Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mart 2024, 18:14 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203-205-206-207-208-209. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Çeşmibülbül’ün Esrarı Metni Cevapları

7.TEMA Sanat: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-204-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çeşmibülbülün Esrarı Metni Cevapları

1. Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyorum. Çünkü camın ateş yardımı ile eritilip şekil verilmesi ilgimi çekmektedir.


2. Çevrenizde faaliyet gösteren geleneksel sanatlarla ilgili atölyelerden birine yaptığınız geziyi anlatınız.
Cevap: Ebru sanatı ile uğraşılan bir geziye gitmiştim. Su üzerine renkler damlatılıp çubuk yardımı ile şekiller verilerek desenler yapılıp kağıt üzerine aktarılıyordu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Dörtel Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup öğreniniz.

Saydam
Tahminim: Parlak, iç gösteren.
Sözlük Anlamı: Işığın geçtiği ve arka yüzünü gösteren madde.

Helezon
Tahminim: Hareketli
Sözlük Anlamı: Kıvrımlı.

Göze Çarpan
Tahminim: Dikkat çekici özellikte olan.
Sözlük Anlamı: İlgi çekici.

Hassas Nokta
Tahminim: Önemli
Sözlük Anlamı: Dikkat edilmesi gereken husus.

Simetrik
Tahminim: Ölçülü olan.
Sözlük Anlamı: Her yanı eşit ölçülü olan şey.

Hazırlık Aşaması
Tahminim: Bir işe başlamadan önce maddi manevi tam olmak.
Sözlük Anlamı: Başlamadan önce gerekli olan ihtiyaçların giderilmesi.

Biçim
Tahminim: Şekil
Sözlük Anlamı: Bir nesnenin dış görünüşü.

Süreç
Tahminim: Zaman
Sözlük Anlamı: Bir durumun ilerleyişi.

Sanatçı Duyarlılığı
Tahminim: Sanatçının yapısı
Sözlük Anlamı: Sanatçıyı ayıran, süzen, ayıklayan


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriği ile televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız. Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Televizyon eski dönemlerde yapılan cam işçiliğini izlemiştim. İzlediğim belgeseldeki yapılar metinde anlatılana göre daha zor, zahmetli ve otantiktir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Çeşmibülbül’ün Esrarı” adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan çeşmibülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
Cevap:

1. Üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür.
2. Borunun yukarda kalan ucundan üflenir ve camın şişmesi sağlanır.
3. Şişen balon ahşap bir zeminde döndürülerek şekil verilir.
4. İnce cam çubuklar kalıp içine yerleştirilir.
5. Kabın içerisine şişirilen cam konularak tekrar üflenir ve şişerek cam çubuklara yapışması sağlanır.
6. Cam kalıptan çıkarılarak soğutulur.
7. Cam çubukların arada kalması için tekrar bir cam tabakası yapıştırılır.
8. Cam şişenin uç kısmı sıkılarak içindeki camların uçlarının birleşmesi sağlanır.
9. Cam bir yöne doğru çevirerek şekil alması sağlanır.
10. Cam üfleme borusundan koparılır ve ağzına şekil verilir.
11. En son adım olarak hazır olan cam soğutulur.

Sonraki Ödev:  “Braille (Bıreyıl) Alfabesi” hakkında araştırma yapınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.

Soru: Çeşmibülbülün ayrıcalıklı olmasının nedeni nedir?
Cevap: İçinde bulunan renkli çubuklardır.

Soru: Şekil verilmeden önce hata yapıldıysa nasıl düzeltilebilir?
Cevap: Cam tekrar ısıtılır ve şekil verilmek istenen kap içerisine konarak üflenir.

Soru: Çeşmibülbülün Osmanlıca ismi nedir?
Cevap: Çeşmibülbülün Osmanlıca ismi Bülbülün ağzı demektir.

Soru: Cam kaç derecelerde eritilmektedir?
Cevap: Cam 1500-1600 santigrat derecede eritilmektedir.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma) ve düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma) yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız.

Anlatım biçimleri:

  1. Derler ki çeşmibülbülü üflerken ustanın kanı cama karışırsa değeri artarmış. İşte,  Yusuf Usta da kanını değilse de terini, hünerini, ruhunu katmış çeşmibülbüle.
  2. Çeşmibülbülü ayrıcalıklı yapan ise camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar. Bu renkli çubukların çok özel bir teknikle camın içine yerleştirilmesi gerekiyor. İşte, tam burada çeşmibülbülün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerek.

Düşünceyi geliştirme yolları:

  1. Dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamura hayat veriyor.
  2. Çeşmibülbülü ayrıcalıklı yapan ise camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar.
  3. Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül”, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Metin deneme türünde yazılmıştır. Deneme yazıları sanat, bilim, edebiyat gibi konular ele alınarak yazılır. Denemeler öğretici ve konu özgür seçilmiştir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız.
Cevap:

Çeşmibülbülün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.
→ Çeşmibülbülün ilk hazırlık ve son hazırlık aşamasından biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.

Bir çeşmibülbül üretiminin en son ayağı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir.
→ Bir çeşmibülbülün üretiminin en son adımı ağız kısmının biçimlendirilmesidir.

Emektar cam fabrikasının ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.
→ Cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili (dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb.) haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim?) kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

Merhaba sevgili okurlar, bu çarşamba gününki kültür programımızda, şehrimizin en meşhur kunduracısı ve ayakkabı tamircisi Mehmet Amca’nın dükkanını ziyaret edeceğiz. Mehmet Amca’nın kunduracı dükkanı, tarihi bir müze kadar değerli öyle ki bu mesleği aynı dükkanda iki yüz yıldan beri ailesi sürdürüyor ve kendiside son jenerasyon olduğunu söylüyor. Mehmet Amca, bu dükkanı oldukça temiz, dekoratif ve mütevazı kullanıyor. Öyle ki gelen müşterilerin oturup dinlenebileceği bir alan ve küçük bir tarihi koleksiyon köşesi var. Mehmet Amca, kendisinden sonra işini devam ettirebileceği bir çocuğu olmadığı için bu dükkanı işleten son kişi olduğunu söyledi.

Sonraki Ödev:  Doktorların Karşılaştıkları Sorunlar Neler Olabilir? Anlatınız.

Mesleğinin eskisi kadar rağbet görmemesi, insanların daha fazla kunduracıya gitmemesi, çırak yetiştiremiyor olması nedeniyle bu meslekte yakında emekli olarak dükkanını kapatacağını söyledi. Kendisi bu mesleği bıraktığı için hem üzgün hemde büyük dedelerinden bugüne kadar dükkanını devam ettirip kültürünü çevresine anlatabildiği için çok mutlu. Mehmet Amca’nın dükkanında bir çok ayakkabının tamiri, tadilatı ve üretimi yapılabiliyor. Öyle ki, Mehmet Amca’nın yaptığı ayakkabılar fabrikada üretilen çok pahalı ayakkabılara göre çok daha uzun ömürlü ve garantili.

Programımız şimdilik bu kadar, yine görüşmek üzere.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Dörtel Yayıncılık

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız.

Nokta: Bu renkli çubukların çok özel bir teknikle camın içine yerleştirilmesi gerekiyor.( Cümle bitiminde kullanılmıştır.)

Virgül: Usta; dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde
edilen akışkan hamura hayat veriyor. (sıralı kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır. )

Kısa çizgi: Bu renkli çubuk-
ların çok özel bir teknikle camın içine yerleştirilmesi gerekiyor. (Sıra sonuna sığmayan kelimeyi bölmek için kullanılmıştır.)

Kesme İşareti: 19. yüzyılın sonlarına kadar Beykoz’daki cam atölyelerinde çeşmibülbül yapımına devam edilmiş. (Özel isime gelen eki ayırmıştır.)


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çok etkilendiğiniz unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Ortaokulda okulun düzenlediği resim kursuna gittiğim dönemde okulun duvarlarına resim çizileceğini ve boyanacağı bunu da resim kursundaki öğrencilerin yapacağı söylenmişti. Resim öğretmenimiz içimizde en iyi çizen kişileri seçtiğinde aralarında benimde olmamın heyecanını yaşamıştım. O dönem kurs boyunca okul duvarlarına çeşitli figürler, hayvanlar çizmiş boyamış ve altına imzamı atmıştım.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap