Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:00 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

Dreams Ünitesi 1 Cevapları

7. Ünite Dreams 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

1. What are the most and the least important things for a good future? Why?
Çeviri: İyi bir gelecek için en önemli ve en önemsiz şeyler nelerdir? Neden?
Cevap: I think family and health are the most important things. Because our family helps us every time and we can’t live unhealthy. (Bence aile ve sağlık en önemli şeyler. Çünkü ailemiz her zaman bize yardım ediyor ve sağlıksız yaşayamayız.)


2. Read Yusuf’s expectations. What are his predictions about money, education etc.?
Çeviri: Yusuf’un beklentilerini okuyun. Para, eğitim vb. ile ilgili öngörüleri nelerdir?
Cevap: He thinks he will make a lot of money by choosing astronomy. (Astronomi seçerek çok para kazanacağını düşünmektedir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

3. Match the pictures with the sentences in part 2.
Çeviri: 2. bölümdeki cümlelerle resimleri eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları


4. Match the highlighted words in part 2 with the defnitions below.
Çeviri: 2. bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

1. What do you expect from the future?
Çeviri: Gelecekten ne bekliyorsun?
Cevap: I hope I will have a good career and a happy family. (Umarım iyi bir kariyerim ve mutlu bir ailem olur.)


2. Read and listen to the texts. What are they talking about? Circle the correct answer.
Çeviri: Metinleri okuyun ve dinleyin. Ne ile ilgili konuşuyorlar? Doğru cevabı yuvarlak içine al.
Cevap: a. Future Dreams (Gelecek Hayalleri)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the texts in part 2 again and fll in the table.
Çeviri: Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları


4. Read again. Whose sentences could these be? Write their names.
Çeviri: Yeniden oku. Bunlar kimin cümleleri olabilir? Onların isimlerini yaz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları1


5. Make predictions about your life in ten years’ time and take notes. Then, tell them to the class.
Çeviri: On yıl sonra hayatınız hakkında tahminler yapın ve notlar alın. Daha sonra bunları sınıfa anlatın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları2


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

1. Which professions can you see in this picture?
Çeviri: Bu resimde hangi meslekleri görüyorsunuz?
Cevap: Nurse, cook, teacher, doctor, engineer, firefighter, architect. (Hemşire, aşçı, öğretmen, doktor, mühendis, itfaiyeci, mimar.)


What is your dream job?
Çeviri: Hayalindeki meslek ne?
Cevap: My dream job is teaching. (Hayalimdeki meslek öğretmenlik.)


2. Listen to the dialogue. What is Harry’s dream job?
Çeviri: Diyaloğu dinleyiniz. Harry’nin hayalindeki iş nedir?
Cevap: Harry wants to be a teacher. (Harry öğretmen olmak istiyor.)


3. Listen again and choose the correct one.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin.
Cevap:

1. be a doctor/teacher.
2. have a happy/sad family.
3. have two/three children.
4. stay at home/travel around the world.
5. live in a big/small city.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

1. Build your own future. Circle at least one from each box and talk about your future plans. You can add more.
Çeviri: Kendi geleceğinizi kurun. Her kutudan en az birini daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları


2. Walk around the class. Ask and answer about future predictions. You can take notes about your friends’ answers.
Çeviri: Sınıfta dolaşın. Gelecek tahminleri hakkında soru sorun ve cevaplayın. Arkadaşlarınızın cevapları hakkında notlar alabilirsiniz.


3. Now look at your notes and talk about your friends’ future.
Çeviri: Şimdi notlarınıza bakın ve arkadaşlarınızın geleceği hakkında konuşun.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap