Anasayfa
24 Kasım 2021, 20:36

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33-34. Cevapları GÜN Yayınları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34. Cevapları GÜN Yayınları Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 32 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

Soru: 1. Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.
Cevap: Maddi varlıklar ve manevi varlıklar olarak sınıflandırırız. Maddi varlıklar 5 duyu organımız ile hissedebildiğimiz varlılardır. Örneğin insanlar, hayvanlar. Manevi varlıklar ise 5 duyu organımız ile hissedemediğimiz varlıklardır. Örneğin şeytan, melek, cinler.


Soru: 2. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.
Cevap:  Nurdan yaratılan manevi varlıklardır. Meleklerde dişilik, erkeklik kavramı yoktur. İnsanlarda bulunan özellikler yoktur.


Soru: 3. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.
Cevap: Darda olduğu zaman meleklere iman ederek o dardan kurtulacaklarını düşünüp ümitsizliğe kapılmadan hareket ederler. Sorumluluk bilinçleri daha fazla olur.


Soru: 5. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız
Cevap:

Kıyamet: dinimizdeki inanışımıza göre dünyanın sonunu gelip herkesi ölmesi
Ahiret: Ölümden sonraki yaşam.


Soru: 6. Ahiret hayatının aşamaları hakkında bilgi veriniz.
Cevap:

  1. Ölüm
  2. Berzah alemi
  3. Kıyamet
  4. Diriliş
  5. Hesap ve Mizan
  6. Cennet ve Cehennem

Soru: 7. Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi veriniz
Cevap: Allah’ın mucizesi ile Hz. Meryem’den olup babasız doğan bir peygamberdir. Hz. İsa’nın doğumu ile iftiralar dedikodular yayılmaya başlamıştır. Hz. Meryem kendisine emredildiği için bu iftiralar karşısında isyan etmemiş ve sessiz kalmıştır. Hz. İsa Allah’ın emri ile bebekken konuşmuş ve ilk mucizesi gerçekleşmiştir. Hz. İsa marangozluk ile uğraşmıştır. Ölümü ile ilgili iki görüş vardır. İlki öldükten sonra Allah kendi yanına aldığı, diğeri ise ölmeden önce aldığıdır.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Soru: 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: B) Azrail Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir


Soru: 2. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip Allah’ın (c.c.) huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?
Cevap: D) Mahşer


Soru: 3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?
Cevap: C) İsrafil (a.s.)


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: 4. Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir?
Cevap: D) Mizan


Soru: 5. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. İsa (a.s.) zamanında yaşamamıştır?
Cevap: C) Hz. Yusuf (a.s.)


Soru: C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız
Cevap:

(Y) Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir, görmediğimiz şeyler yoktur.
(D) Melekler çok uzun mesafelere kısa sürede gidebilirler.
(Y) Yüce Allah (c.c.), melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştır.
(Y) Kıyamet, Cebrail (a.s.) adlı meleğin sûra üflemesiyle kopacaktır.
(D) İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır.
(Y) Kiramen kâtibîn adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir.
(Y) Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir.


Soru: Ç. Aşağıda verilen Nâs suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs  Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs Minel cinneti vennâs.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

Soru: D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 33 Cevapları GÜN Yayınları

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.