Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 22:54 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77. Cevapları MEB Yayınları

Celebrations Ünitesi 1 Cevapları

6. Ünite Celebrations 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

1. What do you think about special days? Are they important for you? Why/Why not?
Çeviri: Özel günler hakkında ne düşünüyorsunuz? Senin için önemliler mi? Neden/Neden olmasın?
Cevap: Special days are important to me. Because it is a sign that you value the other person. (Özel günler benim için önemlidir. Çünkü karşıdaki kişiye değer verdiğinin belirtisidir.)


2. What do people do on the special days below? Find the expressions for each celebration. You can add more.
Çeviri: Aşağıdaki özel günlerde insanlar ne yapar? Her kutlama için ifadeleri bulun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

3. Match the words and phrases with their defnitions.
Çeviri: Kelimeleri ve deyimleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


4. Put the letters in the correct order and match them with the pictures.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

1. What kind of party did you attend last? Did you like it?
Çeviri: En son ne tür bir partiye katıldın? Hoşuna gitti mi?
Cevap: I recently attended my friend’s birthday party. I like it so much. (En son arkadaşımın doğum günü partisine katıldım. Çok hoşuma gitti.)


2. Paul and Amanda are preparing a surprise party. Read and listen to the dialogue. What kind of party is it?
Çeviri: Paul ve Amanda sürpriz bir parti hazırlıyor. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Ne tür bir parti?
Cevap: It’s a graduation party. (Bu bir mezuniyet partisi.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the dialogue again. What do they need for the party? Tick the correct one.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun. Parti için neye ihtiyaçları var? Doğru olanı işaretleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


4. Read again and write four things they should do to organize the party.
Çeviri: Tekrar okuyun ve partiyi organize etmek için yapmaları gereken dört şeyi yazın.
Cevap:

1. First, _they need a lot of balloons, confetti and some party hats _.
2. Then, _they should prepare food and beverages_.
3. Next, _her mum can make some cookies and a big cake_.
4. Finally, _she has a few amazing CDs. She can bring them_.


5. You want to organize a party. Decide on your party type. Look at the pictures. Talk about what you need and how many/how much you need.
Çeviri: Bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Parti tipinize karar verin. Resimlere bakmak. Neye ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar/ne kadar ihtiyacınız olduğunu konuşun.
Cevap:

I want to organize a birthday party. I need a lot of cake/ lots of fruit juice/some balloon/a little fruit /a few sandwich. (Bir doğum günü partisi düzenlemek istiyorum. Bir sürü pastaya/bir sürü meyve suyuna/biraz balona/biraz meyveye/birkaç sandviçe ihtiyacım var.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

1. How do you feel if your family/friends organize a surprise party for you? What do you like about surprise parties? Why?
Çeviri: Aileniz/arkadaşlarınız sizin için sürpriz bir parti düzenlerse nasıl hissedersiniz? Sürpriz partilerin nesini seversiniz? Neden?
Cevap: I feel very happy. I like crowds of surprise parties. Because everybody gets together and I like the crowd. (Çok mutlu hissederim. Sürpriz partilerin kalabalığını severim. Çünkü herkes bir arada olur ve kalabalığı severim.)


2. Listen to the dialogues. Write the numbers of the dialogues in each picture.
Çeviri: Diyalogları dinleyin. Her resimdeki diyalogların numaralarını yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları


3. Listen again and fll in the blanks.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

1. You want to organize a party to celebrate the end of the school year. Decide on the steps below. Plan the party and tell it to the class. Use frst, then, next, fnally and quantities.
Çeviri: Okul yılının sonunu kutlamak için bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Aşağıdaki adımlara karar verin. Partiyi planlayın ve sınıfa söyleyin. Önce, sonra, sonra, son olarak ve miktarları kullanın.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130. Cevapları MEB Yayınları

Cevap: First I have to prepare a guest list. Then I have to set the place, date and time. Then I have to invite people. Finally, I have to arrange the decorations, catering, music and clothes. (Önce bir konuk listesi hazırlamalıyım. Sonra yeri, tarihi ve saati ayarlamam gerekiyor. Daha sonrasında insanları davet etmem gerekiyor. Son olarak, dekorasyon, yemek, müzik ve kıyafetleri ayarlamam gerekiyor.)


2. Now you are at your friend’s party. Look at the picture. Read the examples and make similar dialogues with your partner.
Çeviri: Şimdi arkadaşının partisindesin. Resme bak. Örnekleri okuyun ve eşinizle benzer diyaloglar kurun.
Cevap:

Did you like the cakes? (Kekleri beğendin mi?)
– He yes. They are delicious. (O evet. Çok lezzetliler.)
Would you like some more juice? (Biraz daha meyve suyu alır mısın?)
– Yes I will. Is it homemade? (Evet alırım. Ev yapımı mı ?)
Yes, my mom made it for us. (Evet annem bizler için yaptı.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap