıklayınız.
Cevap: Güzergah üzerindeki devletler ekonomik olarak canlanmanın dışında kültürel alışverişte bulunacaklar. Yani kız alıp vererek kültürel karışım sağlayacaklardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap