Anasayfa Kitap Cevapları
8 Nisan 2023, 21:16 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları GÜN Yayınları

7. Sınıf Din Kültürü 5.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Peygamber efendimizin davranışlarından dolayı ortaya çıkan farklılıklar, yaşam şartlarının değişmesi ile çıkan yorumlardır.

Sonraki Ödev:  Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Nelerdir? Açıklayınız.

Başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Üç örnek veriniz.

Cevap: Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik

Sonraki Ödev:  Başlıca Tasavvufi Yorumlar Hangileridir? Üç Örnek Veriniz.

Fıkıh ilmi hangi konuları ele alır? Söyleyiniz.

Cevap:  Kişinin Allah’a karşı ibadet yükümlülüğünü, helal haram ölçüsünü, kişiler arası ilişkileri inceler.

Sonraki Ödev:  Fıkıh İlmi Hangi Konuları Ele Alır? Söyleyiniz.

Kadirilikte önem verilen ilkelere örnekler veriniz.

Cevap: Alçakgönüllü olmak, sözünde durmak, günahlardan sakınmak.

Sonraki Ödev:  Kadirilikte Önem Verilen İlkelere Örnekler Veriniz.

Nakşibendilik hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Nakşibendilik Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüşlerini ve düşüncelerini belirten bir tasavvufi yorum biçimidir. Nakşibendilik te haramdan uzak durmak, dünya malına karşı hırslı olmamak, hayır işlemek en çok tavsiye edilen davranışlardır.

Sonraki Ödev:  Nakşibendilik Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?
Cevap: C) Maturidilik

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?
Cevap: A) Eş’arilik

3. (…) Yukarıdaki sözü edilen ünlü mutasavvıf kimdir?
Cevap: B) Ahmet Yesevi

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: D) Hanefilik → Ahmet bin Hanbel’in görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları GÜN Yayınları

5. (…) Yukarıdakilerden hangileri inançla ilgili yorumlardandır?
Cevap: D) I, II

6. İnsanın kötü davranışları terk edip güzel huylar edinmesini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirmesini amaçlayan düşünce biçimine ve hayat tarzına ne ad verilir?
Cevap: D) Tasavvuf

7. Alevilik-Bektaşilik kültüründe cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı görevler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilikte cem törenini yönetmekle görevlidir?
Cevap: B) Dede

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilik kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir?
Cevap: B) Musahiplik


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Alevilik-Bektaşiliğin oluşumunda, Hacı Bektaş Veli’nin görüşleri etkili olmuştur.
(Y) Maturidilik, İmam Âzam Ebu Hanife’nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir mezheptir.
(D) Alevilik-Bektaşilikte musahiplik , muhacir-ensar kardeşliğine dayandırılır.
(Y) Gülbank, Nakşibendilikle ilgili bir kavramdır.
(D) Tasavvuf, insanı ahlaken yüceltmeyi, nefsi kötülüklerden arındırmayı ve insana erdemli davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir ilim dalıdır.
(Y) Yeseviliğin kurucusu, Mevlana’dır.
(D) Cemin yapıldığı yere cemevi denir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları GÜN Yayınları

Ç. Ünitemizde geçen bazı önemli kişi, kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 129 Cevapları GÜN Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap