Anasayfa Kitap Cevapları
8 Mart 2024, 9:45 - Sena Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-227-228. Cevapları ANKA Yayınevi

7. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları

7. TEMA: Bilim Ve Teknoloji: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-227-228. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları ANKA Yayınevi

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

1. Akıllı bileklikler yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz hangi faaliyetlerimizi algılarlar?
Cevap: Akıllı bileklikler adım sayımızı, enerji kaybımızı, nabız değerimizi, uyku saatlerimizi, yürüdüğümüz mesafeleri algılarlar.


2. Akıllı bilekliklerin kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Akıllı bilekliklerin algılayabildiği faaliyetleri günümüzde hangi aletler yapmaktadır? Yanıtınızı destekleyebilmek için metinden yararlanınız.
Cevap: Günümüzde GPS cihazları, pedometreler, nabız ölçerler yapmaktadır.


3. Akıllı bileklikler de dahil olmak üzere giyilebilir teknolojik ürünlerin ( akıllı saat, akıllı giysi, akıllı takı, akıllı gözlük, akıllı telefon…) amaçları neler olabilir?
Cevap: Bu araçların amacı sağlık takibimizi yapmak, hayatımızı kolaylaştırmak, unutkanlığımıza karşı önlem almaktır.


4. Akıllı bilekliklerin zararı da olabilir mi?
Cevap: Akıllı bileklikler bilgilerde yanılabilir ve özel yaşamın gizliliğinde sıkıntı yaşatabilir.


5. Eğer bu bilekliklerden satın almış olsaydınız en çok hangi özelliğini kullanırdınız?
Cevap: Bu bilekliğin en çok adım ölçerini, nabız ölçerini ve uyku takibini kullanırdım.


Neden bu özelliği kullanırdınız?
Cevap: Bu özelliğini kullanma nedenim kendimle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve hayatıma ona göre yön vermektir.

Sonraki Ödev:  Zamanda Yolculuk Yapma Şansınız Olsaydı Hangi Zamana Gidip Neler Yapmak İsterdiniz?

B. Aşağıdaki etkinliklerdeki boşlukları doldurunuz.

1. Aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına “N”, öznel olanların başına “Ö” yazınız.
Cevap:

(Ö) Edison çalışkanlığı, sabrı, bilgisi ve azmi sayesinde hayallerini gerçekleştirdi.
(Ö) Dünyada akıllı bilekliği beğenmeyecek kimse yoktur.
(N) Akıllı teknoloji ile günlük hayatımızı planlayabiliriz.
(N) Güney Kore akıllı kartların kimlik kartı olarak kullanılmaya başlandığı ilk ülkelerdendir.
(N) Albert Einstein 1879 yılında Almanya’nın Ulm şehrinde dünyaya geldi.
(Ö) Bizim insanımız, yaptığı her işe kendisinden bir tat katmayı sever.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları ANKA Yayınevi

2. Aşağıdaki metinlerin türlerini belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları ANKA Yayınevi


3. Aşağıdaki dizelerde geçen zamirleri bulunuz. Aşağıdaki kutuya yazınız.
Cevap:

Her şey  akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir…
Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Orda, bir köy var uzakta.
O köy bizim köyümüzdür.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları ANKA Yayınevi

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri vardır?
Cevap: D) Bize geleceğini dün annemden duydum.

A) Çok şey söylemek, hiçbir şey söylememektir.
B) Vapuru kaçırdığım için taksiye bindim.
C) Özür dilemen gerekirken hâlâ bağırıyorsun!
D) Bize geleceğini dün annemden duydum. 


 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?
Cevap: C) Başına gelenleri gizlemiş.

A) Ben seni hiç unutur muyum?
B) Bunları sana az önce anlattım.
C) Başına gelenleri gizlemiş.
D) Ankara’ya o da gidecekmiş.

Sonraki Ödev:  Kütüphanelerin Kurulma Amaçları Neler Olabilir?

3. Babamın memuriyeti dolayısıyla ilkokul yıllarım bir Anadolu köyünde geçti. Bu yüzden köy yaşantısını bilirim. Oranın koşulları benim de yaşam koşullarımdı ne de olsa o yıllarda. Bu yüzden okurlarım beni gerçekçi bulup destekliyor.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
Cevap: C) Köy yaşamının sizi yoran tarafları var mıydı?

A) Yaşamınız boyunca hep İstanbul’da mı bulundunuz?
B) Okur kitlenizin desteğini neye bağlıyorsunuz?
C) Köy yaşamının sizi yoran tarafları var mıydı?
D) Eserlerinizde yaşamınızdan izler bulmak mümkün mü?


4. Dünyada değerlendirilemeyen potansiyel kadar ziyan olan bir şey yoktur. Ülkemizde akarsular yıllarca boşu boşuna aktı, verimli tarım toprakları üzerine bilinçsizce konutlar yapıldı ve en kötüsü insanımızın beyin potansiyeli asla gerektiği gibi kullanılamadı.

Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıda dile getirilen düşünceleri desteklemez?
Cevap: B) Düşünce gücünü artıran değerlerin başında toplumun refah seviyesi gelir.

A) Yanlış kentleşme tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir.
B) Düşünce gücünü artıran değerlerin başında toplumun refah seviyesi gelir.
C) Akarsularımızdaki suların akım gücünden yeterince yararlanılamamıştır.
D) Varlıkların, çeşitli alanlardaki güçlerinin değerlendirilmemesi büyük bir kayıptır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap