Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:16 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28-29-30. Cevapları ANKA Yayınevi

Sucu ve Çatlak Testi Dinleme-İzleme Metni Cevapları

1. TEMA Erdemler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28-29-30. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

Düşünelim – Tartışalım

1. Kendi özelliklerinizi düşününüz. Bu özelliklerden hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
Cevap: Ben kendi özelliklerimden kavga etmeden konuşarak anlaşma huyumu seviyorum.

2. Bu özelliğiniz sizi ve dolaylı olarak içinde bulunduğunuz toplumu nasıl etkiliyor?
Cevap: Bu özelliğim toplumda sorunların çıkmasını önlemektedir.


1. Etkinlik

Metnin bir bölümünde çatlak testi utancını daha fazla gizleyemeyerek sucuya seslenmiş. Ona, kendi kusurları yüzünden onun daha fazla çalışmak zorunda kaldığını, kendi yerine yeni bir testi almasını, böylece daha az çalışıp daha çok kazanacağını söylemiş.
Acaba sucu, testiye nasıl bir cevap vermiş olabilir? Tahmin ederek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sucu testiye çatlak olan kısmını tamir edebileceğini söylemiş olabilir.


2. Etkinlik

Öğretmeniniz “Sucu ve Çatlak Testi” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz kelimeleri not ediniz. Ardından bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizi kullanarak kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çatlak testi imgesi neyi ifade ediyor? Metne göre yorumlayınız.
Cevap: Çatlak testi imgesi kusurlu insanlar arkasındaki güzelliklerden bahsetmektedir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-227-228. Cevapları ANKA Yayınevi

2. Çatlak testi kusurunun farkına vardığında nasıl tepki veriyor?
Cevap: Çatlak testi kusurunu fark ettiği zaman utanıyor ve onu kırıp yerine yenisini almasını söylüyor.

3. Siz kusurlarınızı fark ettiğinizde nasıl tepki veriyorsunuz?
Cevap: Kusurlarımı fark ettiğim zaman bende utanıyorum. Bunu düzeltmek için uğraşıyorum.

4. Sucu, testinin kusurunu nasıl değerlendiriyor?
Cevap: testinin kusurunu akıttığı suyun yaptığı güzellikleri göstererek onun mutluluğunu dile getirerek değerlendiriyor.

5. Hayatınızdaki insanların kusurlarını nasıl yorumluyor ve bunlara nasıl tepki veriyorsunuz?
Cevap: Çevremde lan insanların kusurlarını yüzüne vurmak yerine onların kusurlarının güzelliklerini dile getiriyorum.


4. Etkinlik

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.
Cevap: Bir sucu varmış her hafta nehirden 2 testiye su doldurup getirirmiş. Testilerden biri çatlak olduğu için su sızdırmaktadır. Su sızdıran testi utanarak sucuya kendini kırıp yenisini almasını söyler. Sucu testiye yarın nehre gidip oradan dönerken bir şey göstermesi gerektiğini söyler. Diğer gün testilere su doldurur ve dönüş yolunda testiye bir tarafı toprak, taş olan yeri gösterip ne gördüğünü sorar. Testi de söyler. Diğer tarafı gösterir ve burada ne gördüğünü sorar. Testi de çiçek, çimen gördüğünü söyler. Sucu su akıttığı için bu çiçek ve çimenler çıktığını ve bunun sayesinde eşine her hafta çiçek götürdüğünü ve mutlu olduklarını söyler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar öneriniz.
Cevap:

Testinin Yaptığı Güzellikler
Kusurlu Testinin Güzelliği


6. Etkinlik

A. Leonard COHEN’in (Leonard KOHEN) “Bir çatlak var her şeyde, ışık işte böyle girer içeriye.” sözünün vermek istediği iletiyi düşününüz ve yazınız.
Cevap: Bu söz, hayatta karşılaşılan zorluklar ve kırılmaların, aslında içimize aydınlık getiren fırsatları da beraberinde getirdiğini vurgulamaktadır

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

Yaşamın birçok alanında, insanlar genellikle mükemmeliyetçilik veya hatasızlık arayışı içindedirler. Ancak Leonard Cohen’ın bu sözü, kusurların ve çatlakların aslında bir güzellik kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Bir şeylerin yanlış gittiği veya düzensiz olduğu durumlarda, umut ve ışığın doğabileceği bir fırsat bulunmaktadır.


B. Ardından bu iletiden hareketle yazacağınız bilgilendirici metnin taslağını oluşturunuz.

Giriş: Bir topluluğun bireylerin kusurlarından bir araya gelerek nasıl özelleştirdiğini ve renklendirdiğini açıklayacağız.

Gelişme: İnsan kusurlarının bir arada nasıl bir görünüme sahip olduğunu açıklayacağız. Bu kusurların insanların gerek toplumdaki rollerini gerekse bireyler arasında ilişkileri sırasında nasıl karşılandığına dair bilgiler paylaşılacak.

Sonuç: Kusurların toplum içerisinde normalleştirilmesi gerektiğini çünkü bunun her insanda olabilecek çok doğal şeyler olduğunu anlatan kısa bir metin.


C. Taslağını oluşturduğunuz metni defterinize yazınız. Düşüncelerinizi birbirleriyle tutarlı bir şekilde sıralamış mısınız? Değerlendiriniz. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Kusurların Toplumdaki Yeri

Kusur, insanların yaptığı işlerde veya kendisinde olan bir kesikliktir.

Kusur toplum hayatında olumlu karşılanana alanlar olsa da olumsuz karşılanan alanlarda bulunmaktadır. İnsanda kusur fiziki, konuşmada eksiklik veya bir davranış olabilir. Düzeltilebilir kusurlar olsa da düzeltilemeyen fiziki olarak kusurlar da bulunmaktadır. Bunları düzeltemeyiz fakat bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. İnsanların bunlara saygı duyup tam tersi yardımcı olması gerekir.

Kusurlar ayıplanacak değil barışık olmamız gereken durumlardır. Bizler bunlarla yaşamayı bilmeli ve saygı duymalıyız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap