Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ocak 2024, 10:36 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33-34. Cevapları GÜN Yayınları

7. Sınıf Din Kültürü 1.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

1. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34. Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.

Cevap: Maddi varlıklar ve manevi varlıklar olarak sınıflandırırız. Maddi varlıklar 5 duyu organımız ile hissedebildiğimiz varlılardır. Örneğin insanlar, hayvanlar. Manevi varlıklar ise 5 duyu organımız ile hissedemediğimiz varlıklardır. Örneğin şeytan, melek, cinler.

Sonraki Ödev:  Varlıklar Âlemini Nasıl Sınıflandırabiliriz? Örnekler Veriniz.

Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.

Cevap:   Nurdan yaratılan manevi varlıklardır. Meleklerde dişilik, erkeklik kavramı yoktur. İnsanlarda bulunan özellikler yoktur.

Sonraki Ödev:  Meleklerin Özellikleri Nedir? Bilgi Veriniz.

Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.

Cevap: Darda olduğu zaman meleklere iman ederek o dardan kurtulacaklarını düşünüp ümitsizliğe kapılmadan hareket ederler. Sorumluluk bilinçleri daha fazla olur.

Sonraki Ödev:  Meleklere İmanın Davranışlarımız Üzerinde Ne Gibi Olumlu Etkileri Vardır? Açıklayınız.

Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız

Kıyamet: dinimizdeki inanışımıza göre  evrenin sonunun gelip herkesi ölmesi
Ahiret: Ölümden sonraki yaşam.

Sonraki Ödev:  Ahiret ve Kıyamet Ne Demektir? Açıklayınız.

Ahiret hayatının aşamaları hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

  1. Ölüm
  2. Berzah alemi
  3. Kıyamet
  4. Diriliş
  5. Hesap ve Mizan
  6. Cennet ve Cehennem
Sonraki Ödev:  Ahiret Hayatının Aşamaları Hakkında Bilgi Veriniz.

Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi veriniz

Cevap: Allah’ın mucizesi ile Hz. Meryem’den olup babasız doğan bir peygamberdir. Hz. İsa’nın doğumu ile iftiralar dedikodular yayılmaya başlamıştır. Hz. Meryem kendisine emredildiği için bu iftiralar karşısında isyan etmemiş ve sessiz kalmıştır. Hz. İsa Allah’ın emri ile bebekken konuşmuş ve ilk mucizesi gerçekleşmiştir. Hz. İsa marangozluk ile uğraşmıştır. Ölümü ile ilgili iki görüş vardır. İlki öldükten sonra Allah kendi yanına aldığı, diğeri ise ölmeden önce aldığıdır.

Sonraki Ödev:  Hz. İsa’nın Doğumu ve Çocukluğu Hakkında Bilgi Veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: B) Azrail Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir


2. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip Allah’ın (c.c.) huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?
Cevap: D) Mahşer


3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?
Cevap: C) İsrafil (a.s.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

4. Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir?
Cevap: D) Mizan


5. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. İsa (a.s.) zamanında yaşamamıştır?
Cevap: C) Hz. Yusuf (a.s.)


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız
Cevap:

(Y) Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir, görmediğimiz şeyler yoktur.
(D) Melekler çok uzun mesafelere kısa sürede gidebilirler.
(Y) Yüce Allah (c.c.), melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştır.
(Y) Kıyamet, Cebrail (a.s.) adlı meleğin sûra üflemesiyle kopacaktır.
(D) İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır.
(Y) Kiramen kâtibîn adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir.
(Y) Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir.


Ç. Aşağıda verilen Nâs suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs  Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs Minel cinneti vennâs.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap