Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 18:02 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Cevapları

4. ÜNİTE: Zaman İçinde Bilim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bir kitabı okuyarak öğreniriz.Ama anlatılmak istenen bilgileri unutmamak için not almamız gerekir.


Kütüphanelerin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.
Cevap: Kütüphaneler doğru ve güvenilir kaynakların olduğu yerdir.Bir bilgiyi doğru bir şekilde kitaplardan alabiliriz.Kütüphane bu bilgileri en iyi şekilde koruyacak ve yaygınlaştıracak yerdir.Çünkü oraya herkes gidip kitap okuyabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki ifadelerden ne anladığınızı ifadelerin karşısına yazınız.
Cevap:

Bilginin korunması: Bilgiyi korumak için yazmalı ve doğruluğunu ispatlayıp yok olmasını önlemek.

Bilginin yaygınlaştırılması: Bilgiyi yaygınlaştırmak için insanların sık kullandığı yerlerde gözler önüne sermeliyiz.

Sonraki Ödev:  Sizce Hat Sanatı, Osmanlı Dönemi’ndeki Önemini Günümüzde De Aynı Şekilde Devam Ettirebilmiş Midir? Tartışınız.

Bilginin aktarılması: Bilgileri aktarmak için yazmamız gerekir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Kâğıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.
Cevap: Kağıdın icadıyla insanlar bilgiye kolay ulaşabilir oldu.Nesilden nesile aktarılan bilgiler kağıtlar sayesinde kalıcı olma özelliği taşıyor.


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?
Cevap: İlk yazı bulunduğu zaman insanlar tarım faaliyetlerini yürütme amacıyla matematiksel çizelge oluşturmak için kullanmışlardır.


2. İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?
Cevap: İlk çağda insanlar duvarlara çakıl taşlarıyla yazarlarmış.Şimdiki zamanda ise kağıt ve kalem bulunmaktadır.


3. Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?

Cevap:

Sümer Çivi Yazısı
Mısır Hiyeroglifleri
Çin Alfabesi
İlk Keldani Alfabesi
Ugarit Alfabesi
Fenike Alfabesi
Antik-İbranî Alfabesi
Arami Alfabesi
Güney Arap Alfabesi
Yunan Alfabesi
Eski İtalik Alfabe
Latin Alfabesi


4. Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?
Cevap: Roma,Yuna,Helen medeniyetlerinin etkisiyle gelişen Latin alfabesini kullanmaktayız.


5. Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet düşünüyorum.Çünkü yazı bitmeyecek bir bilgi aktarma yoludur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

“Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni” konusunda anlatılan gelişmelerden hangilerini günlük yaşamınızda kullanıyorsunuz? Bunlardan ne amaçla yararlanıyorsunuz?
Cevap: Anlatılan gelişmelerin neredeyse hepsini kullanmaktayız.Matbaa ,radyo,CD,fotoğraf makinası,bilgisayar bunların hepsi günümüzde çok kullandığımız eşyalardır.

Sonraki Ödev:  Thomas Savery’in Buhar Makinesini İcadını Düşünerek “İcatlar İhtiyaçlardan Doğmuştur.” Sözünü Açıklayınız.

Günümüzde bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında başka hangi araçlardan yararlanılıyor?
Cevap: Günümüzde yaygın olarak bilgisayar kullanılmaktadır.İnsanlar bilgilerini ceplerinde yani USB belleklerinde taşımakta veya telefon,tablet gibi aletlerde bulundurmaktadırlar.


Gelecekte bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?
Cevap: Gün geçtikçe yeni icatlar ortaya çıkmaktadır.Bilgisayar gibi ama daha iyi özellikli aletlerin olacağını düşünüyorum bu sayede bilgiler gelecek nesillere daha kolay aktarılabilecektir.


A. 131-133. sayfalarda yer alan gelişmelerden size göre en önemli beş tanesini seçerek tabloyu doldurunuz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


B. Tabloya yazdığınız gelişmelerden hangisinin ya da hangilerinin gelecekte de kullanılacağını düşünüyorsunuz? Neden?
Cevap: Bilgisayarın gelecekte de kullanılacağını düşünüyorum.çünkü hala geliştirilen ve en iyi araştırma ve bilgi sahibi olacağımız bir icattır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap