Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2024, 0:51 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-242-243. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Kütüphanelerden Geçer Cevapları

8.TEMA Bilim Ve Teknoloji: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kütüphanelerden kimler yararlanır?
Cevap: Kütüphanelerden yaş fark etmeksizin herkes yararlanabilir.


2. Okumanın önemini anlatan özdeyişler, atasözleri söyleyip anlamları üzerinde konuşunuz.
Cevap: Atasözü ve özdeyişte okumanın insanı geliştirip, bilgilendirdiği ve aydınlattığı anlatılmaktadır.

 • Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insanlıktır. (Victor Hugo)
 • “Bir saat kitap okumak, yedi yıl aklı çalıştırmaktan iyidir.” (Eski Arap Atasözü)

3. Kütüphanelerde nasıl davranmalıyız? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Kütüphanelerde sessiz olmalı, yüksek sesle konuşmamalı, yavaş ve sakin hareket etmeliyiz.


4. Kütüphanelerin olmaması insanları nasıl etkiler? Tartışınız.
Cevap: Kütüphanelerin olmaması kitapların gelecek nesillere aktarılması zorlaşır, okur seviyesi düşer, insanlar gelişemez.


1. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Kütüphanelerden Geçer” adlı metni dil ve anlatım ile içerik yönünden değerlendiriniz.
Cevap:

Dil ve anlatım yönünden:

 • Sade , anlaşılır bir dili vardır.
 • Açık ve kolay ifade edilir kelimeler kullanılmıştır.

İçerik yönünden: 

 • Kütüphanelerin önemi, insanlık için değeri anlatılmıştır.

2. ETKİNLİK

“Kütüphanelerden Geçer” adlı metin sizde hangi duyguları uyandırdı? Yazınız.
Cevap: Bu şiir bende ….kütüphanelerin ve kitapların önemini daha iyi anlamamı sağladı.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246-247. Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Metindeki anahtar kelimeleri bulup yazınız.
Cevap:

 • İlim
 • Fikir
 • Kültür
 • Gelişim
 • Uygarlık
 • Kalkınma
 • Kütüphane

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız (Soruları cevaplamadan önce metni tekrar dinleyiniz.).

1. Şaire göre bir ülkenin kalkınması neye bağlıdır?
Cevap: Şaire göre bir ülkenin kalkınması kütüphanelere bağlıdır.


2. İkinci dörtlükte kütüphaneler nelere araç olarak gösteriliyor?
Cevap: Kütüphaneler ilme, kültüre ve fikre araç olarak gösterilmiştir.


3. Barışa giden yol neden kütüphanelerden geçer? Açıklayınız.
Cevap: kütüphaneler doğru bilgiler vererek doğru ile yanlışı ayırt etmemizi sağladığı için başarıya giden yol kütüphanelerden geçer.


4. Şiirde savunulan ana duygu nedir?
Cevap: Şiirde savunulan ana duygu kütüphanelerin olmaması insanlığın gerilemesine sebep olacağıdır.


5. ETKİNLİK

Araştırmalarınızdan da yararlanarak kütüphanelerin toplum hayatındaki önemi üzerine bir konuşma yapınız. Konuşmanızı sunarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) yer veriniz.
Cevap:

Kütüphaneler, bilginin kaynağı olan kitapların bir arada olduğu yerlerdir. Kitapların yanı sıra, dergiler, gazeteler, elektronik kaynaklar ve diğer bilgi edinme kaynakalrıda burada bulunur. Böylece, kütüphaneler, küçükten büyüğe herkesin işini görebileceği alanlar olmuştur. Okuma yazma becerilerini geliştirmek isteyenler, araştırma yapmak isteyen öğrenciler ve herhangi bir konuda bilgi almak isteyen insanlar buraya gelebilir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154. Cevapları Dörtel Yayıncılık

Kütüphaneler aynı zamanda toplumsal bağları güçlendirir. İnsanlar kütüphanelerdeki etkinlikler, seminerler ve kitap kulüpleri gibi işlerde bir araya gelirler. Bu sayede, insanlar benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle tanışabilir.


6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki dörtlükte hangi kelimeler çekim eki almıştır? Altını çiziniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Bir ülkenin kalkınması,
Kütüphanelerden geçer.
Uygarlığın her halkası,
Kütüphanelerden geçer.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Kitap en iyi dosttur.” ana duygusunu işleyen bir şiir yazınız.

KİTABIN DOSTLUĞU

Kitaplar sırlarla dolu saraylardır,
Gönül bahçesine düşen tatlı oklar.
Bir dünya sunar, kucaklar hayatı,
Kitaplara sevdalanır edebiyatı.

Kalem dans eder, sözler ahenkle dolar,
Satırlar arasında düşler aranır.
Kelimelerin sihrine kapılır insan,
Kitaplarda bulur umudu her anıl.

Sayfalar aralanır, birer hazine,
Okurken sanki bulunur o masalda.
Bir yolculuğa çıkar gözler satırlarda,
Düşler gerçek olur, uçar ruh harflerde.

Kitap dosttur, yoldaş olur insana,
Umudunu körükler, bilgiler sunar.
Öğretir tarih, öğütler ahlakı,
Dil olur, fikir verir, düşünceyi yakar.

Her harfi birer mücevher, cümleler yıldızlar,
Sözcükler nakış nakış işlenmiş kumaşlar.
Sayfalarda hayatın izleri saklı,
Kitaplarda kaybolur zamanın taklidî.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap