Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:04 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-93-94 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.

Cevap: Malazgirt savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır. Böylece Türkler Anadolu’ya girmiştir. Miryokefalon savaşı ise Bizanslılara Türkleri Anadolu’dan atamayacaklarını göstermiş Türklerde böylece kendini kanıtlamış oldu.

Sonraki Ödev:  Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk Yurdu Olmasına Katkıları Açısından Karşılaştırarak Değerlendiriniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecindeki önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri okuyunuz ve tabloda bunlarla ilişkili olan savaşı işaretleyiniz
Cevap: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 79-80-81-82-83-84-85 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Arastıralım

Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

Cevap: Selehaddin Eyyubi 1238 doğumludur. Mısır, Yemen, Suriye ve Filistin sultanıdır. Hıttin savaşında haçlıları ağır bir mağlubiyet uğratarak kudüsü ele geçirmiştir. Genç yaşında kazandığı zaferlerle hem melik unvanıyla mısır vezirliğine hem de Suriye birliklerinin komutanlığına atandı. Bütün Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirip yeniden İslam birliği kurdu. Selahaddin Eyyubi bir hastalığa yakalanmış ve 14 gün bu hastalıktan yatarak 14 gün sonra 1193 yılında vefat etmiştir.

Sonraki Ödev:  Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı Hakkında Araştırma Yapınız ve Elde Ettiğiniz Bilgileri Sınıfta Paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

Haçlı askerinin anlattığı metinden yola çıkarak Haçlı Seferleri’nin nedenlerini gruplandırarak yazınız.
Cevap:

Dini nedenler: Papanın Müslümanların elindeki kutsal yerleri almak istemesi (Kudüs,Antakya vb.)

Ekonomik nedenler: Doğu zenginliklerini ele geçirmek istemeleri.

Siyasi nedenler: Türklerin Anadolu da kendilerini göstermeleri.

Sosyal nedenler: Maceraperest olmaları

1. Haçlılar, bu seferlerde amaçlarına ulaşabilmişler midir? Açıklayınız.
Cevap: 3 Haçlı seferi gerçekleşmiştir. İlkinde haçlı ordusu amacına ulaşıp Antakyayı almıştır. Fakat ikinci haçlı seferinde haçlılar Şam ın yakınlarına kadar gelip bozguna uğratılmışlardır. Üçüncü haçlı seferinde ise Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs alınmıştır ve haçlılar bu seferlerle amaçlarına ulaşamamışlardır.

2. Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden yola çıkarak sonuçları hakkında hangi çıkarımları yapabiliriz? Aşağıya yazınız.
Cevap:

Dini sonuçları: Papaya ve kiliseye olan güven sarsılmıştır.

Ekonomik sonuçlar: Kaybedilen yerler ve yeni yerler geri ele geçirilmiştir. (Antakya, Kudüs gibi)

Siyasi sonuçlar: Türklerin batıya olan seferleri durmuştur.

Sosyal sonuçlar: Bu sefer sonunda kağıt, pusula, matbaa ve barut öğrenilmiştir


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Türkiye Selçuklularının inşa ettikleri bu eserler Anadolu’yu yurt edinme sürecinde kültürel hayata hangi katkılarda bulunmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Anadoluya gelen türkmenlerin arasında yazar, şair ve bilim insanları vardı ve bunların kültürel hayatın gelişmesinde çok katkısı vardır. Selçuklu sultanları, emirler ve vezirler medresler inşaa etmişlerdir. Bu medreselere islam ülkelerinden hocalar gelip ders vermişlerdir. Medresler kütüphane, şifahane ve cami gibi külliylerin içinde bulunurdu. Bu sayede Anadoluda kültürel hayatın gelişmesinde çok katkıda bulunmuştur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Araştıralım

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi,birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.
Cevap: Yunus Emre,Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana , Hacı Bayram Veli

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap