Anasayfa Kitap Cevapları
30 Kasım 2023, 21:55 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları

Türkler İslamiyet İle Tanışıyor Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları


İçindekiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Cevap: Türklerin İslam dinini daha yakından tanımaları için bu durum bir avantaj olmuştur. Türkler bu şekilde zamanla İslam’ı benimsemiştir.

Sonraki Ödev:  Abbasiler ile Türklerin Horasan Bölgesinde Sınır Komşusu Olması, Türk-Arap İlişkilerini Nasıl Etkilemiş Olabilir? Tartışınız.

Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Cevap: İslamiyet’ten önce Türkler Gök Tanrı inancı denen bir inancına inanıyorlardı.

Sonraki Ödev:  Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Talas Savaşı’nın dinî, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz.

Cevap:

Talas savaşının SİYASİ sonuçları

– Türk ve Abbasi ordusu birleşerek Çinlileri yenilgiye uğratmıştır.
– Orta Asya’da Çin baskısı kalktı.

Talas savaşının KÜLTÜREL sonuçları

– Kağıt icadını Çinliler dışında diğer milletlerde üretmeye başlamıştır.

Sonraki Ödev:  Talas Savaşı’nın Dinî, Kültürel ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Karahanlıların İslam dinini resmi din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Bu gelişme Türklerin toplumsal olarak birleşmesini ve bir çatı altında toplanmasını sağlamıştır. Bu gelişme aynı zamanda İslam’ın gelişip yayılmasında çok önemli rol oynamıştır.

Sonraki Ödev:  Karahanlıların İslam Dinini Resmî Din Olarak İlan Etmesinin, Türk-İslam Tarihi Açısından Önemini Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Metinden yola çıkarak Gazneli Mahmut’un bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri açıklayınız.

Cevap: Gazneli Mahmut Bilime ve bilim insanına çok büyük saygı duyardı. Bunun en önemli örneği onun zamanında yetişmiş olan bilim insanları ve buluşlarıdır. Bilime ve bilim insanlarına vermiş olduğu imkan ve göstermiş olduğu inanç onun bilime ne kadar önem verdiğini göstermektedir.

Sonraki Ödev:  Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Bir ülkede yaşayan herkesin olası bir acil durumda silahlandırılması ve toprak bütünlüğünü canı pahasına savunmasıdır.

Sonraki Ödev:  Ordu-Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askerî Açıdan Katkıları Nelerdir? Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir? Söyleyiniz

Cevap: İslam sayesinde insanlar arasında yardımlaşma, merhamet duygusu, dayanışma ve birliktelik duygusu artmıştır. Bu gelişmeler Türklerin bir çok alanda gelişmesini sağlamıştır.

Sonraki Ödev:  İslamiyet'le Beraber Türklerin Sosyal ve Kültürel Alanda Yaşadıkları Değişimler Nelerdir? Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.

Cevap: Kurban bayramı ve Ramazan bayramı.

Sonraki Ödev:  İslam Dini ile Beraber Kutlamaya Başladığımız Bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.

Dinî ve milli bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.

Cevap: Bu bayramlar toplumda yardımlaşma, milli beraberlik ve dayanışma duygularımızın gelişmesini sağlar.

Sonraki Ödev:  Dinî ve Millî Bayramlarımız Toplumda Hangi Değerlerin Gelişmesini Sağlamaktadır? Söyleyiniz.

Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabulünden öncesi ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonrasıyla ilgili yaşayışları verilmiştir. Bu yaşayışlarındaki benzerlikleri ya da değişimleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap