Anasayfa Kitap Cevapları
24 Mayıs 2024, 15:44 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-172-173-174-175-176. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Görüşme Metni Cevapları

6.TEMA Sağlık ve Spor: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 168-168-169-170-171-172-173-174-175-176. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ziyaret ettiğiniz bir hasta karşısında nasıl davranırsınız? Anlatınız.
Cevap: Ziyaret ettiğim bir hasta karşısında nazik olurum. Ziyaretimi kısa tutar ve ona iyi dileklerimi iletirim.

2. Hasta olduğunuzda sizi ziyarete gelenlerin davranışları karşısında neler hissedersiniz. Açıklayınız.
Cevap: Bana karşı davranışlarını gördüğüm zaman mutlu olurum. Düşünüp ziyaret ettikleri için teşekkür ederim.

3. Hasta ziyaretinde hastalara hangi sözler söylenir? Niçin? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Hasta ziyaretinde “Geçmiş olsun” “Allah şifa versin” gibi sözler söylenir.


• Başlıktan ve görsellerden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Metinde bir hastaya yapılan ziyaret anlatılıyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını listeleyiniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarını metnin bağlamından yararlanarak anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap:

Topaç
Tahmin: Top şeklinde bir oyuncak

Entari
Tahmin: Kıyafet, elbise

Kabahat
Tahmin: Kötü bir davranış

Hamarat
Tahmin: Becerikli, elinden her iş gelen

Meret
Tahmin: Can sıkan, hoşlanılmayan şeyler


2. ETKİNLİK

Okuduğumuz metne siz hangi başlıkları uygun görürdünüz? Yazınız
Cevap:

  • Hasta Ziyareti
  • Amansız Hastalık
  • Dertlerin Şifası Ziyaret

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak nesnel bir özetini yapınız.
Cevap: Metinde hasta olan bir adamı eşi ziyarete geliyor. Adam eşine karşı çok mahcup ve üzgün. Eşi ona destek olarak her zaman yanında olduğunu dile getiriyor. Adam hastalığından dolayı hem evine bakamadığı için hem de eşinin altınlarını satmak zorunda kaldıkları için çok üzülüyor. Bunun karşılığında eşi bilezik için üzülmesinin sırası olmadığını iyileşmesi gerektiğini söylüyor. Adam eşine zamanın da güzel sözler söyleyemediği için üzülüyor. Eşi onun söylemese de anladığını söyleyerek moral veriyor. Adam eşine fark ettirmeden ağlıyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru yazıp cevaplayınız.
Cevap:

Soru: Adamı ziyarete gelen kimdir?
Cevap: Adamı ziyarete gelen eşidir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Soru: Adam eşinin kollarını neden tutmak istemiştir?
Cevap: Adam, hastalığı nedeniyle eşinin bileziklerini sattığından dolayı bileklerini tutup konuşmak istemiştir.

Soru: Kaç yıldır evlilerdir?
Cevap: Üç yıldır evlilerdir.

Soru: Adam eşi için neden üzülmektedir?
Cevap: Adam evlendiklerinden beri eşine güzel sözler söyleyemediği için üzülmektedir.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türü hikâyedir. Metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.
Cevap:

Olay Örgüsü: Hasta olan adamı eşi hastanede ziyaretine geliyor. Adam her işin eşine kalmasına, onun altınlarını satmasına, güzel sözler söyleyemediğine üzülüyor. Kadın eşinin sadece iyi olmasını ve iyileşmesini isteyip ona destek oluyor.
Şahıs ve varlık kadrosu: Hasta adam ve eşi.
Mekan: Hastane
Zaman: Zaman belli değildir. Portakal getirdiği için sonbahar mevsiminden bir zamandır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Görüşme” adlı hikâye ile önceden okuduğunuz “Sağlık” adlı şiiri verdikleri mesajlar yönünden karşılaştırınız.
Cevap:

Görüşme

  • Hasta ziyaretini anlatmaktadır
  • Birbirine destek olan eşler anlatılmaktadır

Sağlığına Dikkat Et

  • Sağlığımız için dikkat etmemiz gerekenler anlatan bir bilgilendirici bir şiir türüdür.

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden gerçek ve kurgulanmış unsurlara örnekler bulup söyleyiniz. Bu unsurları; neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma yönlerinden değerlendirip metinle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap:

Gerçek Unsura Örnek: Kadın kapıdan girdiği andan beri belli etmek istemiyordu ama bir ikidir anlamasından çekinerek gördü, anladı mı diye hastaya bakıyordu.

Neden-Sonuç: Kadının geldiğini gören öbür üç hasta, koğuşun balkon kapısından çıkıp ikisini yalnız bıraktılar.

Amaç-Sonuç: Başını, gözlerini saklamak için yanı başındaki sehpanın altına doğru eğdi.

Koşul Cümlesi: Yapma n’olursun, dedi. Ölümü öp yapma!

Benzetme: Karısının hamarat, güleç hâliyle evin içinde öteberiyi toplarken bilezikli kolunu şöyle bir yukarı kaldırışı vardı ki severdi.


8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden de yararlanarak yazınız.
Cevap:

gözlerinin içi gülmek:  Mutlu olduğu yüzünden anlaşılmak
(birine) bel bağlamak: Birinin yardımcı olacağını düşünerek ona inanmak ondan beklemek
topaç gibi: Sağlıklı, vücudu iri
ağız yapmak: Birini kandırmak, düşündüğü şeyleri farklı şekilde göstermek
gözleri parıldamak: Gözlerinde sevinç beslemek


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.
Cevap:

Sonra yine usulca hastanın karyolasına yandan ilişerek oturdu.
→Bir durumun nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır.

Kilo aldım bu hafta, dedi.
→  Zaman anlamı katmıştır.

Başparmakları kadının bileklerinden yukarı kayıyordu.
→ Yön belirmektedir.

Çocuk olma, bilezik ne zaman olsa yerine konur.
→ Soru anlamı katmıştır.

Biraz duygulanmasın insan, gözleri öyle çabuk yaşarıyor ki…
→ Miktar ve durum anlamında kullanılmıştır


10. ETKİNLİK

Hasta olduğunuzu düşünerek ziyaretinize gelenlerle aranızda geçen duygusal ortamı anlatan bir hikâye yazınız.
Cevap:

Hasta Ziyareti

Sonraki Ödev:  Atalarımız Milli Mücadele Döneminde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır Yazalım.

Kamil adında bir çocuk hasta yatağında uyanmıştı. Odasının duvarları beyazdı ve odada hafif bir ilaç kokusu vardı. Kamil, bir süredir hastaydı ve iyileşmek için hastanede kalması gerekiyordu. Kamil’in babası ve kardeşi odasına girdi. Odada annesi ve Kamil kalıyordu. Kardeşleri ve babası tebessüm ederek Kamil’e yaklaştı, hal hatır sorarak durumlarını öğrendi.

Sonra kapı açıldı ve Kamil’in en iyi arkadaşı Efe içeri girdi. Efe’nin elinde renkli balonlar vardı ve yüzünde bir gülümseme vardı. Kamil, Efe’yi görünce mutlu bir şekilde gülümsedi. Hastane odasında bir sürpriz daha vardı. Kamil’in öğretmeni Ayşe’de gelmişti. Öğretmeni elinde kitaplarla geldi ve “Okulda herkes seni özledi, Kamil. Sana birkaç kitap getirdim, okuruz değil mi?” diye sordu.

Gün boyunca hem ailesi, hem de arkadaşları Kamil’i ziyaret etti. Hepsinin getirdiği hediyeler, çiçekler ve tebessümler Kamil’in moralini yükseltti. Onlarla sohbet etmek, şakalaşmak ve oyun oynamak, Kamil’e büyük bir mutluluk verdi.

Zaman geçtikçe, Kamil’in hastalığı iyileşmeye başladı. Doktorlar ona iyi bakmış ve tedavi süreci bitmişti. Bir süre sonra Kamil hastaneden çıktı ve evine döndü.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Dörtel Yayıncılık

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ifade edilen duygu ve düşünceleri, verilen uygun bağlama ögeleriyle tamamlayınız
Cevap:

..Sonra….. erkek, kadından yana olan sol kolunu uzattı.
Erkeğin bütün yüzü güldü. ..Başka bir deyişle.. soluğunu daraltan o sıkıntı sanki içinden çıktı.
Bizden yana üzülme sen, dedi. …aksi takdirde… iyileşme süren uzayabilir.
Aklından bir sürü şey geçiriyordu. …ilk olarak.. bırak beni, gençsin, güzelsin, bana bel bağlama, demek geliyordu aklına.
Sen şimdi iyileşmene bak. …özellikle….. bizden yana hiç üzüntün olmasın.
Erkek; iyiyim ya, daha iyiyim. İştahım da iyi. ….o halde…. neden uyuyamıyorsun, neden mutsuzsun, dedi kadın.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız çevrede hangi meyve ve sebzeler yetişiyor? Listeleyiniz.
Cevap: Yaşadığım yerde zeytin, mandalina, portakal, nar, incir gibi sebze ve meyveler yetişmektedir.

Sağlıklı beslenmek için neler yapılmalıdır? Araştırınız.
Cevap: Sağlıklı beslenmek için yararlı olan sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemiz gerekir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap