Anasayfa Kitap Cevapları
20 Mayıs 2022, 10:54 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları

Türkler İslamiyet İle Tanışıyor Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

1. Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız
Cevap: Türklerin İslam dinini daha yakından tanımaları için bu durum bir avantaj olmuştur.Türkler bu şekilde zamanla İslamı benimsemiştir.

2. Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Cevap: İslamiyetten önce Türkler Gök Tanrı inancı denen bir inancına inanıyorlardı.


Talas Savaşı’nın dinî, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz.
Cevap:

Talas savaşının SİYASİ sonuçları

– Türk ve Abbasi ordusu birleşerek Çinlileri yenilgiye uğratmıştır.
– Orta Asya’da Çin baskısı kalktı.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139-141-142. Cevapları Anadol Yayıncılık

Talas savaşının KÜLTÜREL sonuçları

– Kağıt iacıdını Çinliler dışında diğer milletlerde üretmeye başlamıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Karahanlıların İslam dinini resmi din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini açıklayınız.
Cevap: Bu gelişme Türklerin toplumsal olarak birleşmesini ve bir çatı altında toplanmasını sağlamıştır. Bu gelişme aynı zamanda İslamın gelişip yayılmasında çok önemli rol oynamıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Metinden yola çıkarak Gazneli Mahmut’un bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri açıklayınız.
Cevap: Gazneli Mahmut Bilime ve bilim insanına çok büyük saygı duyardı. Bunun en önemli örneği onun zamanında yetişmiş olan bilim insanları ve buluşlarıdır. Bilime ve bilim insanlarına vermiş olduğu imkan ve göstermiş olduğu inanç onun bilime ne kadar önem verdiğini göstermektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Bir ülkede yaşayan herkesin olası bir acil durumda silahlandırılması ve toprak bütünlüğünü canı pahasına savunmasıdır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Türk-İslam devletleri ticaretin gelişmesi için neler yapmışlardır Söyleyiniz.
Cevap: Ticaretin gelişmesi için bir çok yere kervansaraylar yaptırmışlardır. Gayrimüslim tüccarları topraklarında ticaret yapmaları için bir çok kolaylık sağlamışlardır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir? Söyleyiniz
Cevap: İslam sayesinde insanlar arasında yardımlaşma, merhamet duygusu, dayanışma ve birliktelik duygusu artmıştır. Bu gelişmeler Türklerin bir çok alanda gelişmesini sağlamıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

1. İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.
Cevap: Kurban bayramı ve Ramazan bayramı.

2. Dinî ve milli bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Cevap: Bu bayramlar toplumda yardımlaşma, milli beraberlik ve dayanışma duygularımızın gelişmesini sağlar.


Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyeti kabulünden öncesi ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonrasıyla ilgili yaşayışları verilmiştir. Bu yaşayışlarındaki benzerlikleri ya da değişimleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.